Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου κεντρικού τμήματος Χίου

H Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, για την ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 2023-2024», με προϋπολογισμό 3.000.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ 17%.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 2.564.102,56 € (χωρίς ΦΠΑ).

O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr/διαγωνισμοί/). Τυχόν διευκρινήσεις – ερωτήματα σχετικά με το διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 25/01/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 30/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00πμ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΑΔΑΜ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα