Π.Ε. Λασιθίου: Διακήρυξη για προμήθεια – εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς

Η Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 425/2023 (πρακτικό
Νο11/20-04-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς στο παράρτημα προστασίας παιδιού Λασιθίου (πρώην παιδόπολη Νεάπολης)» με κωδικό CPV 37535200-9 και με κριτήριο
επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 49.996,80 ευρώ με ΦΠΑ.

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς επί ποινή αποκλεισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ μέχρι τις 13/05/2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

-ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

-ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα