Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων περιφέρειας Πελοποννήσου – σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_111 της ΠΕΣΕΔΕ

Το Έργο από τη «Γέννηση» του έως και την Υπογραφή του

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Ο ανάδοχος που προκρίνεται από την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας οφείλει να διασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους και τα κονδύλια, προκειμένου να ολοκληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κατά το στάδιο κατασκευής των υποδομών που περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του έργου. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις κατασκευής αντίστοιχων υποδομών στον ελλαδικό χώρο, οι κύριοι προμηθευτές του αναδόχου συνδέονται με την τεχνολογία της διαχείρισης των απορριμμάτων που επιλέχθηκε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Οι υπόλοιποι προμηθευτές κατά την περίοδο της κατασκευής προέρχονται συνήθως από την ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης των υποδομών, καθώς με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό το μεταφορικό κόστος που καλούνται να επωμιστούν.

Ο Ανάδοχος, ήδη κατασκευάζει αντίστοιχη μονάδα επεξεργασίας στερεών απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου. Οι βασικοί προμηθευτές του αναδόχου προμηθεύουν τον μηχανολογικό εξοπλισμό της Μονάδας Επεξεργασίας. Η Stadler Anlagenbau GmBH είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες / παρόχους τεχνολογίας για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την εγκατάσταση συστημάτων διαλογής σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, παγκοσμίως. Αντίστοιχα, η Hitachi Zosen INOVA είναι ο πάροχος του εξοπλισμού της Αναερόβιας Χώνευσης, με πλήθος εγκαταστάσεων ανά τον κόσμο όπου παρέχει τον αντίστοιχο εξοπλισμό.

Το σύστημα αερόβιας επεξεργασίας όπου σταθεροποιείται το οργανικό κλάσμα μετά το στάδιο της αναερόβιας χώνευσης προμηθεύεται από την Compost Systems, εταιρία με μεγάλη εμπειρία σε αντίστοιχα έργα, τόσο για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, όσο και για την επεξεργασία του κλάσματος των βιοαποβλήτων.

ΥΠΕΡΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

Οι εγκαταστάσεις των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο του έργου περιλαμβάνουν εξειδικευμένη τεχνολογία στις μεθόδους μηχανικής διαλογής και επεξεργασίας των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων. Για την εξασφάλιση των στόχων που τίθενται από τη Σύμβαση Σύμπραξης συνήθης τακτική αποτελεί η εμπλοκή των παρόχων τεχνολογίας στην κατασκευή τέτοιων υποδομών. Οι υπόλοιποι υπεργολάβοι κατά την περίοδο της κατασκευής προέρχονται συνήθως από την ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης των υποδομών.

Οι βασικές λειτουργίες των Μονάδων Επεξεργασίας που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και η λειτουργία των οποίων επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, στο πλαίσιο του έργου, περιλαμβάνουν τη μηχανική διαλογή των εισερχόμενων αποβλήτων, την αναερόβια χώνευση του οργανικού ρεύματος και τη μετέπειτα αερόβια επεξεργασία του.

Κατά το στάδιο της μηχανικής διαλογής, πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των επιμέρους ρευμάτων που περιέχονται στο εισερχόμενο ρεύμα των αποβλήτων. Εκεί τα υλικά που θα ανακτηθούν διαχωρίζονται από τυχόν προσμίξεις και το οργανικό ρεύμα προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία. Κατά το στάδιο της Αναερόβιας Χώνευσης, το οργανικό κλάσμα σταθεροποιείται, ενώ παράλληλα παράγεται βιοαέριο που αξιοποιείται προς παραγωγή ενέργειας. Στο στάδιο της αερόβιας επεξεργασίας, το αποτέλεσμα του σταδίου της αναερόβιας χώνευσης σταθεροποιείται περαιτέρω, προκειμένου να καλύπτει τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας για τη διάθεσή του.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η χρηματοδότηση του έργου (135 εκατ. ευρώ) προκύπτει από ιδία κεφάλαια της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε., από δανεισμό της από την ALPHA BANK και από συμμετοχή πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 (περίπου 66 εκατ. ευρώ)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα