Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ και Attica Bank: Νέα εποχή για το ΤΜΕΔΕ με συνεχή θετικά αποτελέσματα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΕΔΕ & ATTICA BANK

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_124 της ΠΕΣΕΔΕ

«Σε νέα δημιουργική εποχή περνάει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ύστερα από το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών με συνεχή θετικά αποτελέσματα». Αυτό δήλωσε στο “Εργοληπτικό Βήμα” ο Πρόεδρος του Ταμείου Κωνσταντίνος Μακέδος, σημειώνοντας ότι: «Οι στοχευμένες στρατηγικές αποφάσεις σηματοδοτούν τη διεύρυνση του αναπτυξιακού και πιστοδοτικού ρόλου του ΤΜΕΔΕ, προς όφελος των πιστούχων μελών του, αλλά και της εθνικής οικονομίας».

Κων/νος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ & Attica Bank

Σύμφωνα με τον κ. Μακέδο: «Σε πρωτοφανείς συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να προσφέρει σε 24ωρη βάση ρευστότητα στα μέλη του με την απρόσκοπτη εγγυοδοτική και πιστοδοτική του λειτουργία. Επιπλέον, ύστερα από μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειες και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το MoU που υπογράψαμε με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας για βιώσιμη ανάκαμψη, λειτουργώντας ως καταλύτης για την εκτέλεση του σχεδίου Ελλάδα 2.0 και την αξοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Όπως εξήγησε: «Ήδη βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του νέου “Ταμείο ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ”, στη βάση του οποίου δημιουργείται το πρώτο καινοτόμο εγγυημένο χρηματοδοτικό εργαλείο-προϊόν, με πόρους από το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ΤΜΕΔΕ, με στόχο την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση στους πιστούχους – μέλη του, τους Έλληνες μηχανικούς, μελετητές και κατασκευαστές, καθώς και στις τεχνικές εταιρείες».

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι πιστούχοι-μέλη του ΤΜΕΔΕ με τη συμμετοχή τους στο υπό έγκριση πρόγραμμα, θα μπορούν να λάβουν από το “Ταμείο ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ” εγγυημένη χρηματοδότηση κατά 80%, μέσω των Τραπεζών που θα συμμετέχουν.

Με την ανακοίνωση της τέταρτης ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, από 01/01/2020 έως 31/12/2020, ύστερα από την ολοκλήρωση του ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, το Ταμείο εμφανίζει συνεχιζόμενη ανοδική του πορεία ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης του κύκλου εργασιών του και της επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο κ. Μακέδος: «Το ΤΜΕΔΕ εν μέσω πανδημίας αύξησε τα έσοδά του κατά 7,31%, διεύρυνε σημαντικά τις εργασίες του και θωράκισε τον ισολογισμό του με νέα κεφάλαια, σχηματίζοντας ταυτόχρονα ισχυρό απόθεμα προβλέψεων για την κάλυψη μελλοντικών κινδύνων, ενώ παράλληλα έλαβε μέτρα στήριξης των πιστούχων του, αλλά και της κοινωνίας».

Μεταξύ άλλων, το Ταμείο μείωσε κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών Καλής Εκτέλεσης, διεύρυνε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο των πιστούχων – μελών του, προσφέροντας νέες ασφαλιστικές παροχές υγείας, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Ενώ, στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (CSR) και τήρησης των προτύπων Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESGs), ανέλαβε δράση για την ανακούφιση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά και του σεισμού που έπληξε τη Θεσσαλία, προχωρώντας σε δωρεές πέντε συνολικά οικίσκων για τη στέγαση ισάριθμων σεισμόπληκτων οικογενειών στο Μεσοχώρι προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την Attica Bank. Τεσσάρων σύγχρονων μόνιτορ και ενός κεντρικού σταθμού στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσοκομειακή Μονάδα Καλαμάτας. Τεσσάρων σύγχρονων παρακλινικών μόνιτορ για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών των ασθενών στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Το ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων, αύξησε τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κατά 21,33%, σε σχέση με την περσινή χρήση. Διατήρησε, παρά την πανδημία, στα ίδια επίπεδα την έκδοση νέων Εγγυητικών Επιστολών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η έκδοση των νέων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι αυξημένη κατά 3%, διατηρώντας την ανοδική τάση των προηγούμενων ετών.

«Ως ενεργό και πρωτοπόρο μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα Εγγυοδοσίας (AECM) επιβεβαιώνει έτσι, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Κοινωνία», αναφέρει o κ. Μακέδος και προσθέτει: «Δε θα μείνουμε σε αυτά. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και σχέδιο τις δράσεις μας και διευρύνουμε στοχευόμενα και αποτελεσματικά το ρόλο μας. Με αξιοπιστία και εξωστρέφεια χτίζουμε το μέλλον».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εντός του 2020 και εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας, το Ταμείο:

 • Εξαγόρασε το σύνολο των μετοχών της AtticaBank Properties ΑΕ, με στόχο τη δημιουργία νέων δυναμικών επιχειρηματικών ευκαιριών. Η συνεισφορά της AtticaBank Properties ΑΕ στο ενοποιημένο αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε σε € 0,15 εκατ.
 • Έλαβε δύο πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις από την TÜV HELLAS:
 • ISO 37001:2016 για το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και
 • ISO 19600: 2014 για το Σύστημα Διαχείρισης Συμμόρφωσης.
 • Εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ποσού € 700.000 για τη διεύρυνση των ψηφιακών του υπηρεσιών.
 • Αύξησε το ποσοστό συμμετοχής του στη μετοχική σύνθεση της Attica Bank ΑΤΕ κατά 13,82%, φθάνοντας στο 46,32%, ύστερα από αξιολόγηση και έγκριση της ΤτΕ και τη σύμφωνη γνώμη της ECB, σε συνέχεια αντίστοιχης εισήγησης του SSM.
 • Πραγματοποίησε τις δύο πρώτες καταβολές του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον e-ΕΦΚΑ από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη η δικαστική διεκδίκηση του Ταμείου ύψους € 7,5 εκατ. για το κρίσιμο θέμα των πρόσθετων ασφαλειών των εγγυητικών επιστολών, που είχαν εκδοθεί μέχρι και 31/12/2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ.

Ενώ, εντός του 2021, το Ταμείο συνεχίζει τη δράση του προς όφελος των μελών του με τις παρακάτω ενέργειες:

 • Μείωσε εκ νέου κατά 30% το ποσό των προμηθειών των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, για το τρίμηνο 01/01/2021 – 31/03/2021.
 • Πραγματοποίησε την τρίτη καταβολή του πόρου 2,5‰ στους λογαριασμούς των δικαιούχων Τ.Ε. Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων.
 • Διασφάλισε την αναπτυξιακή πορεία της AtticaBank Properties ΑΕ, ως μέτοχός της κατά 100%, εφαρμόζοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα