Παρακολούθηση και έλεγχος των φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καβάλας

Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της υπ’ αρ. 930/15-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΨΝ7ΛΒ-Θ1Μ) απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, της υπηρεσίας: «Παρακολούθηση και έλεγχος των φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καβάλας» με προϋπολογισμό: 100.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 21/03/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού δημόσιων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες – Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 248353.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα