Π.Ε. Ρεθύμνης: Προκήρυξη διαγωνισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 870.000,00(με ΦΠΑ):

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» 32ο Υποέργο:  «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΕΞΑΝΤΗ ΜΠΑΛΙ,ΜΕΛΙΔΟΝΙ-ΑΓΙΑ-Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΒΟΑΚ-ΑΓΓΕΛΙΑΝΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ»

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, οδοστρωσία,  ασφαλτοστρώσεις, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, λιθοπληρώσεις, διαγραμμίσεις των νέων ασφαλτικών

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει αποκατάσταση των ζημιών σε διάφορα τμήματα των δρόμων Μελιδόνι-Εξάντη-Μπαλί, Μελιδόνι-Αγιά , ΒΟΑΚ-Αγγελιανά Μαργαρίτες-Ελεύθερνα και στους συνδεόμενους δρόμους όπου υπάρχει πρόβλημα.

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

•Καθαρισμός τάφρων και οχετών, για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου υποδειχτούν από την υπηρεσία.
•Κατασκευές αντιστήριξης για την αντιμετώπιση υποσκαφών, κατολισθήσεων και καθιζήσεων, όπως τοιχεία, λιθορριπές, συρματοκιβώτια κ.α.
•Επενδεδυμένες τάφροι στα σημεία που θα γίνει νέα ασφαλτόστρωση αν απαιτείται, αλλά και σε άλλα σημεία καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.
•Ασφαλτοστρώσεις σε οδικά τμήματα που έχουν φθορές.
•Ισοπεδωτική ασφαλτική στρώση όπου κριθεί απαραίτητο, η οποία εργασία θα παραλαμβάνεται χωριστά και στη συνέχεια θα τοποθετείται η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.
•Διαγραμμίσεις θα γίνουν καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας και σε προτεραιότητα σε κάθε νέο ασφαλτοτάπητα που θα κατασκευαστεί.
•Στηθαία ασφαλείας σε τμήματα καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας.

.PDF απ 1267-33 Διάθεση Πίστωση αποκατάσταση ζημιών 32 υποέργο ΠΕΡ

.PDF ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

.PDF ΕΣΥ_signed

.PDF ΟικονομικήπροσφοράΈργου_αρ___031120_signed

.PDF ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ

.PDF Προϋπολογισμός μελέτης_signed

.PDF ΤΕΥΔ_signed (ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

.PDF Tεχνική περιγραφή _signed

.PDF Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα