Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Προκήρυξη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Συνοπτικός διαγωνισμός μελέτης με τίτλο : «Διερεύνηση στατικής επάρκειας γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 της Ε.Ο. 14 και προτάσεις αποκατάστασης»

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Διερεύνηση στατικής επάρκειας γέφυρας στη Χ.Θ. 7+200,00 της Ε.Ο. 14 και προτάσεις αποκατάστασης» Εκτιμώμενης αξίας 35.444,20 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %) όπου συμπεριλαμβάνεται δικαίωμα προαίρεσης 13.894,29 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα