Μελέτη έργου: «Σύνταξη φακέλου έγκρισης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), άρθρο 27 & 36 του Ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Σύνταξη Φακέλου Έγκρισης Πρώτης Πλήρωσης Ταμιευτήρα Παρορίου Ν. Φλώρινας», εκτιμώμενης αξίας # 68.240,00 € #, με το Φ.Π.Α.
Η μελέτη συντίθεται από τις παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

  • – Μελέτη κατηγορίας 13: Μελέτες Υδραυλικών Έργων.
  • – Μελέτη κατηγορίας 21: Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο ανάθεσης, την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά, Βάσει Βέλτιστης Σχέσης Ποιότητας – Τιμής του Ν.4412/2016.

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση από τους Δήμους και Περιφέρειες στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα