Περιφέρεια Αττικής: Αποκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση υποδομών Πεδίου άρεως, Πλατείας Πρωτομαγιάς και Λόφου Φινοπουλου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διακηρύσσει   ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 4.032.258,06 € (πλέον ΦΠΑ 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) . Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ  www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 182815).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 23/9/2021, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  14.00.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών:29/9/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

Αρχείο Μέγεθος αρχείου Τελευταία Επεξεργασία
Download this file (210830_plateies_sintirisi_perilipsi.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ 418 kB 2021-08-30 15:51
Download this file (210830_plateies_sintirisi_diakirixi.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1948 kB 2021-08-30 15:50

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία/ες έργου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα