Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Π.Ε. Καβάλας Προκήρυξη και διακήρυξη του έργου ”Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων”.

Προκήρυξη και διακήρυξη του έργου: ”Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων”.

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή δύο  κιβωτοειδών οχετών διαστάσεων 1,50m x 1,50m  για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων στο αγρόκτημα της Δ. Ε. Φιλίππων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν βρίσκονται εντός υφιστάμενης ζώνης έργων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις εδαφικών ζωνών.       

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν με την παρούσα μελέτη είναι οι εξής:

  1. Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων.
  2. Επιχώσεις κενών τεχνικών έργων με προϊόντα εκσκαφής.
  3. Εξυγίανση με θραυστό υλικό λατομείου για την έδραση των τεχνικών.
  4. Κατασκευή δύο κιβωτοειδών οχετών διαστάσεων 1,50mx1,50m .   

Η κατασκευή των κιβωτοειδών οχετών θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια των τεχνικών της Εγνατίας για καθαρό άνοιγμα οχετού με ενίσχυση 1,50m x 1.50m.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι αυτά όπως περιγράφονται στα τιμολόγια της μελέτης.

Η μελέτη αυτή ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00 € με την δαπάνη του ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος  Δημοσίων επενδύσεων 2019 (ΚΑΠ 80%) της Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης , με πίστωση 21.000,00€ για το έτος 2019 με τίτλο έργου «Αποκατάσταση υπέργειων διαβάσεων των καναλιών στα Τενάγη Φιλίππων» και θα εκτελεστεί από εργολάβο δημοσίων έργων μετά από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία για τα δημόσια έργα.

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα