Περιφέρεια Αττικής: Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου, προϋπολογισμού 158.593,09€

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, κάτω των ορίων, για την ανάθεση εργασιών αποψίλωσης ξερής και χλωρής φυτικής βλάστησης για πρόληψη πυρκαγιών, καθαρισμού ερεισμάτων καθώς και συντήρηση πρασίνου σε οδούς  αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.) της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2021 συνολικού προϋπολογισμού 158.593,09€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (127.897,65€ χωρίς ΦΠΑ).

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω εργασιών, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021, ανέρχεται σε 158.593,09€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5152 «Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών» του Ε.Φ. 05072 της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.).

Οι ζητούμενες εργασίες αναλύονται ως εξής:

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφορών: www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 27/11/2020, ώρα 07:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06/12/2020, ώρα 23:30

Ημερομηνία αποσφράγισης: 10/12/2020

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ276 kB2020-11-20 15:20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ676 kB2020-11-20 15:20
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ149 kB2020-11-20 15:21
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα