Μελέτη στατικού ελέγχου της γέφυρας του ποταμού Νέστου – Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. βάσει της αρ.1036/2023 (ΑΔΑ: ΡΒΓΡ7ΛΒ-ΝΕΩ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, διακηρύσσει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), Ανοικτή Διαδικασία, για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ» στα πλαίσια υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ:232001000, με αρχικό προϋπολογισμό 74.100,00 ευρώ (με ΦΠΑ) και αναλύεται σε: Δαπάνη 146,48€, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης) 10.371,97€, Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ 24%) 19.084,43€. Ο κωδικός CPV της μελέτης είναι: 71335000-5 (Τεχνικές μελέτες).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα