Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΩΛΑΚΑ» προϋπολογισμού 80.000,00 €

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

 Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Δράμας (Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες) προκηρύσσει βάσει της αρ.775/10-12- 2020 (πρακτικό 47/2020) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΩΛΑΚΑ»,  προϋπολογισμού  80.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ο  κωδικός   CPV  του  έργου  είναι:   45247112-8  (Κατασκευαστικές  εργασίες για κανάλια αποστράγγισης) και ο κωδικός NUTS είναι EL 514 (Δράμα).

έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα