Παράταση για το έργο στα φράγματα Μπραμιανών – Μύρτου Ιεράπετρας

Παράταση έδωσε το Υπουργείο Υποδομών στο σύνθετο αντιπλημμυρικό-υδρευτικό έργο στην περιοχή της Ιεράπετρας, που περιλαμβάνει την κατασκευή συμπληρωματικών έργων του ταμιευτήρα Μπραμιανών, την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Γρα Λυγιάς και έργα του νέου φράγματος στον Μύρτο.

Η αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το έργο, ύψους 53 εκ ευρώ, είχε οριστεί για την ερχόμενη Τρίτη 27 Δεκεμβρίου. Το Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών αποφάσισε να μεταθέσει λίγο πιο πίσω την ημερομηνία , μεταφέροντας την υποβολή προσφορών στις 16 Ιανουαρίου.

Η απόφαση της παράτασης

”Επειδή:

1.Σύμφωνα με το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με Απόφασή της, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης.

2.Έχουν υποβληθεί, από ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, αιτήματα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, κυρίως για λόγους καλύτερης προετοιμασίας των προσφορών.

3.Τα εν λόγω αιτήματα των οικονομικών φορέων κρίνονται εύλογα λόγω της πολυπλοκότητας του έργου και επειδή η σύνταξη της προσφοράς πραγματοποιείται εντός της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

4.Σύμφωνα με το άρθρο 2.4 της Διακήρυξης, «Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο), δημοσιεύονται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ».

Α Π Ο Φ Α Ζ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε:

Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου με τίτλο

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΥΡΤΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», με α.α. διαγωνισμού 192839 ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, για τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, ώρα 11:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος) και την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. (Ώρα Ελλάδος), αντίστοιχα” αναφέρεται στη σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών.

Το έργο

Το έργο αφορά στην κατασκευή βελτιωτικών έργων στο υπάρχον φράγμα Μπραμιανών, στην κατασκευή νέου φράγματος στον Μύρτο και έργα αποταμιευτήρα για παροχή ύδατος (για άρδευση και περιβαλλοντικούς λόγους).

Στόχος του έργου είναι να ενισχυθεί σημαντικά το υδατικό δυναμικό του ταμιευτήρα Μπραμιανών, να υπάρξει καλύτερη διαχείριση του υδάτινου στοιχείου της ευρύτερης περιοχής του νομού Λασιθίου, καθώς και να προστατευτούν αντιπλημμυρικά οι κατάντη περιοχές

. Αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει:

α) Την κατασκευή του φράγματος Μύρτου (χωμάτινο με αδιαπέρατο πυρήνα, ύψους 38 μ. από τη θεμελίωση),

β) Την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων Μπραμιανών και Διαβατών και κατασκευή δικτύων ομβρίων σε περιοχές του οικισμού Γρα Λυγιάς) και

γ) Την κατασκευή συμπληρωματικών εργασιών στο φράγμα Μπραμιανών (κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς).

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα