Κώστας Καραμανλής: Διασφαλίζουμε έργα και διαγωνιστικές διαδικασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια, ποιότητα και χαμηλότερο κόστος

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

Ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής μιλάει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑγια τις κινήσεις της κυβέρνησης για τη διασφάλιση τόσο της αποδοτικότητας, όσο και της ασφάλεια των εργαζομένων στα δημόσια έργα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_125 της ΠΕΣΕΔΕ

Το τρίπτυχο ασφάλεια, παραγωγικότητα, ποιότητα, σημειώνει ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής ως απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ώστε τα δημόσια έργα της χώρας να είναι ταυτόχρονα σύγχρονα, ποιοτικά, να έχουν φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς καμία έκπτωση στις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων. Ο Υπουργός αναφέρεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τον Ν.4782/21 για τις δημόσιες συμβάσεις με στόχο τον εξορθολογισμό και την απλοποίηση διαδικασιών χωρίς καμία έκπτωση στη διαφάνεια, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την επιτάχυνση στην υλοποίηση των δημόσιων έργων. Όπως τονίζει οι αλλαγές αυτές θα αφορούν στη νομοτεχνική μεταβολή και βελτίωση διατάξεων του ν. 4412/2016 και στην αντιμετώπιση παθογενειών και την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων θεσμών με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας του παραγόμενου έργου και την απλοποίηση των διαδικασιών που οδηγούσαν σε κατασπατάληση δυνάμεων, σε δημιουργία αντιδικιών. Για πρώτη φορά, όπως τονίζει, αντιμετωπίζεται το θέμα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ζητώντας αιτιολόγηση της προσφοράς των αναδόχων, σε καθορισμένα πλαίσιο και όχι αόριστα όπως επέτρεπε ο προηγούμενος νόμος. «Έτσι, διασφαλίζουμε αφενός να είναι ποιοτικά και υλοποιήσιμα τα έργα που συμβασιοποιούνται και αφετέρου να μην υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζόμενων» αναφέρει ο κ. Καραμανλής. Όπως επισημαίνει, στόχος είναι με το νέο αυτό νόμο να επιτευχθούν έργα και διαγωνιστικές διαδικασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια, ποιότητα και χαμηλότερο κόστος.

Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο ζωτικής σημασίας είναι η ασφάλεια και η υγεία στην εργασία (ΑΥΕ) για την προστασία της υγείας των εργαζομένων, για τη λειτουργία της κοινωνίας μας και για τη συνέχεια κρίσιμων οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Ποια είναι η στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει το ΥΠΟΜΕ προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια; 

Η ασφάλεια των εργαζομένων και η διασφάλιση της υγιεινής στους χώρους των εργοταξίων της χώρας αποτελεί βασική μας μέριμνα σε κάθε περίπτωση, πόσο μάλλον εν μέσω της πανδημίας που επικρατεί σε παγκόσμια κλίμακα. Όλο αυτό το διάστημα, ακόμα και εν μέσω λοκντάουν, μέλημά μας ήταν να συνεχίσουν να λειτουργούν τα εργοτάξια σημαντικών έργων υποδομής, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουμε την υγεία όλων των εργαζομένων. Για τον λόγο αυτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, ακούμε και ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων.

Από εκεί και πέρα, εκτός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που περιγράφει τις προδιαγραφές για την τήρηση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους των εργοταξίων και άπτεται των αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας για την επόπτευσή τους, έχουμε ήδη ξεκινήσει την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες σε όλα τα δημόσια έργα. Ήδη οι πρώτες 72 ΕΤΕΠ θα κοινοποιηθούν άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών εκτέλεσης εργασιών, αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η ασφάλεια των εργαζομένων. Το τρίπτυχο είναι ασφάλεια,  παραγωγικότητα, ποιότητα. Θέλουμε, δηλαδή, τα δημόσια έργα της χώρας να είναι σύγχρονα, ποιοτικά, να έχουν φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωμα, χωρίς καμία έκπτωση στις συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων.

Έχετε ανακοινώσει σειρά μεγάλων έργων που αναμένεται να ξεκινήσουν την υλοποίησή τους μέσα στους επόμενους μήνες. Με τις μεταλλάξεις της Covid-19 να κυριαρχούν και τους εμβολιασμούς να μην έχουν φτάσει στα ποσοστά που θα μας έδιναν ασφάλεια απέναντι στην πανδημία,  πώς θα καταφέρουν να προχωρήσουν αυτά τα έργα, όταν είναι δεδομένο ότι σε τομείς, όπως αυτός των εργοταξίων, η τηλεργασία δεν είναι επιλογή;

Τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι γεγονός ότι έχει ανατραπεί η ζωή όλων μας, με αναπάντεχο και απροσδόκητο τρόπο αφού κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει μια τέτοιας παγκόσμιας κλίμακας υγειονομική κρίση. Όπως σας προανέφερα, όμως, από την αρχή αυτού του άγνωστου «πολέμου» με τον Covid 19, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στάθηκε πυλώνας στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, με πλήρη εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων στα εργοτάξια και νομοθετικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων των εν εξελίξει έργων. Έτσι και τώρα, που θέλω να πιστεύω ότι ο ρυθμός των εμβολιασμών θα επιταχυνθεί αφού είναι ο μόνος τρόπος να οχυρωθούμε ως κοινωνία απέναντι στον ιό, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με τήρηση των υγειονομικών μέτρων που θα απαιτηθούν και να υλοποιήσουμε με ασφάλεια το πρόγραμμα έργων που έχουμε ανακοινώσει. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων στη χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια.

Πάγιο αίτημα των εργοληπτικών επιχειρήσεων είναι η ενσωμάτωση στους προϋπολογισμούς των δημοσίων έργων της απολογιστικής αποζημίωσης των δαπανών για μέτρα σφάλειας και υγείας των εργαζομένων στα εργοτάξια, που ουδέποτε όμως υιοθετήθηκε από το Υπουργείο. Ποια είναι η άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα;

Γνωρίζουμε πολύ καλά στο Υπουργείο Υποδομών ότι το θέμα της ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων σχετίζεται και με τους προϋπολογισμούς αλλά κυρίως με τις μέχρι σήμερα εκπτώσεις στα  έργα. Δυστυχώς, ήταν σύνηθες το φαινόμενο οι υπερβολικές εκπτώσεις στις οικονομικές προσφορές να συνεπάγονται ανεπίτρεπτες εκπτώσεις όχι μόνο στην τελική ποιότητα των έργων,  αλλά και στις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων στα εργοτάξια της χώρας. Πήραμε την απόφαση να βάλουμε ένα τέλος! Συνεπώς τι κάναμε; Για πρώτη φόρα, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίσαμε με τον Ν.4782/21, αντιμετωπίζουμε το θέμα των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών ζητώντας αιτιολόγηση της προσφοράς των αναδόχων, σε καθορισμένα πλαίσιο και όχι αόριστα όπως επέτρεπε ο προηγούμενος νόμος. Έτσι, διασφαλίζουμε αφενός να είναι ποιοτικά και υλοποιήσιμα τα έργα που συμβασιοποιούνται και αφετέρου να μην υπάρχει καμία έκπτωση στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζόμενων.

Ευχαριστούμε θερμά εταιρεία ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΕΠΕ, για το φωτογραφικό υλικό που μας παραχώρησε & μας επέτρεψε να το χρησιμοποιήσουμε στην έκδοση του 125 «Ε.Β.»

Πέρα από την υγεία , υπάρχει και ένα ισχυρό οικονομικό επιχείρημα υπέρ της ύπαρξης υψηλού επιπέδου προστασίας των εργαζομένων που αφορά στο κόστος που προκύπτει, για την εθνική μας οικονομία από τα ατυχήματα και τις ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία. Έχουν εκπονηθεί μελέτες που να αποτυπώνουν όλα τα παραπάνω για την χώρα μας και σε τι συμπεράσματα έχουν καταλήξει; Οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές μελέτες καταλήγουν ότι τα κράτη – μέλη θα πρέπει να επικεντρωθούν στην πρόληψη και να την ενισχύσουν πολλαπλώς. Ποιος είναι ο δικός σας σχεδιασμός;

Η πρόθεση και ο σχεδιασμός της κυβέρνησής μας είναι ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας και ακόμα περισσότερο καθ’ όλη την περίοδο διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης. Βάζουμε την υγεία πάνω απ’ όλα! Είδατε ότι και στη μάχη εναντίον του COVID-19, άμεσα και πριν πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες προτάξαμε το συμφέρον της δημόσιας υγείας των πολιτών και σε δεύτερη μοίρα βάλαμε τους οικονομικούς δείκτες, αναγνωρίζοντας το πρώτιστο αγαθό που αποτελεί η υγεία για τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ακολουθώντας σταθερά και πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που η επιστημονική κοινότητα ορίζει για κάθε χώρο εργασίας. Ασφαλώς, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, μπορούν να βρεθούν και οικονομικά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ αυτής της πολιτικής. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως διαπιστώνουν οι Έλληνες από την υγειονομική κρίση έως την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι αδιαπραγμάτευτη και τίθεται πάνω απ’ όλα.

Έχετε μιλήσει για έναν «οδικό χάρτη» θεσμικών μεταρρυθμίσεων, που θα εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, όπως είναι η αναθεώρηση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις και η συγχώνευση Ανεξαρτήτων Αρχών. Ποια είναι τα μέτρα και οι αλλαγές που προωθείτε;

Με τον νέο θεσμικό πλαίσιο που θεσπίσαμε με τον Ν.4782/21 για τις δημόσιες συμβάσεις προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό και απλοποίηση διαδικασιών χωρίς καμία έκπτωση στη διαφάνεια, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για την επιτάχυνση στην υλοποίηση των δημόσιων έργων. Αυτές τις αλλαγές, θα μπορούσε κανείς να τις διακρίνει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά στη νομοτεχνική μεταβολή και βελτίωση διατάξεων του ν. 4412/2016, ώστε να συνάδουν τόσο με τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου όσο και με τις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς.  Το δεύτερο και πιο ουσιαστικό, αφορά στην αντιμετώπιση παθογενειών και την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων θεσμών με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου αξιοπιστίας του παραγόμενου έργου και την απλοποίηση των διαδικασιών που οδηγούσαν σε κατασπατάληση δυνάμεων, σε δημιουργία αντιδικιών.

Οι στόχοι μας με τον νέο νόμο 4782/21 είναι συγκεκριμένοι: έργα και διαγωνιστικές διαδικασίες με μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια, ποιότητα και χαμηλότερο κόστος.

Έτσι λοιπόν με το νέο θεσμικό πλαίσιο :

  • Επιταχύνονται και απλοποιούνται όλες οι διαδικασίες που έως σήμερα έχει διαπιστωθεί ότι καθυστερούσαν τη δημοπράτηση και την εκτέλεση των έργων.
  • Ενισχύεται ο ρόλος των ιδιωτών στην παραγωγή των έργων σε όλα τα επίπεδα.
  • Θεραπεύεται η παθογένεια των υψηλών εκπτώσεων.
  • Εκσυγχρονίζονται και ψηφιοποιούνται διαδικασίες.
  • Εισάγονται και ενισχύονται καινοτόμες πρακτικές.
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα