Παρακολούθηση πλημμυρικών φαινομένων στον ποταμό Κηφισό

H εταιρεία METRICA παρουσιάζει το έργο για την εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης στάθμης νερού κατά μήκος του ποταμού Κηφισού.

Σε αυτό το άρθρο μοιραζόμαστε τη συνεργασία μας με το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας της Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών στο πλαίσιο ενός δυναμικού έργου με επίκεντρο τον Κηφισό ποταμό και την ανάγκη ανίχνευσης και παρακολούθησης της στάθμης του νερού σε διάφορα σημεία του κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων.

Με βάση αυτήν την επιτακτική ανάγκη, ξεκίνησε η υλοποίηση ενός καινοτόμου σχεδίου: H εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης στάθμης σε διαφορετικές τοποθεσίες κατά μήκος του ποταμού Κηφισού. Για εμάς στη METRICA αυτό το έργο αναδεικνύει τη συνεχή μας δέσμευση για παροχή σύγχρονων, τεχνολογικά άρτιων λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας όσο απλές ή σύνθετες κι αν είναι.  Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ικανοποίηση των πελατών μας και βοηθάμε τους επαγγελματίες να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις λύσεις που χρησιμοποιούν στα έργα που αναλαμβάνουν.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο Κηφισός ποταμός είναι ο κυριότερος ποταμός της Αττικής και συνθέτει την λεκάνη απορροής ή λεκανοπέδιο της Αττικής. Η Αττική περιβάλλεται από τα βουνά Πάρνηθα, Πεντέλη, Αιγάλεω και Υμηττός. Το λεκανοπέδιο έχει έκταση 534 km2, εκ των οποίων περίπου 379 km2 (71%) ανήκουν στη λεκάνη απορροής του Κηφισού. Το λεκανοπέδιο της Αθήνας χαρακτηρίζεται από μεγάλη αστικοποίηση με πληθυσμό τεσσάρων (4) εκατομμυρίων κατοίκων. Η κύρια κοίτη του Κηφισού ποταμού έχει συνολικό μήκος περίπου 40 km, διασχίζει την Αθήνα για 25 km και εκβάλλει στον Σαρωνικό κόλπο. Το κατάντη τμήμα του ποτάμιου δικτύου έχει τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό με την πάροδο των ετών με 6,2 χλμ κοίτης να διατρέχουν σε διαμορφωμένη κοίτη ενώ 8 χλμ κοίτης υπογειοποιήθηκαν κατά το παρελθόν. Το κυριότερο πρόβλημα που ανακύπτει είναι η εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία τροφοδοτούνται από τις παρακείμενες λεκάνες, συγκεντρώνονται στον Κηφισό ποταμό και καταλήγουν στον Σαρωνικό κόλπο.  Η παρακολούθηση της στάθμης του νερού σε διάφορες θέσεις παρέχει καλύτερη εικόνα της υδρολογικής συμπεριφοράς του ποταμού και είναι πολύ σημαντική για την ανάλυση του φαινομένου.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Τα βασικά ζητήματα που αφορούν τον ποταμό σχετίζονται με προβλήματα πλημμυρικών φαινομένων, που προκύπτουν από την επιφανειακή εκροή, καθώς το νερό προέρχεται από τις γειτονικές λεκάνες. Επομένως, η παρακολούθηση στάθμης νερού σε διάφορες τοποθεσίες προσφέρει καλύτερη κατανόηση της υδρολογικής συμπεριφοράς του ποταμού.

Η ΛΥΣΗ

Κατόπιν αυτοψίας και μελέτης εφαρμογής σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας – Υδρογεωλογίας επιλέχθηκαν οι αισθητήρες Pulsar REFLECT™ (2-Wire Radar Level Sensors) και OTT RLS ως η καταλληλότερη επιλογή για την κάλυψη των αναγκών της εφαρμογής του έργου. Εγκαταστάθηκαν τρία αισθητήρια REFLECT™ σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες κατά μήκος του ποταμού Κηφισού στην Αθήνα. Για τη θέση «Μαρίνα Αθηνών» επιλέχτηκε ο αισθητήρας OTT RLS. Η συγκεκριμένη θέση επηρεάζεται άμεσα από τον κυματισμό της θάλασσας μιας και πρόκειται για την εκβολή του Κηφισού. Ο αισθητήρας OTT RLS λαμβάνει 16 μετρήσεις το δευτερόλεπτο και βγάζει τον μέσο όρο μετά από 20 δευτερόλεπτα με σκοπό να ελαχιστοποιήσει την επίδραση του κυματισμού, παρέχοντας έτσι πιο αξιόπιστες μετρήσεις.

 Χάρη στη χαμηλή κατανάλωση ισχύος των  αισθητήρων όλοι οι σταθμοί τροφοδοτούνται με αξιοπιστία από ενσωματωμένο ηλιακό πάνελ, ενώ η ανθεκτικότητά τους στις καιρικές συνθήκες εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις μέσω της τεχνολογίας ραντάρ.

Όλοι αισθητήρες μεταφέρουν τα δεδομένα που συλλέγουν μέσω GSM στον server του Εργαστηρίου και στον διακομιστή της METRICA και στο λογισμικό διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων METEOVIEW2.

Το πεδίο εφαρμογής του έργου είναι η παρακολούθηση της στάθμης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Χάρη στο κέντρο διαχείρισης δεδομένων οι χρήστες της εφαρμογής λαμβάνουν άμεσες ειδοποιήσεις στις συσκευές τους, εάν η στάθμη του νερού αυξηθεί και υπερβεί τα προκαθορισμένα όρια.

ΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Pulsar REFLECT™ – Ο αισθητήρας Pulsar Reflect, του Βρετανικού οίκου Pulsar, βασίζεται στην τεχνολογία radar και αποτελεί μία αξιόπιστη επιλογή μέτρησης στάθμης υγρών ή και στερεών σε κρίσιμες περιβαλλοντικές εφαρμογές. O Pulsar Reflect μπορεί να παραμετροποιηθεί μέσω διαδικτυακής εφαρμογής και προσφέρει ευκολία χειρισμού σε κάθε χρήστη. Επιπλέον, έχει ενσωματωμένο Bluetooth με δικλείδες ασφαλείας. Οι απαιτήσεις για συντήρηση είναι ελάχιστες ενώ είναι ικανό να αντέξει σε αντίξοα περιβάλλοντα (ακραία θερμοκρασία, υγρασία, παρουσία σκόνης κλπ). Eίναι υψηλής ανθεκτικότητας και δεν απαιτεί τακτική συντήρηση. Η στενή γωνία δέσμης των 6° και η ανοσία στις περιβαλλοντικές συνθήκες (άνεμο, σκόνη, θερμοκρασιακές μεταβολές κ.α), επιτρέπουν στον αισθητήρα να μετρά την πραγματική στάθμη, παρέχοντας ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα.

OTT RLSΟ αισθητήρας μέτρησης στάθμης OTT RLS, του Γερμανικού οίκου, αποτελεί έναν σύγχρονο αισθητήρα μέτρησης στάθμης. Βασίζεται στην τεχνολογία radar και προσφέρει μεγάλο εύρος μέτρησης. Έχει χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και είναι κατάλληλος για απομακρυσμένες τοποθεσίες με απουσία σταθερής τροφοδοσίας, μιας και μπορεί πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί με ηλιακό πάνελ. Η εγκατάσταση του είναι απλή και οι ανάγκες για συντήρηση περιορισμένες.

Μονάδα Καταγραφής YDOC ML – 417 – Η καταγραφική μονάδα του Ολλανδικού οίκου YDOC επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και αποστολή των δεδομένων μέσω του ενσωματωμένου modem που διαθέτει. Η καταγραφική μονάδα είναι χαμηλής κατανάλωσης και κατάλληλη για εξωτερικά περιβάλλοντα και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων. Έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας καθώς και κάρτα SIM.

Meteoview2 – Το λογισμικό Meteoview2 που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία METRICA A.E. αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων. Η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και οι χρήστες μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή από το smartphone, laptop ή tablet τους, με απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει συναγερμούς (alerts), όταν οι τιμές των παραμέτρων βρίσκονται εκτός των ορίων που ο ίδιος έχει θέσει. Οι συναγερμοί αυτοί μπορούν να αποστέλλονται μέσω mail, viber  ή sms. Μια από τις πολλές δυνατότητες του λογισμικού, είναι και η δυνατότητα κατασκευής χρονοσειρών για τις παραμέτρους που επιθυμεί ο χρήστης και η προβολή ιστορικού.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Μετά από 4 μήνες συνεχούς λειτουργίας, ο πελάτης μας είναι πραγματικά ικανοποιημένος με την απόδοση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης, καθώς είναι σε θέση να παρακολουθεί το επίπεδο του νερού σε πραγματικό χρόνο, να διατηρεί χρονοσειρές και να μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα για περαιτέρω αναλύσεις και μοντέλα.

Η METRICA είναι ο ιδανικός συνεργάτης είτε πρόκειται για την προμήθεια ενός οργάνου μέτρησης ή για μια καινοτόμo λύση που συνδυάζει εξοπλισμό & υπηρεσίες σε ένα μεγάλης κλίμακας, απαιτητικό έργο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε περιλαμβάνουν την καθοδήγηση στην επιλογή των κατάλληλων οργάνων/λύσεων με γνώμονα τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας, το κόστος συντήρησης & διατήρησης του παρεχόμενου εξοπλισμού, το πραγματικό κόστος της επένδυσης, συνυπολογίζοντας τις οικονομικές απαιτήσεις σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε κάθε στάδιο της εργασίας τους προσφέρντας τους εκπαίδευση, δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού, πιστοποιημένο service και τεχνική υποστήριξη.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_138 της ΠΕΣΕΔΕ

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα