Νέο έργο προς δημοπράτηση από τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αξίας 250.000 Ευρώ

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας: 250.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Περιγραφή: Αντικείμενο του έργου είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για τον επαρκή φωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου Παραδεισίου, στη Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου. Προβλέπεται πλήρης αποξήλωση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού του γηπέδου και εγκατάσταση νέου.

Το γήπεδο θα φωτίζεται από προβολείς τύπου LED οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε 4 σιδηροϊστούς. Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού του γηπέδου περιλαμβάνεται στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρήθηκαν στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206919 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα