Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού σε οικισμό του Ηρακλείου

Υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΥΑ Ηρακλείου και της εταιρείας ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α. Ε. η σύμβαση κατασκευής και λειτουργίας του έργου «Ολοκλήρωση Βιολογικού Καθαρισμού στη θέση ‘’Ραζουλιά‘’ στην περιοχή Σκαλανίου» .

Ο οικισμός Σκαλανίου διαθέτει υποδομές διαχείρισης των λυμάτων, που περιλαμβάνουν τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία λυμάτων με χαλικόφιλτρα και διάθεση τους για το δυτικό τμήμα του.

Για το ανατολικό τμήμα του, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας, διαθέτει υποδομές συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων του, όπως επίσης και ημιτελή Ε.Ε.Λ. (με χαλικόφιλτρα), στη θέση ‘’Ραζουλιά’’ η οποία δεν λειτουργεί, καθότι σε αυτήν δεν έχει συνδεθεί το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής μελέτης, ενώ δεν έχει τοποθετηθεί και ο απαραίτητος Η/Μ εξοπλισμός για τη λειτουργία της. Σήμερα δεν λειτουργούν τα κατασκευασμένα κύρια έργα επεξεργασίας λυμάτων του ανατολικού τμήματος του οικισμού, και τα λύματα διατίθενται ουσιαστικά χωρίς επεξεργασία σε φυσικούς αποδέκτες. Η Ε.Ε.Λ. του ανατολικού τμήματος του οικισμού του Σκαλανίου, βρίσκεται στη θέση «Ραζουλιά», στα νοτιοανατολικά του Σκαλανίου, σε απόσταση περίπου 235 μέτρων από τα όριά του.

Στόχος του έργου είναι η ολοκλήρωση και λειτουργία της ημιτελούς Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη θέση Ραζουλιά για τη συλλογή επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων του ανατολικού τμήματος του οικισμού και παράλληλα αναβάθμιση – αύξηση δυναμικότητας της μονάδας. Επίσης μέσω δικτύων και Αντλιοστασίου Ακαθάρτων η ίδια μονάδα θα εξυπηρετεί και την περιοχή Μπρός Πηγάδι (δρόμος προς Μυρτιά), που σήμερα διοχετεύει τα λύματα σε βόθρους.

Αναλυτικά το ΤΜΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ & 6ΜΗΝΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ως συμπλήρωση των υφιστάμενων υποδομών, περιλαμβάνει

  1. Τα αποχετευτικά δίκτυα για την συλλογή-μεταφορά-διάθεση των λυμάτων του νοτιοανατολικού μέρους του οικισμού.
  2. Την εγκατάσταση του νέου προκατασκευασμένου αντλιοστασίου ΑΣ#2, που θα δέχεται τα λύματα του νοτιοανατολικού μέρους του οικισμού, στην οποία θα κατασκευαστούν και τα παραπάνω νέα βαρυτικά δίκτυα αποχέτευσης (περιοχή Μπρός Πηγάδι).
  3. Την ολοκλήρωση της υφιστάμενης Σηπτικής Δεξαμενής – Αντλιοστασίου ΑΣ#1, (σήμερα δέχεται τα λύματα του βορειοανατολικού μέρους του οικισμού βαρυτικά)  και της υφιστάμενης Ε.Ε.Λ. Ραζουλιάς, (σήμερα δέχεται τα λύματα του ανατολικού μέρους του οικισμού). Οι υφιστάμενες υποδομές  χρήζουν επιδιορθώσεων-επεμβάσεων-προσθηκών, και παράλληλα είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
  4. Την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία

Το ΤΜΗΜΑ Β περιλαμβάνει τη ΔΕΚΑΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του έργου

Η συνολική συμβατική αξία του έργου χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου στο ποσό των588.952,46 € το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ (TMHMA A) (χωρίς ΦΠΑ λόγω αντιστροφής υποχρέωσης) 548.952,46
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Σ2- TMHMA B) 40.000,00
ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β 9.600
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 588.952,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 598.552,46

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025», (ΟΠΣ 5184290) και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Α του έργου (Κατασκευή έργου και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία χρηματοδοτείται από την ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025 (ΟΠΣ 5184290), για το οποίο ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθειά του τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη , ενώ το Τμήμα Β (δεκαετής λειτουργία και συντήρηση) και δαπάνη του ΦΠΑ  χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΗ.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του τμήματος Α του έργου (κατασκευή έργου και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία) ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες  από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης από τον ανάδοχο.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα