Ο καταλυτικός ρόλος των στρατηγικών υποδομών για την οικονομία Εμπορικά λιμάνια, επενδύσεις και προοπτικές ανάπτυξης: PCT Εμπορικός Διευθυντής, Τάσσος Βαμβακίδης.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_124 της ΠΕΣΕΔΕ

Ο Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς, Τάσσος Βαμβακίδης παρουσιάζει στο “Εργοληπτικό Βήμα” τις στοχευμένες κινήσεις και τις επενδύσεις που έχουν οδηγήσει στην ανάδειξη του Πειραιά ως το πρώτο λιμάνι στην Μεσόγειο τα τελευταία δυο χρόνια και τέταρτο στην Ευρώπη.

Η πολιτική σχεδίαση των στρατηγικών υποδομών κάθε χώρας είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων μία από τις οποίες είναι η στόχευση και η ανάδειξη των μοναδικών αυτών χαρακτηριστικών που αφορούν την συγκεκριμένη χώρα και η ένταξη τους στην αναπτυξιακή πολιτική της οικονομίας τους. Στην χώρα μας ένας από τους βασικότερους τομείς ανάπτυξης στον οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι αυτός των Μεταφορών και Logistics.

Σε ότι αφορά την γεωπολιτική των μεταφορών και την  χώρα μας, γνωρίζουμε ότι η  Ελλάδα βρίσκεται στο κρισιμότερο από γεωστρατηγικής πλευράς σημείο της ανατολικής Μεσογείου και αποτελεί κομβικό σημείο ανάμεσα στην νοτιοανατολική Ευρώπη, την Ασία, και την Αφρική.

Αυτή η γεωγραφική θέση που με σωστές κινήσεις μπορεί να δώσει νέα ώθηση και ευκαιρίες στην ελληνική οικονομία μέσα από την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την είσοδο στρατηγικών κεφαλαίων και επενδυτών σε λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας με σκοπό να επιτευχθεί η ουσιαστική είσοδος της Ελλάδος στον διεθνή χάρτη των συνδυασμένων μεταφορών, εξέλιξη που θα δώσει πολλές νέες θέσεις εργασίας στην χώρα καθώς η εφοδιαστική αλυσίδα των Logistics είναι σήμερα ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Είναι προφανές πως υπάρχουν πολλά περιθώρια εξυπηρέτησης και τελικά ενίσχυσης των εμπορευματικών ροών μέσω της Ελλάδος που θα καταστήσουν την πατρίδα μας διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο. Ο ρόλος των θαλάσσιων λιμανιών ως σύνδεση μεταξύ χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών είναι γνωστός. Η ανάπτυξη των δικτύων συνδυασμένων και διατροπικών (intermodal) µεταφορών και η αναγνώριση της σημασίας της θαλάσσιας μεταφοράς στο παγκόσμιο εμπόριο ως σημαντικού παράγοντα στη βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) οδηγούν στη λειτουργική ενσωμάτωση λιμένων στις «εφοδιαστικές αλυσίδες» (supply chains) μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η φυσική θέση του Πειραιά στον θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις αγορές της Ασίας με εκείνες της Ευρώπης μέσω της διώρυγας του ΣΟΥΕΖ αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Αλλά δεν είναι μόνο οι μεγάλες εμπορευματικές ροές Ανατολής-Δύσης αλλά και η διαμεταφορά (transipment) container μεταξύ των λιμένων της Μεσογείου και του Εύξεινου πόντου, η διασύνδεση με την Αφρική, η ενδοχώρια χερσαία μεταφορά με τρένο ή οδικώς στα Βαλκάνια και οι εσωτερικές θαλάσσιες μικρές διαδρομές.

Το λιμάνι του Πειραιά μπόρεσε μέσω της μεγάλης επένδυσης της COSCO SHIPPING Ports και της εταιρείας τη στην Ελλάδα, ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ να εκμεταλλευτεί τα εγγενή φυσικά χαρακτηριστικά του (θέση, βάθος, έκταση κ.λπ.)  παρουσιάζοντας συνεχή αύξηση των διαχειριζόμενων φορτίων και  εμπορευματοκιβωτίων , να ανακηρυχθεί πρώτο λιμάνι στην Μεσόγειο τα τελευταία δυο χρόνια και τέταρτο στην Ευρώπη. και να αποτελεί τον βασικό πυλώνα στήριξης των υπηρεσιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για το πως επιτεύχθηκαν αυτά τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια η απάντηση είναι μια και μοναδική ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Επενδύσεις σε υποδομές, ανωδομές ,τεχνολογικό και τεχνικό εξοπλισμό και φιλικές με το περιβάλλον εφαρμογές και φυσικά επενδύσεις στον ανθρώπινο παράγοντα στην εκπαίδευση και στην ασφάλεια του. Η COSCO Shipping επιλέγει να επενδύσει στην Ελλάδα και στον Πειραιά με βασική στόχευση να γίνει ο Πειραιάς το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου ,  ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και μέσα στα 30 του κόσμου. Οι επενδύσεις της ΣΕΠ Α.Ε ξεκινούν αμέσως μετά την υπογραφή της Συμβάσης παραχώρησης για 35 χρόνια των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του λιμανιού του Πειραιά , σε μια χρονική περίοδο που η Ελλάδα βιώνει μια ίσως από τις χειρότερες οικονομικές κρίσεις στην ιστορία της. Συνοπτικά κυρίαρχα έργα είναι η ανακατασκευή του υφιστάμενου προβλήτα ΙΙ, και η κατασκευή από θάλασσα σε δυο φάσεις του προβλήτα ΙΙΙ.

Παράλληλα η ΣΕΠ Α.Ε επενδύει δεκάδες εκατομμυρίων Ευρώ σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό που απαιτείται για την εξυπηρέτηση του προσδοκώμενου όγκου φορτίων. Μαζί με τις τελευταίες Γερανογέφυρες που θα εγκατασταθούν τον Αύγουστο, στη ΣΕΠΑ.Ε θα επιχειρούν 27 Γερανογέφυρες , 22 από τις οποίες είναι τελευταίας γενιάς και προηγμένης τεχνολογίας , ικανές να εξυπηρετήσουν πλοία μεταφοράς άνω των 20.000 containers , καθώς επίσης και 71 RMGs and RTGs (γέφυρες εξυπηρέτησης containersστην υάρδα ).

Η διαχειριστική δυνατότητα του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε  έχει  εκτοξευτεί από το 1.5 Ε Containers σε 6,5 ΕContainers ενώ η συνολική επένδυση σε υποδομές και εξοπλισμό έχει φτάσει και στα σχεδόν τα 650 εκατομμύρια ΕΥΡΩ. Η μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής παραγωγικότητας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί άλλα λιμάνια και τερματικούς σταθμούς, στη Μεσόγειο.

Η σύνδεση του εμπορευματικού σταθμού με το εθνικό και Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο είναι ύψιστης στρατηγικής σημασίας , αφού συντομεύει κατά 7-10 ημέρες την παράδοση φορτίων μέσω του Πειραιά στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης.

Παράλληλα με τα πιο πάνω η ΣΕΠ στα δέκα χρόνια που επιχειρεί στην Πειραιά  επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές, και εφαρμογές. Η  απόκτηση του λειτουργικού συστήματος (CATOS) λειτουργίαςTerminalέδωσε την αξιοπιστία  διαχείρισης που απαιτούν οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες του κόσμου.

Το Auto-Gate σύστημα, τα οποία έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2010 είναι μια επένδυση πάνω από 1 εκατ. ευρώ, που καθιστά δυνατή την ανάθεση και την εκτέλεση του μεταφορικού έργου και προσφέρει στους οδηγούς ΦΔΧ μια γρήγορη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση.

Επιπλέον, PCT έχει επιτρέψει την πρόσβαση σε όλους τους πελάτες / ναυτιλιακές εταιρείες να έχουν on-line υπηρεσίες και πληροφορίες 24 ώρες/το 24ωρο για τα πλοία και τα containers τους μέσω της πλατφόρμας HPCS

Η πολιτική του ΣΕΠ στον τερματικό σταθμό είναι να εξασφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και εγγυάται για τα μέτρα ασφαλείας και την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κώδικα ISPS. 

Μέσω της εγκατεστημένης στην Ελεύθερη ΖώνηPiraeus αποθήκη 7.000 τ.μ της Consolidation & Distribution Center προσφέρει λειτουργίες logistics, την παραλαβή, αποθήκευση, συλλογή παραγγελιών, break-bulk, φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων και άλλες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε ανταγωνιστικές τιμές με τις τεχνολογικά προηγμένες και περιβαλλοντικά φιλικών διαδικασιών.

Όλα τα ανωτέρω επιτρέπουν την τεράστια συνεισφορά της Εταιρείας τόσο στην τοπική και στην Εθνική οικονομία  μέσω των εσόδων της Συμβάσης παραχώρησης ,  όσο και από την δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα ο Πειραιάς γίνεται όλο και περισσότερο γνωστός στην παγκόσμια ναυτιλία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σαν ένα σύγχρονο και αξιόπιστο λιμάνι με υψηλές παραγωγικότητες και προδιαγραφές. Η αξιοπιστία και το υψηλά δεδομένα εξυπηρέτησης όλων των πελατών μας, προσέλκυσαν όλες τις μεγάλες και μικρότερες Ναυτιλιακές εταιρίες και συμμαχίες μεταφοράς containersστον Πειραιά.

Εκτός από τα φορτία που μεταφορτώνονται μέσω του Πειραιά δια θαλάσσης υπάρχουν και τα φορτία που αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο  και  διακινούνται  και σιδηροδρομικώς χάρη στις προσπάθειες και επενδύσεις της COSCO Logistics,πρoς τα βόρεια σύνορα μας και την Κεντρική Ευρώπη.

Οι Ελληνικές εμπορικές εταιρείες έχουν πλέον περισσότερες νέες αγορές να επιχειρήσουν και μια πληθώρα επιλογών στη, εξεύρεση Ναυτιλιακής μεταφορικής εταιρείας με ανταγωνιστικούς ναύλους και διάρκεια ταξιδιού και με την «πολυτέλεια» να είναι συνεπείς στους χρόνους παράδοσης των προϊόντων τους , χωρίς να χρειάζονται υπέρογκα κοστοβόρα αποθέματα.

Αυτή η δυνατότητα ανοίγει νέους ορίζοντες σε Εταιρείες που έχουν μία εξωστρεφή πολιτική πωλήσεων και προώθησης των προϊόντων τους στο εξωτερικό αλλά και άλλες νέες εταιρείες που παραδειγματίζονται και επιχειρούν ανάλογες δραστηριότητες.

Εκτιμούμε ότι αυτή είναι η συνεισφορά του ομίλου της COSCOSHIPPING στην Ελληνική επιχειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα