ΠΕΕΓΕΠ: Διαχείριση βιοαποβλήτων – Επιστρέφοντας στην φύση ότι της ανήκει

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_119 της ΠΕΣΕΔΕ

BEKKOΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ

Η χωριστή διαλογή των απορριμμάτων αποτελεί υποχρέωση για κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. Οι στόχοι και οι υποχρεώσεις περιγράφονται στον νόμο 4042/2012, ενώ στον νόμο 4496/2017 περιγράφεται πλέον καθαρά και η υποχρέωση ιδιωτικών φορέων σε ξεχωριστή συλλογή όλων των ρευμάτων απορριμμάτων.

Επιπλέον, με το άρθρο 42 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 παρ. 1 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016), καθιερώθηκε Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), στο οποίο υπάρχει υποχρέωση εγγραφής των παραγωγών αποβλήτων. Κάθε ξενοδοχειακή ή άλλη ιδιωτική  εγκατάσταση είναι υποχρεωμένη να έχει εγγραφή στο ΗΜΑ και να εφαρμόζει συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων.

Επιπλέον, υποχρεούται στην υποβολή ετήσιας υπολογιστικής έκθεσης η οποία συμπληρώνεται οποιαδήποτε στιγμή στο διάστημα που ορίζεται από τον διαχειριστή αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία που τίθεται από την νομοθεσία για την υποβολή της. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής το σύστημα δεν δέχεται περαιτέρω τροποποίηση της Έκθεσης Αποβλήτων, η οποία υποβάλλεται αυτόματα την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται η 31η Μαρτίου κάθε έτους.

ΠΕΕΓΕΠ:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ T.:210.9570615 F.:210.9570535

Η διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα αφού ευθύνεται για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αλλά πρωτίστως σχετίζεται και με την υγεία των πολιτών.

Τα οργανικά απορρίμματα μπορούν να χωριστούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες:

  • Τα πράσινα , δηλαδή τα απόβλητα που παράγονται κατά την συντήρηση χώρων πρασίνου και μπορεί να αφορούν κοπές χλοοτάπητα, κλαδέματα αλλά και ογκώδη υλικά.
  • Τα απόβλητα φαγητού, δηλαδή τα απόβλητα που παράγονται από την προετοιμασία γευμάτων αλλά και από τα υπολείμματα αυτών.

Ο ιδανικός τρόπος διαχείρισης όλων των οργανικών απορριμμάτων είναι η κομποστοποίηση. Το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί  εδαφοβελτιωτικό για όλους τους χώρους πρασίνου αλλά κυρίως για τον βιολογικό λαχανόκηπο όπου και παράγονται υλικά που χρησιμοποιούνται στην κουζίνα.

Η ενσωμάτωση του κομπόστ εκτός από ανόργανα στοιχεία που προσθέτει στο έδαφος, το σημαντικότερο είναι ότι αυξάνει την οργανική ουσία (τα ελληνικά εδάφη είναι πολύ φτωχά σε οργανική ουσία) και τους ωφέλιμους μικροβιακούς πληθυσμούς. Οι μικροβιακοί αυτοί πληθυσμοί είναι που διασπούν πολύπλοκες ενώσεις σε απλές έτσι ώστε να μπορούν να απορροφηθούν από το ριζικό σύστημα των φυτών. Με απλά λόγια μειώνεται η ανάγκη λίπανσης και προωθείται η εξυγίανση της γης από τα χημικά λιπάσματα. Τέλος σημαντική είναι η συνεισφορά του κομπόστ στην συγκράτηση νερού λόγω της μεγάλης υδατοικανότητας του.

Συνοψίζοντας λοιπόν τα οφέλη του κομπόστ που θα παράγεται από τα σημερινά απορρίμματα της μονάδας είναι:

  • Μείωση των υδατικών αναγκών του κήπου.
  • Μείωση των χημικών λιπασμάτων.
  • Μείωση του κόστους αποκομιδής απορριμμάτων.
  • Εξυγίανση των εδαφών και αύξηση της μικροβιακής χλωρίδας.

Ειδικά η διαχείριση των πράσινων είναι πολύ εύκολη και εφικτή ακόμα και με απλούς πλαστικούς κάδους και το μόνο που απαιτείται είναι ο αερισμός του υλικού ανά εβδομάδα. Η κομποστοποίηση αποβλήτων φαγητού είναι μια διαδικασία που επιτυγχάνεται με τους μηχανικούς κομποστοποίητες. Πρόκειται για κλειστά συστήματα που δέχονται όλα τα βιοαπόβλητα και μέσα σε 14 ημέρες παράγουν πλούσιο κομπόστ το οποίο και μπορούμε να επιστρέψουμε στη γη. Η διαδικασία είναι αυτόματη και μπορεί να αποτελέσει ιδανική λύση τόσο για δήμους/κοινότητες όσο και για τουριστικά συγκροτήματα.

Εναλλακτικά της κομποστοποίησης για την διαχείριση των αποβλήτων φαγητού υπάρχουν πλέον και νέες τεχνολογίες όπως αυτή της βιοχώνευσης. Στην περίπτωση αυτή όλα τα απόβλητα φαγητού τοποθετούνται σε ένα κλειστό σύστημα αερόβιας επεξεργασίας με την δράση ειδικού μίγματος μικροοργανισμών. Hδιαδικασία είναι συνεχής και η χώνευση οδηγεί στην παραγωγή γκρι νερού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπόγειες εφαρμογές άρδευσης των χώρων πρασίνου.

Συνοψίζοντας αν και τα οργανικά απόβλητα αποτελούν το πιο δύσκολο ρεύμα αποβλήτων προς διαχείριση, είναι πλέον απολύτως εφικτή και οικονομικά βιώσιμη η διαχείριση τους με τα συστήματα που προαναφέρθηκαν. Επίσης η χρήση τέτοιων συστημάτων οδηγεί σε παραγωγή πόρων απαραίτητων για την ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα