Νέος διαγωνισμός από τη ΔΕΥΑ Δήμου Κω – Τι αφορά

Ανοιχτός, Ηλεκτρονικός, Δημόσιος Διαγωνισμός «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ». Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 349986.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 228.284,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 184.100,00€ , ΦΠΑ 24% συνολικού ποσού: 44.184,00 €).

Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 5.Εναλλακτικές προσφορές : Δεν γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. από 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00:00π.μ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00:00π.μ.

H Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», στις 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00:00π.μ.

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα