Περιφέρεια Αττικής: Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Π.Ε.Ο.Α.Κ. – Θέση ρέμα Γιώργη Δήμου Μεγαρέων

Αντιπλημμυρική προστασία ευρύτερης περιοχής Π.Ε.Ο.Α.Κ. – Θέση ρέμα Γιώργη Δήμου Μεγαρέων

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2.γ του ν.4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς :

1.ΕΛ.ΤΕ. Ε.Π.Ε. (ΑΡ.ΜΕΕΠ 21305)

2. ΑΚΩΝ ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.(ΑΡ.ΜΕΕΠ 14568)

3. ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ (ΑΡ.ΜΕΕΠ 15382)

4.ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (ΑΡ.ΜΕΕΠ 18322)

5.ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΡ.ΜΕΕΠ 29459).

6.ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ (ΑΡ.ΜΕΕΠ 18329)

7.ΑΔΑΜΑΣ ΑΤΕ (ΑΡ.ΜΕΕΠ 30563)

Αντικείμενο της Σύμβασης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Π.Ε.Ο.Α.Κ. – ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ».

Προϋπολογισμός: 2.370.000,00 € (πλεον Φ.Π.Α.).

Τόπος αντικειμένου του Έργου Δυτική Αττική (κωδικός NUTS: EL306).

Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 14/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ692 kB2020-11-30 17:47
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα