Κτηματολόγιο: Παράταση Συλλογής Δηλώσεων Ιδιοκτησίας στις Π.Ε Θεσπρωτίας και Κέρκυρας

Παρατείνεται μέχρι την 12 η Απριλίου 2024, για τους κάτοικους εσωτερικού, η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσπρωτίας και Κέρκυρας. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία καλούνται, μέχρι την ημερομηνία αυτή, να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή ηλεκτρονικά μέσω του ktimatologio.gov.gr και της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr. Πρόκειται για τις τελευταίες περιοχές που κτηματογραφούνται και πλέον στο σύνολο των περιοχών της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη η κτηματογράφηση (συλλογή δηλώσεων, προανάρτηση, ανάρτηση, λειτουργία επιτροπών εξέτασης υποθέσεων κτηματογράφησης) ή λειτουργεί ήδη Κτηματολόγιο.

Η χορήγηση της παράτασης κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες ώστε να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη δήλωση τους στο Κτηματολόγιο. Κατά συνέπεια, οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στις περιοχές που κτηματογραφούνται, καλούνται τώρα να εκμεταλλευτούν τη χρονική παράταση των δύο μηνών, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους, να συγκεντρώσουν τους τίτλους ιδιοκτησίας τους και τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλλουν τη δήλωση τους στο Κτηματολόγιο.

Η δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο αποτελεί μια υποχρεωτική διαδικασία, η οποία εξασφαλίζει σε όλους τους ιδιοκτήτες ότι η περιουσία τους θα είναι κατοχυρωμένη, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική πράξη.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης

Η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων είναι απλή και στα Γραφεία Κτηματογράφησης και τις Μονάδες Ενημέρωσης υπάρχει έμπειρο προσωπικό από δικηγόρους και μηχανικούς που παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες.

Τα απαιτούμενα έγγραφα που συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας αφορούν:

Α. Ατομικά Στοιχεία

  • Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Ένα οποιοδήποτε έγγραφο με τυπωμένο τον ΑΦΜ σας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, κινητής τηλεφωνίας, το σχετικό τμήμα του εκκαθαριστικού σας από την ΔΟΥ)
  • Στην περίπτωση νομικών προσώπων είναι απαραίτητη η προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ. καταστατικό, έγγραφα εκπροσώπησης)

Β. Στοιχεία για την τεκμηρίωση του δικαιώματος (τίτλοι) Απλό φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου τίτλου (π.χ. συμβόλαιο, δικαστική απόφαση) και του πιστοποιητικού μεταγραφής του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο. Οι τίτλοι που θα προσκομισθούν μπορεί να είναι περισσότεροι του ενός (π.χ. συμβόλαιο αγοράς και συμβόλαιο εξόφλησης).

Στην περίπτωση που η αιτία κτήσης είναι κληρονομιά, και δεν έχετε ακόμη συντάξει συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς, ή χρησικτησία δείτε αναλυτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.

Γ. Στοιχεία για τη γεωγραφική περιγραφή του ακινήτου

Ο προσδιορισμός του ακινήτου σας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους: Αν το ακίνητό σας βρίσκεται σε δομημένη περιοχή και έχει πρόσοψη σε δρόμο, για τον εντοπισμό του είναι επαρκής πληροφορία το όνομα και ο αριθμός της οδού, που θα αναγράψετε στη δήλωση σας. Αν το ακίνητό σας βρίσκεται σε περιοχή με διοικητικές πράξεις, για παράδειγμα προέρχεται από αναδασμό ή διανομή (συνήθως του Υπ. Γεωργίας) αρκεί η αναφορά του αριθμού του κληροτεμαχίου (το Κτηματολόγιο διαθέτει τους σχετικούς χάρτες και μπορεί να αντιστοιχίσει την ιδιοκτησία σας). Το ίδιο συμβαίνει και στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με τη διαδικασία των Πράξεων Εφαρμογής.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι για τον εντοπισμό του ακινήτου:

  1. Υποβολή υπάρχοντος Τοπογραφικού Διαγράμματος(«εξαρτηµένο τοπογραφικό» με συντεταγμένες Χ και Υ στο Εθνικό Σύστημα Συντεταγμένων) εφόσον υπάρχει.
  2. Προσδιορισμός μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΘΕΑΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ» μέσα από την ιστοσελίδα του www.ktimatologio.gr. Το Κτηματολόγιο  έχει αναπτύξει εφαρμογή μέσω της οποίας μπορείτε να περιηγηθείτε στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό σας, να το εντοπίσετε και να σχηματίσετε το περίγραμμα του. Στη συνέχεια, αποθηκεύετε την επιλογή σας (τυπώνετε ή επισυνάπτετε ψηφιακά το αρχείο, ανάλογα με τον τρόπο υποβολής δήλωσης που θα επιλέξετε) και την υποβάλλετε μαζί με τη δήλωσή σας.
  3. Εντοπισμός μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ» Το Κτηματολόγιο  έχει αναπτύξει εφαρμογή που μπορείτε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας (smartphone).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του www.ktimatologio.gr για περισσότερες πληροφορίες.   Το έργο του Ελληνικού Κτηματολογίου προχωράει και ολοκληρώνεται, αποτελώντας ένα σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο μητρώο ακίνητης ιδιοκτησίας το οποίο εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επαγγελματίες συνεχώς εμπλουτίζονται, τόσο σε επίπεδο κτηματογράφησης όσο και λειτουργίας του Κτηματολογίου, διευκολύνοντας τις συναλλαγές, περιορίζοντας την γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό το Κτηματολόγιο αποτελεί μία σύγχρονη δομή του ελληνικού κράτους που ανταποκρίνεται πλήρως στην ψηφιακή εποχή.

Ακολουθούν οι περιοχές στις οποίες πραγματοποιείται συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Κτηματογράφησης και των Μονάδων Ενημέρωσης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ, ΚΟΡΙΤΙΑΝΗΣ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ, ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΑΣ, ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ, ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ, ΣΥΒΟΤΩΝ, ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑΣ
ΣΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ,ΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΑΥΛΟΤΟΠΟΥ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (ΣΟΥΛΙΟΥ), ΓΚΡΙΚΑΣ, ΓΛΥΚΗΣ, ΕΛΑΤΑΡΙΑΣ, ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΣΟΥΛΙΟΥ), ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ, ΚΑΡΙΩΤΙΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΛΙΩΝ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ, ΠΑΓΚΡΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΠΕΝΤΕ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΠΕΤΟΥΣΙΟΥ,ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΑΣ, ΠΛΑΚΩΤΗΣ, ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ, ΣΕΒΑΣΤΟΥ, ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ, ΤΣΑΓΓΑΡΙΟΥ, ΦΡΟΣΥΝΗΣ, ΧΟΪΚΑΣ, ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ, ΨΑΚΑΣ
ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΑΕΤΟΥ, ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ, ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ, ΑΧΛΑΔΕΑΣ, ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ, ΒΡΥΣΕΛΛΑΣ, ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ), ΓΙΡΟΜΕΡΙΟΥ, ΓΟΛΑΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΦΙΛΙΑΤΩΝ), ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟΥ, ΚΕΡΑΜΙΤΣΗΣ, ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΛΑΓΙΑΣ), ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙΟΥ, ΚΟΥΡΕΜΑΔΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ, ΛΙΑΣ, ΛΙΣΤΑΣ, ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ, ΜΗΛΕΑΣ, ΞΕΧΩΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΑΛΑΜΠΑ, ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΩΝ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ- (ΑΧΟΥΡΙΩΝ ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ), ΡΑΒΕΝΗΣ, ΡΑΓΙΟΥ, ΡΙΖΟΥ, ΣΙΔΕΡΗΣ, ΣΜΕΡΤΟΥ (ΜΗΛΩΝ), ΤΡΙΚΟΡΥΦΟΥ, ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΦΟΙΝΙΚΙΟΥ, ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Λεωφ. 49 Μαρτύρων 95, ΤΚ 461 00, Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα

Τηλέφωνο +302665021585 email: igoumenitsa@ktimakerkyrathesprotia.gr

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 08.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 08.00-20.00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΔΟΥΛΩΝ, ΑΓΡΑΦΩΝ, ΑΓΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΕΡΝΩΝ, ΑΡΚΑΔΑΔΩΝ, ΑΡΜΕΝΑΔΩΝ, ΑΥΛΙΩΤΩΝ, ΑΦΙΩΝΟΣ, ΒΑΛΑΝΕΙΟΥ, ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ, ΔΑΦΝΗΣ, ΔΡΟΣΑΤΟΥ, ΘΙΝΑΛΙΟΥ, ΚΑΒΑΛΛΟΥΡΙΟΥ, ΚΑΒΒΑΔΑΔΩΝ, ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ, ΚΑΣΣΟΠΑΙΩΝ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΓΥΡΟΥ, ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ, ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ, ΜΕΣΑΡΙΑΣ, ΞΑΝΘΑΤΩΝ, ΠΑΓΩΝ, ΠΕΡΟΥΛΑΔΩΝ, ΡΑΧΤΑΔΩΝ, ΣΙΔΑΡΙΟΥ, ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ, ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ, ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ, ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ, ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ, ΑΦΡΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ, ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΩΝ, ΒΑΤΟΥ, ΒΙΡΟΥ, ΓΑΡΔΕΛΑΔΩΝ, ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ, ΔΟΥΚΑΔΩΝ, ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ, ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ, ΖΥΓΟΥ, ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ, ΚΑΜΑΡΑΣ, ΚΑΝΑΚΑΔΩΝ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ, ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ, ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ, ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ, ΚΡΗΝΗΣ, ΛΑΚΩΝΩΝ, ΛΙΑΠΑΔΩΝ, ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ, ΜΑΚΡΑΔΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ, ΟΘΩΝΩΝ, ΠΕΛΕΚΑ, ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ, ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ, ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ, ΣΠΑΡΤΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΩΚΡΑΚΙΟΥ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ, ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ, ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΩΝ, ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ, ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΩΝ, ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑΣ, ΚΟΥΣΠΑΔΩΝ, ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ, ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΠΕΝΤΑΤΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ, ΧΛΟΜΑΤΙΑΝΩΝ, ΧΛΟΜΟΥ
ΠΑΞΩΝ ΓΑΙΟΥ (ΠΑΞΩΝ), ΛΑΚΚΑΣ, ΛΟΓΓΟΥ, ΜΑΓΑΖΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας Χ.Θ.3, Τ.Κ. 491 00, «Αλυκές Ποταμού» Δήμος Κεντρικής

Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνο +302661027743 email: kerkyra@ktimakerkyrathesprotia.gr

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 08.00-16.00 και κάθε Τετάρτη 08.00-20.00

Εκτός από τα Γραφεία Κτηματογράφησης, λειτουργούν και οι παρακάτω Μονάδες Ενημέρωσης στις οποίες οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά τη διαδικασία της συλλογής των δηλώσεων καθώς και να υποβάλλουν τη δήλωση ιδιοκτησίας τους.

Γραφείο Ενημέρωσης Αθηνών Υψηλάντου 66, Τ.Κ. 15121, Πεύκη Τηλέφωνο +302107790139 email:info@ktimakerkyrathesprotia.gr Ωράριο λειτουργίας: 9.00-17.00 Τρίτη και Πέμπτη

Γραφείο Ενημέρωσης Παραμυθιάς Δημαρχείο Παραμυθιάς, Παραμυθιά, ΤΚ 46200 Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 9.00 – 16.00

Γραφείο Ενημέρωσης Φιλιατών Παλαιό Δημαρχείο Φιλιατών, Φιλιάτες, ΤΚ 46300 Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 9.00 – 16.00

Γραφείο Ενημέρωσης Λευκίμμης 21ης Μαρτίου 370, Λευκίμμη, ΤΚ 49080 (Νέο Δημαρχείο) Τηλέφωνο 2662360238 Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 8.00 – 15.00

Γραφείο Ενημέρωσης Παξών Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Γαϊου, Γάιος, ΤΚ 49082 Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη 13.00 – 18.00, Τετάρτη 8.00 -16.00 το απόγευμα, Πέμπτη 8.00 – 14.00

Γραφείο Ενημέρωσης Αχαράβης Παλιό Δημοτικό Σχολείο Αχαράβης, Αχαράβη, ΤΚ 49081 Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00 -16.00 και κάθε Τρίτη 9.00-15.00

Γενικές Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή στο 1015 και στο www.ktimatologio.gr

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα