Μικρό Ύδωρ: Έργα 232 εκατ. ευρώ για δημόσιες αρδευτικές υποδομές

Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης, Γ.Γ Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του ΥπΑΑΤ
Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης γράφει στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_135  για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων Μικρό Ύδωρ που ενισχύει Δήμους για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών δημοσίων υποδομών με προϋπολογισμό έως 2,2 εκ. ευρώ ανά έργο.

Η διαχείριση του αρδευτικού νερού συνιστά ένα θέμα πολυδιάστατο που άπτεται της πολιτικής της Ε.Ε. όχι μόνο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, άλλα και των πολιτικών της για το περιβάλλον, το κλίμα και την εδαφική συνοχή των αγροτικών της περιοχών. Θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο του στρατηγικού μας σχεδιασμού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσα από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων “ΥΔΩΡ” που  έχουμε καταρτίσει, αξιοποιώντας του πολύτιμους πόρους τόσο της νέα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ 2023-2027), όσο και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός αποτελεί ουσιαστικά την απάντησή μας στις σοβαρότατες προκλήσειςπου αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός μας τομέας μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας, με κυρίαρχη την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που επιβάλει την άμεση υιοθέτηση μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος που προωθούν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενή μας τομέα με επενδύσεις για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην παραγωγή.

Ειδικά ως προς το αρδευτικό νερό, η αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τη μείωση στη διαθεσιμότητά του λόγω παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επένδυσης σε πολλές μικρού και μεσαίου μεγέθους εγγειοβελτιωτικές και αρδευτικές υποδομές, χωρικά προσδιορισμένες κατά προτεραιότητα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα σημαντικότερα προβλήματα, όπως υπεράντληση υπόγειων υδροφορέων, ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση (υφαλμύρωση) υπόγειων υδατικών συστημάτων, μεγάλη ανισοκατανομή εκμετάλλευσης μεταξύ των υπογείων και των επιφανειακών υδατικών πόρων, χαμηλό βαθμό απόδοσης των υφιστάμενων αρδεύσεων και άρα εξοικονόμησης ύδατος, υψηλή αναλογία κατανάλωσης αρδευτικού νερού ανά εκτάριο, κίνδυνο ερημοποίησης, κλπ.

Για την υπηρέτηση των συγκεκριμένων αναγκών, εξειδικεύσαμε την στρατηγική μας μέσα από ένα ευέλικτο επενδυτικό πρόγραμμα που αποκαλούμε “Μικρό YΔΩΡ” και με το οποίο δίνουμε τη δυνατότητα υλοποίησης από τους Δήμους μικρών και μεσαίων εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών δημοσίων υποδομών με προϋπολογισμό έως 2,2 εκ. ευρώ ανά έργο.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από τη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2022, προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον με συνέπεια να εγκριθούν πρόσφατα 121 προτάσεις στήριξης σε όλη την επικράτεια συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 232,5 εκ. ευρώ Ακολουθεί πίνακας με τις κατανομές ανά Περιφέρεια:

Με τις συγκεκριμένες σημαντικές και πολυάριθμες παρεμβάσεις για το αρδευτικό νερό σε επίπεδο χώρας, επιδιώκουμε την αποδοτικότερη και ορθολογικότερη διαχείρισή του, μέσα από επενδύσεις εξοικονόμησής του, αξιοποίησης των επιφανειακών απορροών, κατασκευής και εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων, εισαγωγής προηγμένων αρδευτικών συστημάτων, αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών τηλεμετρίας, τηλεδιαχείρισης και τηλεεποπτείας, ενεργειακής αναβάθμισης αντλιοστασίων, κλπ.

Η πρωτοβουλία μας δε εντάσσεται σε ένα ευρύτερο, φιλόδοξο και εμπροσθοβαρές χρηματοδοτικό πλάνο, με πόρους της τάξης του 1 δις ευρώ στην επόμενη πενταετίαμέσα από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο θα διαμορφώσει τις συνθήκες επίτευξης των στόχων που τίθενται από την Ε.Ε. για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής γεωργίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενή μας τομέα σε συνδυασμό με τη προστασία του περιβάλλοντος και την διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην κοινωνική συνοχή των αγροτικών μας περιοχών, στο εισόδημα των παραγωγών μας και στην επισιτιστική επάρκεια και ασφάλεια της χώρας μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

CIVILSHOP

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_135 της ΠΕΣΕΔΕ

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα