Νικόλαος Αχ. Διάκος: «Μας δουλεύουν»

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧ. ΔΙΑΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 72-ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 26210-29901 EMAILdomiloe@yahoo.gr

Γράφει στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_134 της ΠΕΣΕΔΕ ο Μηχ/γος-Ηλεκ/γος-Μηχ/κός Ε.Δ.Ε,. Πρόεδρος Σ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαος Αχ. Διάκος

Τις κρίσεις που ενέσκηψαν μέχρι σήμερα στον Ελλαδικό χώρο δεν τις αισθάνθηκαν όλοι οι Έλληνες με την ίδια ένταση όπως και δεν είχαν για όλους τους επαγγελματίες το ίδιο ή παρόμοιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα όμως που είχαν μπορεί να περιγραφεί απλά με οικονομικούς όρους, αφού η φτωχοποίηση ή ο πλουτισμός είναι δύο μέρη του λόγου γνωστά αλλά και ουσιαστικά γιατί χαρακτηρίζουν τις καταστάσεις στις οποίες μεταπήδησαν εκατομμύρια ελλήνων από την μία πλευρά και εκατοντάδων Ελλήνων από την άλλη.

Η κυβέρνηση προσπαθώντας να απαλύνει την θέση των εκατομμυρίων Ελλήνων που παρασύρθηκαν στην δύνη των κρίσεων, οικονομική, covid, ακρίβειας κ.λ.π. εφάρμοσε διάφορα μέτρα στην κατεύθυνση της οικονομικής βοήθειας, ώστε η προδιαγραφόμενη φτωχοποίηση ν΄ αφήσει τουλάχιστον όσο το δυνατόν, μικρότερο αποτύπωμα στο κοινωνικό σύνολο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τις μεγαλύτερες επιπτώσεις των κρίσεων γνώρισε κυρίως ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος μόλις άρχισε να συνέρχεται από την οικονομική κρίση και τα μνημόνια μπήκε στο τούνελ της κρίσης covid και πριν καλά – καλά αναπνεύσει τον πλάκωσε η κρίση της ακρίβειας.

Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις αιφνιδιάσθηκαν μεν αλλά οι μικρομεσαίες κυρίως, οι οποίες εδραστηριοποιούντο κατά κανόνα στους τόπους έδρας τους, συνέχισαν τα έργα για λόγους ευθιξίας και κυρίως για λόγους εντοπιότητας αλλά ζήτησαν από την κεντρική κυβέρνηση και κυρίως από το αρμόδιο υπουργείο, το ΥΠΟΜΕ, την μετακύληση σ’ αυτές ενός ποσοστού εκ του οφέλους των μεγάλων εκπτώσεων που είχαν δοθεί στα υπό κατασκευήν έργα, ώστε και τα έργα να τελειώσουν προς όφελος των χρηστών και να μην μείνουν στη μέση και να μην χαθούν τα χρήματα που δαπανήθηκαν και να μην ναυαγήσουν χωρίς δική τους ευθύνη και άλλες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται πάλι για την απασχόληση και το κατασκευαστικό μέλλον της χώρας, το οποίο έχει πολλαπλώς λαβωθεί από τις διαρκείς κρίσεις και την συρρίκνωση της ελληνικής κατασκευαστικής οικογένειας.

Το υπουργείο αργά και καταϊδρωμένο απάντησε ότι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 153 του Ν. 4412/16 περί αναθεώρησης τιμών. Ότι δηλαδή θα συνδράμει τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις με αύξηση των τιμών των τιμολογίων της μελέτης, ανάλογα με τις αυξήσεις που θα προκύψουν από την έρευνα της αγοράς από το παρατηρητήριο τιμών.

Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο αποκαρδιωτικό όσον αφορά όχι μόνο το ύψος της διόρθωσης των τιμών (συντελεστές αναθεώρησης πολύ χαμηλότεροι των πραγματικών αυξήσεων), αλλά κυρίως λόγω εξαφάνισης των συντελεστών σε υλικά και εργασίες που θεωρούνται απαραίτητες ακόμη και για στοιχειώδη έργα και περιλαμβάνονται στα αναλυτικά τιμολόγια. Σε γενόμενες δε παρατηρήσεις μας το υπουργείο είχε αποφασίσει και έχει απαντήσει κατ’ επανάληψη ότι, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν συντελεστές από παρόμοιες εργασίες, όπως κατά λέξη αναφέρεται και στην απόφαση αρ. Δ11/334219/31-10-2022 / αρ. φύλλου 5565 παρ. 5΄΄ Νέες εργασίες ή Εργασίες εγκεκριμένων Τιμολογίων Αναθετουσών Αρχών, που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση θα αναθεωρούνται με χρήση συντελεστών σχετικών άρθρων, ομοειδών εργασιών΄΄

Εμείς το τολμήσαμε, να συντάξουμε πίνακες αναθεώρησης και λογαριασμούς στο πνεύμα και τις επιταγές της απόφασης του ΥΠΟΜΕ, αλλά ο υπόχρεος δήμος μας απάντησε εγγράφως ως ακολούθως:

΄΄…….. Σας παρακαλούμε για την ανασύνταξη της δαπάνης αναθεώρησης για τις εργασίες εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί συντελεστές, ως πάγια και ενιαία στάση μας απέναντι σε όλα τα έργα και σε όλους τους αναδόχους, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ενιαία αρχή ισοτιμίας των Δημοσίων Συμβάσεων καθ’ όσον σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχε μονομερής και αποσπασματική αντιμετώπιση.

Σας παρακαλούμε για τις δικές Σας ενέργειες ανασύνταξης του 10ου λογαριασμού και την υποβολή του……’’

Όπως λοιπόν γίνεται αντιληπτό το υπουργείο χωλαίνει, οι υπηρεσίες των δήμων ΄΄τραγουδάνε΄΄ στο δικό τους σκοπό και οι ανάδοχοι των έργων βρίσκονται διαρκώς ανάμεσα σε συμπλιγάδες και δεν μπορούν ν’ αναπνεύσουν.

Κατά συνέπεια ,λόγω της ανικανότητας ενός ολόκληρου και σημαντικού υπουργείου όπως είναι το ΥΠΟΜΕ, να συντάξει έναν πλήρη κατάλογο τριμηνιαίας αναθεώρησης για όλα τα υλικά καθημερινής χρήσης στα υπό κατασκευήν έργα και να βοηθήσει την εναρμόνιση της χώρας με τις απαιτήσεις της ανάπτυξης και το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, καταδικάζει με την τακτική του αυτή, κυρίως τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ή να χάσουν την προσδοκώμενη αναθεώρηση ή έστω μέρος της απ’ αυτή που δίνεται,( στο παρόν παράδειγμα η μείωση είναι 17%) ή να προσφύγουν στον γενικό γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος θ’ αποφασίσει μέσω της γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου (ένσταση) και εφ’ όσον η διαδικασία δεν τελεσφορήσει να οδηγηθεί στο διοικητικό εφετείο, το οποίο πέραν των εξόδων στα οποία πρέπει να καταβάλει ο προσφεύγον για την νομική του κάλυψη πρέπει να υπολογίσει εάν διαθέτει και το ανάλογο προσδόκιμο ζωής, ώστε να ελπίζει στην εκδίκαση της υπόθεσης και στην δικαίωσή του στην τρέχουσα δεκαετία.

Με λίγα λόγια όπως λέει και ο λαός μας ΄΄Ζήσε Μάη να φας τριφύλι΄΄

Και για να γίνει κατανοητός ο ελλειμματικός τρόπος και η προχειρότητα με τον οποίο τρέχουν οι τυπικές αναθεωρήσεις της επιτροπής διαπίστωσης τιμών, αναφέρω στην συνέχεια τις εργασίες και τους αντίστοιχους κωδικούς για τους οποίους δεν έχει προβλεφθεί συντελεστής αναθεώρησης σε ένα μόνο έργο ανάπλασης της εταιρείας μας.

Από την παράληψη αυτή η βεβαιωμένη ζημιά μας μετά την απόφαση συγκεκριμένης δημοτικής τεχνικής υπηρεσίας να παραβλέψει την απόφαση – οδηγία του υπουργ. ΥΠΟΜΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης αρ. φύλλου 5565/31-10-2022 ( νόμος κράτους ) είναι επί του συνόλου της αναθεώρησης 17% .Αν αυτό το ποσόν κρίνεται αμελητέο, τότε το αρμόδιο υπουργείο δεν ξέρει σίγουρα με τι ποσοστά δουλεύουν σήμερα οι μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΤΡΙΜ. ΑΝΑΘ. Α΄2021
1)Εκσκαφή θεμελίων ΟΔΟ 2151
2)Μόρφωση γαιωδών ΥΔΡ 6059
3)Σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ 2352
4)Πρόχυτα κράσπεδα ΟΔΟ 2921
5)Αποξήλωση κρασπέδων ΥΔΡ 6808
6)Καθαίρεση αόπλου σκυρ. ΥΔΡ 6082.1
7)Εξυγιαντικές στρώσεις ΥΔΡ 6067
8)Επιστρώσεις με χονδρόπλ. ΟΙΚ 7311
9)Ταινίες φιλέττα από μάρμαρο ΟΙΚ 7493
ΤΡΙΜ.ΑΝΑΘ. Β΄ 2021
1)Εκσκαφή θεμελίων ΟΔΟ 2151
2)Μόρφωση γαιωδών ΥΔΡ 6059
3)Σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ 2532
4)Πρόχυτα κράσπεδα ΟΔΟ 2921
5)Αποξήλωση κρασπέδων ΥΔΡ 6808
6)Καθαίρεση αόπλου σκυρ. ΥΔΡ 6082.1
7)Εξυγιαντικές στρώσεις ΥΔΡ 6067
8)Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ΟΙΚ 7311
9)Ταινίες φιλέττα μαρμάρου ΟΙΚ 7493
ΤΡΙΜ.ΑΝΑΘ. Γ΄ 2021
1)Μόρφωση γαιωδών επιφαν. ΥΔΡ 6059
2)Σκυρόδεμα C12/15 ΟΔΟ 2531
3)Πρόχυτα κράσπεδα ΟΔΟ 2921
4)Αγωγοί από τσιμεντ. ΥΔΡ.6551.3
5)Φρεάτια αποστράγγ. ΟΔΟ 2548
6)Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ΟΙΚ 7311
7)Ταινίες φιλέττα μαρμ. ΟΙΚ 7493
ΤΡΙΜ. ΑΝΑΘ. Α΄ 2022
1)Εκσκαφή θεμελίων τεχν. Έργων ΟΔΟ 2151
2)Μόρφωση γαιωδών επιφ. ΥΔΡ. 6059
3)Σκυρόδεμα C16/20 ΟΔΟ 2532
4)Καθαίρεση αόπλου σκυροδ. ΥΔΡ. 6082.1
5)Εξυγιαντικές στρώσεις ΥΔΡ 6067
6)Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ΟΙΚ 7311
7)Ταινίες φιλέττα μαρμάρου ΟΙΚ 7493
8)Φύτευση φυτών ΠΡΣ 5210
9)Πάροδ. Καθιστικά ΟΙΚ 5104
ΤΡΙΜ. ΑΝΑΘ. Α΄ 2022 (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ)
1)Εκσκαφή θεμελ.τεχν. έργων ΟΔΟ 2151
2)Καθαίρεση αόπλου σκυρ. ΥΔΡ 6082.1
3)Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ΟΙΚ 7311
4)Επενδύσεις όψεων ΟΙΚ 7564
5)Αποξήλωση κρασπέδων ΥΔΡ 6808
6)Εξυγιαντικές στρώσεις ΥΔΡ 6067
7)Ταινίες φιλέτταμαρμ. ΟΙΚ 7493
8)Πλαστικό πλέγμα ΥΔΡ 6621.1

Σημείωση: Τώρα είμαστε στο Α΄ τρίμηνο του 2023 και οι αναθεωρήσεις έχουν ενημερωθεί έως το Α΄ τρίμηνο του 2022. (Πριν ένα χρόνο ακριβώς).

Άλλες αναθεωρήσεις δεν έχουν σταλεί, εκτός κι αν η ηγεσία του ΥΠΟΜΕ πιστεύει ότι το κεφάλαιο ακρίβεια στην Ελλάδα έχει κλείσει.Τι λέει γι αυτό ο υπουργός Ανάπτυξης;

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_134 της ΠΕΣΕΔΕ

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα