Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Επεμβάσεις συντηρήσεων και βελτίωση προσβάσεων ΑμεΑ, σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ, αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης προϋπολογισμού 387.096,78€ (χωρίς Φ.Π.Α)

Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του υποέργου: «Επεμβάσεις συντηρήσεων και βελτίωση προσβάσεων ΑμεΑ, σε κτίρια που στεγάζονται Υπηρεσίες της ΠΑΜΘ, αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης» προϋπολογισμού 387.096,78€ (χωρίς Φ.Π.Α)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00μ.μ

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ» & «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ»

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα