Μετρό Θεσσαλονίκης: Σύναψη Σύμβασης ΣΔΙΤ λειτουργίας

Διεθνής Ανοιχτός Διαγωνισμός δημοσιεύτηκε από την Αττικό Μετρό το έργο για τη λειτουργία και συντήρηση του συστήματος του Μετρό Θεσσαλονίκης με το μοντέλο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατεβάστε ΕΔΩ την Προκήρυξη σε μορφή .pdf (210 KB)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Διακήρυξης σε μορφή .pdf (1,70 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Απαιτήσεων RAMS σε μορφή .pdf (1,88 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Ασφαλίσεων σε μορφή .pdf (1,14)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Πληρωμών σε μορφή .pdf (1,68 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Προδιαγραφών Καθαρισμού & Φύλαξης σε μορφή .pdf (2,61 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Σύμβαση Σύμπραξη σε μορφή .pdf (1,64 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής και Προδιαγραφών σε μορφή .pdf (8,33 ΜΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς B2 του Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε μορφή .pdf (426 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς B2 του Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .xlsx (43,3 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Υπόδειγμα Σύνοψης Β3 του Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .xlsx (20,8 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (315 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Υποδείγματα Παραρτήματος V της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (71,5 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ τα Υποδείγματα Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή .doc (56 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .pdf (50,8 ΚΒ)

Κατεβάστε ΕΔΩ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σε μορφή .xml (224 ΚΒ)

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα