ΠΑΜΘ: Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας εκτός του Διοικητηρίου»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δια της Οικονομικής Επιτροπής ως Προϊσταμένης αρχής και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ. 812/2020 απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας εκτός του Διοικητηρίου», με προϋπολογισμό 50.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%). Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, συνολικού προϋπολογισμού 40.322,58€ (χωρίς ΦΠΑ).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20 / 04 /2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20 / 04 / 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 29.868,43 € πλέον Φ.Π.Α και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ για ύψος προϋπολογισμού 10.454,15 € πλέον Φ.Π.Α. ή βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Λόγω των μέτρων περιορισμού διασποράς του ιού Covid-19, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού καθώς και το έντυπο οικονομικής προσφοράς μέσω της ιστοσελίδας http://www.pamth.gov.gr, από το πεδίο συνημμένα αρχεία της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

Συνημμένα αρχεία:

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα