Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Προκηρύξεις Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Δράμας Φθορές Γεφυρών προϋπολογισμού 200.000,00 €

Φθορές Γεφυρών

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας (Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες) προκηρύσσει βάσει της αρ. 504/2020 (ΑΔΑ ΨΔ8Υ7ΛΒ-ΛΔΖ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ¨Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Δράμας¨ προϋπολογισμού 200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ο κωδικός CPV του έργου είναι 45221119-9 (Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών) και ο κωδικός NUTS είναι EL 514 (Δράμα).

κατηγορία : ΟΔΟΠΟΙΪΑ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα