Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: Διακήρυξη Καστανιές, αξία σύμβασης 1.500.000,00 €

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την 722/2020 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής Α.Μ.Θ., διακηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡIΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ», στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection”, FLOOD PROTECTION-5b», με εκτιμώμενη αξία σύμβασης 1.500.000,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.&Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ για ύψος προϋπολογισμού 668.523,99€ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 541.024,71€

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα