Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια «Στηθαίων ασφαλείας έτους 2020» (CPV-34928300-1) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου προϋπολογισμού 74.400,00 €

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Στηθαίων ασφαλείας έτους 2020» (CPV-34928300-1) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου

Συνοπτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και μηδέν λεπτών (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «Στηθαίων ασφαλείας έτους 2020» (CPV-34928300-1) για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου.

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα