Νέα Συνεργασία ΟΣΕΤΕΕ – ΙΝΕ ΓΣΕΕ για Υπηρεσίες Διαδικτυακής Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

H Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, στο πλαίσιο της   συνεργασίας της με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, για την στοχευμένη Πληροφόρηση και Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ενδυνάμωση των Εργαζομένων και των Ανέργων, με αφορμή την ειδική κατάσταση που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19, εντάσσει στις υπηρεσίες της την    “Εξ’ αποστάσεως Επαγγελματική Συμβουλευτική” (e-συμβουλευτική) εργαζομένων και  ανέργων.

Πρόκειται για υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής που υποστηρίζονται τεχνικά από διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούνται ουσιαστικά, σε επίπεδο στόχων και μεθόδου, από τις δια ζώσης. Η εξ’ αποστάσεως επαγγελματική συμβουλευτική, μπορεί να  θεωρηθεί εξέλιξη της παραδοσιακής μεθόδου. Στοχεύει στην εξατομικευμένη υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων για επαγγελματική ανάπτυξη και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους κατά την αναζήτηση εργασίας.

Οι τεχνικές απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες είναι οι ελάχιστες, καθώς δεν απαιτείται ειδικός  εξοπλισμός ή λογισμικό, παρά ηλεκτρονικός υπολογιστής με ηχεία και μικρόφωνο, σύνδεση στο internet ή smart phone ή tablet.

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων περιλαμβάνει από πλευράς ΙΝΕ/ΓΣΕΕ:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η επαγγελματική συμβουλευτική οργανώνεται με τη μορφή ατομικών συναντήσεων με τη χρήση εργαλείων και ερωτηματολογίων επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Ως προς τη χρήση των εργαλείων αξιοποιείται ο μεθοδολογικός οδηγός της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Η μεθοδολογία της επαγγελματικής συμβουλευτικής ορίζει ότι τα στάδια και οι στόχοι της συμβουλευτικής προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε ανέργου/εργαζομένου και υπάρχει ευελιξία, τόσο ως προς τον αριθμό των συναντήσεων, όσο και στην επιλογή των εργαλείων. Η διαδικασία της συμβουλευτικής συνδιαμορφώνεται με τους χρήστες, απαντά στις εξατομικευμένες ανάγκες τους καθώς και στην κάλυψη των αιτημάτων τους.

Βασικοί στόχοι των παρεμβάσεων συμβουλευτικής αποτελούν τα παρακάτω:

  • Η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.
  • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας και βελτίωση δεξιοτήτων επικοινωνίας.
  • Η κατανόηση των μεταβάσεων στην επαγγελματική πορεία.
  • Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ωριμότητας.
  • Η εκπαίδευση στις τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας.
  • Ο εκπαιδευτικός και επαγγελματικός (επανα)προσανατολισμός.
  • Διαχείριση άγχους και συναισθημάτων κατά την ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Διαχείριση εργασιακού άγχους.
  • Η αναγνώριση και αντιμετώπιση προκαταλήψεων και στερεοτύπων στην αγορά εργασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Συμβουλευτικής, εργασιακοί σύμβουλοι υποστηρίζουν         πανελλαδικά το σύνολο των δομών του ΙΝΕ.

Οι εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες – σύμβουλοι απασχόλησης που στελεχώνουν τις δομές υποδέχονται μια σειρά από επίκαιρα αιτήματα εργαζομένων και ανέργων. Ενδεικτικά αιτήματα των χρηστών της ατομικής συμβουλευτικής είναι: η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων         (επαγγελματική εξειδίκευση, προγράμματα, σεμινάρια, μετεκπαίδευση), η επαγγελματική           ενδυνάμωση (διαχείριση άγχους, χρόνου και λήψης απόφασης), οι τρόποι αναζήτησης εργασίας (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή, συνέντευξη επιλογής προσωπικού), η πληροφόρηση για τις τάσεις στην αγορά εργασίας κ.α.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την Ομοσπονδία, είτε στέλνοντας e-mail και διατυπώνοντας το  αίτημά του για προγραμματισμό συνεδρίας. Η Ομοσπονδία επικοινωνεί με την δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Στη συνέχεια, πριν από την έναρξη της e- συμβουλευτικής, η Ομοσπονδία αποστέλλει στον συμβουλευόμενο το «Συμβόλαιο ατομικής εξ αποστάσεως επαγγελματικής συμβουλευτικής» με το οποίο ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος σχετικά με την υπηρεσία που παρέχεται από το Δίκτυο μέσω τηλεδιάσκεψης, το πλαίσιο λειτουργίας και τις αρχές που διέπουν την επαγγελματική  συμβουλευτική. Μετά την αποδοχή του συμβολαίου και αφού συμπληρωθεί συγκεκριμένος  αριθμός ενδιαφερομένων η διαδικασία ξεκινά.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για τις συνεδρίες της εξ αποστάσεως ατομικής συμβουλευτικής, είναι η πλατφόρμα zoom.

Όπως περιγράψαμε και παραπάνω, οι τεχνικές απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες είναι οι  ελάχιστες, καθώς δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή λογισμικό, παρά ηλεκτρονικός υπολογιστής με ηχεία και μικρόφωνο, σύνδεση στο internet ή smart phone ή tablet.

Ο σύμβουλος, απλά αποστέλλει με ένα link στον ενδιαφερόμενο την πρόσκληση. Επιπροσθέτως, η ομάδα έχει ετοιμάσει και οδηγό χρήσης της πλατφόρμας (περιγράφοντας τη διαδικασία βήμα προς βήμα), ο οποίος εύκολα μπορεί να αποσταλεί στον συμβουλευόμενο.

Στην περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και η περιφερειακή δομή του ΙΝΕ στην οποία ανήκει, δεν υποστηρίζεται από μόνιμη παρουσία συμβούλου, μπορεί κατόπιν     συνεννόησης να χρησιμοποιήσει αίθουσα και ηλεκτρονικό υπολογιστή του τοπικού παραρτήματος του ΙΝΕ και να υποστηριχθεί από σύμβουλο. Εννοείται, ότι στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης λόγω COVID-19.

Μέσα από τις υπηρεσίες της πληροφόρησης και της συμβουλευτικής, στόχος είναι να υποστηρίξει και να ενδυναμώσει κάθε εργαζόμενο και άνεργο.

Η επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μια δια βίου διαδικασία. Η ολοκληρωμένη συμβουλευτική, προσπαθεί να καθοδηγήσει τα άτομα να σχεδιάσουν και να παίρνουν αποφάσεις σχετικά με την  εργασία και την μάθηση.

Ως ΟΣΕΤΕΕ, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να συμμετέχουμε σε μία δράση που έχει δυνατότητες να προφέρει σημαντική βοήθεια στους εργαζόμενους. Οι συνέπειες της διαχείρισης της πανδημίας COVID-19 όπως φαίνεται και από τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες, θα επιδεινώσουν την κατάσταση στην αγορά εργασίας και προκαλούν ήδη έντονη ανησυχία και προβληματισμό στον κόσμο της εργασίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και δηλώσεις μπορείτε να απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στο info@osetee.gr ή τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 210 8838203.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα