Κωνσταντίνος Μακέδος: Εθνικό καθήκον η προσαρμογή του τεχνικού κόσμου στις νέες απαιτήσεις

O Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), κ. Κωνσταντίνος Μακέδος μιλάει στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_136  για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο, αναλύει τα νέα εργαλεία που παρουσιάζει το Ταμείο και υπογραμμίζει την έννοια της ανθεκτικότητας εν μέσω των πιέσεων που δημιουργούν οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Ως εθνικό καθήκον χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), κ. Κωνσταντίνος Μακέδος την προσαρμογή του τεχνικού κόσμου στις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά και έγκαιρα στο νέο ανεκτέλεστο όγκο έργων που δημιουργούν το RRF και το ΕΣΠΑ, αλλά και οι μεγάλες πρόσφατες καταστροφές. Όπως σημειώνει, ήδη το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών εταιριών 7ης τάξης ανέρχεται στα €16 δις ενώ η αξία των νέων έργων υποδομών που αναμένεται να προκηρυχθούν θα φτάσει τα €40 δις. Όπως σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων και η ορθή κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων θα συμβάλει σημαντικά ώστε ο τεχνικός κόσμος να συνεισφέρει τα μέγιστα στην αλλαγή του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου της χώρας. «Ο τεχνικός κόσμος οφείλει να είναι παρών στην ταχεία αλλά ουσιαστική προσπάθεια ανασυγκρότησης με τις αναγκαίες επιστημονικές και τεχνικές προσαρμογές» τονίζει. Αναφερόμενος στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος σήμερα σημειώνει πως η βασική πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο είναι η άμεση και βιώσιμη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Όπως αναφέρει, απαιτείται ένας περισσότερο ευέλικτος, λιγότερο γραφειοκρατικός, πλήρως ψηφιοποιημένος και «φιλικός» τρόπος λειτουργίας.

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μία ανοδική πορεία και απαιτεί την ανάπτυξη σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων με δυναμική να αλλάξουν το οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας συμβάλλοντας και στην ενίσχυση των υποδομών της. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το όφελος για τον μελετητικό και κατασκευαστικό κλάδο;

Είναι γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια σταθερά ανοδική πορεία, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις για υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και πετυχαίνοντας τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, και για το έτος 2023. Παρά τις πρωτοφανείς φυσικές καταστροφές που συνέβησαν το τελευταίο τρίμηνο στη χώρα, το οικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει μια δυναμική σταθερότητας και ανθεκτικότητας.

H έννοια της ανθεκτικότητας καθίσταται επιτακτικότερη τώρα, που οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης, όπως αποδεικνύεται μετά τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και τις πρωτοφανείς πλημμύρες στη Θεσσαλία, απαιτούν δράσεις, όχι μόνο μετριασμού των συνεπειών της, αλλά και ουσιαστικής προσαρμογής στην ισχύ των απρόβλεπτων καταστροφών που προκαλεί.

Η σημαντικότητα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τη θωράκιση της οικονομίας επισημαίνεται στη μελέτη της ΤτΕ που πραγματοποιήθηκε από τον ΙΟΒΕ[1], πριν την κακοκαιρία Daniel, και η οποία εκτιμά ότι η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων προσαρμογής μπορεί να συμβάλει δραστικά στη μείωση του κόστους από τις ζημιές στην ελληνική οικονομία οι οποίες εκτιμώνται στα €701 δισ., μέχρι το έτος 2100[2].

Σε αυτό το πλαίσιο, η πραγματικότητα της επενδυτικής βαθμίδας και της ισχυροποίησης των τραπεζών, μέσω των αποτελεσματικών προσπαθειών εξυγίανσης, που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, δίνει χώρο για την ανάπτυξη νέων και δυναμικών εργαλείων ρευστότητας, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υποδομών.

Την ίδια στιγμή όμως, αποτελεί εθνικό καθήκον η δική μας «προσαρμογή» ως τεχνικός κόσμος στις νέες απαιτήσεις, ώστε να ανταποκριθούμε και να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά και κυρίως έγκαιρα στο νέο ανεκτέλεστο όγκο έργων που δημιουργείται, με βάση τις απαιτήσεις του RRF και του ΕΣΠΑ, αλλά και τώρα με τα νέα δεδομένα που επέβαλε η κακοκαιρία Daniel. Ήδη το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των κατασκευαστικών εταιριών 7ης τάξης ανέρχεται στα €16 δις ενώ η αξία των νέων έργων υποδομών που αναμένεται να προκηρυχθούν θα φτάσει τα €40 δις.

Με βάση τα παραπάνω, η ανάπτυξη σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων και η ορθή κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων θα συμβάλει σημαντικά ώστε ο τεχνικός κόσμος να συνεισφέρει τα μέγιστα στην αλλαγή του οικονομικού και παραγωγικού μοντέλου της χώρας υπηρετώντας αποτελεσματικά τον ρόλο του.

[1] Μελέτη ΙΟΒΕ, Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία (Φεβρουάριος 2023)

[2]  Έρευνα ΤτΕ, Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα (2011)

Ιωάννης Μαχίκας, Πρόεδρος ΔΣ TMEΔΕ Microfinance Solutions / Μαρία Τσιομπάνου, Μέλος Δ.Ε. ΤΜΕΔΕ / Κων/νος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ

Ποιες εκτιμάτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση στην χώρα;

Όπως ανέφερα και παραπάνω η βασική πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο είναι η άμεση και βιώσιμη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Σήμερα, απαιτείται ένας περισσότερο ευέλικτος, λιγότερο γραφειοκρατικός, πλήρως ψηφιοποιημένος και «φιλικός» τρόπος λειτουργίας, που ενσωματώνει την ανάλυση δεδομένων, τον σωστό έλεγχο και εποπτεία – με την θεσμοθέτηση του Μητρώου Υποδομών – αλλά και τις σύγχρονες διαδικασίες τιμολόγησης, χρηματοδότησης και εξόφλησης των εμπλεκόμενων μερών σε έργα υποδομών.

Οι μεγάλες προκλήσεις είναι πάντα σε άμεση σχέση και με το πόσο ευέλικτοι και έτοιμοι είμαστε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Για αυτό ακριβώς το λόγο, η μέγιστη προτεραιότητα για τον κατασκευαστικό κλάδο είναι να κατανοήσει την ανάγκη εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του ενσωματώνοντας καινοτόμες λύσεις, αλλά και να καταγράψει ορθά τις πραγματικές του ανάγκες για εξειδικευμένα στελέχη, που είτε βρίσκονται στην χώρα είτε έχουν φύγει στο εξωτερικό και χρειάζεται να τους δοθεί κίνητρο να επιστρέψουν (brain regain).

Έτσι ο τεχνικός κλάδος, θα καταφέρει να ανταπεξέλθει στην πρόκληση του ελέγχου, της αναβάθμισης, αλλά και της συντήρησης των υποδομών στην χώρα μας. Άλλωστε, αν η ύπαρξη ανθεκτικών και βιώσιμων υποδομών ήταν προτεραιότητα στην προ Daniel εποχή, τώρα αποτελεί μια σημαντική προϋπόθεση στο πλαίσιο του σχεδίου ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών και κατά επέκταση της χώρας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, είναι επιτακτική η ανάγκη να επανασχεδιάσουμε την στρατηγική μας σύμφωνα με τα πρότυπα ESG και να εμβαθύνουμε στις αναγκαίες πράσινες επιλογές και πρακτικές.

Ο τεχνικός κόσμος οφείλει να είναι παρών στην ταχεία αλλά ουσιαστική προσπάθεια ανασυγκρότησης με τις αναγκαίες επιστημονικές και τεχνικές προσαρμογές.

Αυτό από μόνο του είναι μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Ο τεχνικός κόσμος έχει καθήκον να υπηρετήσει ως πραγματικός πρωταγωνιστής, θωρακίζοντας τις υποδομές και συμβάλλοντας στη διατήρηση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Όπως έχετε σημειώσει, παρότι οι προοπτικές για τον τεχνικό κόσμο είναι θετικές, το βασικό διακύβευμα είναι η ύπαρξη ευέλικτων λύσεων στον τομέα της χρηματοδότησης. Ποιες είναι οι επιλογές που έχουν οι επαγγελματίες του κλάδου και τι προσφέρει η πρωτοβουλία του ΤΜΕΔΕ, Microfinance Solutions; Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αυτού;

Το ΤΜΕΔΕ από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του αντιμετωπίζει ολιστικά τις ανάγκες των μελών του και εξελίσσεται ενδυναμώνοντας πλέον και τον πιστοδοτικό του ρόλο. Δημιουργεί νέα εξειδικευμένα προϊόντα, όπως το Ταμείο Εγγυοδοσίας HDB-ΤΜΕΔΕ και ιδρύει τη θυγατρική ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions – την πρώτη αδειοδοτημένη από την ΤτΕ εταιρεία μικροχρηματοδοτήσεων θεσμικού φορέα στην Ελλάδα.

Τη σημασία της παροχής δανείων από μη τραπεζικούς φορείς, όπως η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, και της δημιουργίας του 5ου πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την ελληνική οικονομία, επεσήμανε πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην 87η ΔΕΘ και εξειδίκευσε στη συνέχεια ο Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

Η ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, μέσω της πρωτοποριακής ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες χορηγώντας μικροδάνεια ενίσχυσης κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού, έως 25.000 ευρώ, με μηδενικά έξοδα, προσφέροντας μια σύγχρονη εμπειρία για το σύνολο του τεχνικού κόσμου.

Με έμφαση στην καινοτομία, ο νέος φορέας στοχεύει στην ενίσχυση του επιχειρείν και προσφέρει χρηματοοικονομικές λύσεις εύκολα, γρήγορα και ψηφιακά σε νέους επιστήμονες και νεοφυείς επιχειρήσεις-startups του μελετητικού και κατασκευαστικού κλάδου. Με αυτό τον τρόπο, στηρίζει τους νέους μηχανικούς που ξεκινούν τώρα την πορεία τους στο χώρο ιδρύοντας το δικό τους γραφείο ή δημιουργώντας μια καινοτόμα επιχείρηση.

Η  ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions λειτουργεί έχοντας αυτοματοποιήσει συνολικά την πιστοδοτική διαδικασία, από την ταυτοποίηση και την ενσωμάτωση του πελάτη στην ψηφιακή πλατφόρμα μέχρι και την χορήγηση και παρακολούθηση της ζωής των χορηγηθέντων δανείων. Όπως ακριβώς οι ψηφιακές τράπεζες, προσφέρει μια νέα ψηφιακή εναλλακτική προσκόμισης εγγράφων για τη βεβαίωση των στοιχείων του υποψήφιου δανειολήπτη, μέσω της διαλειτουργικότητας των συστημάτων του με το eGov-KYC, δίνοντας τη δυνατότητα εξοικονόμησης χρόνου κι αποφυγής της φυσικής επίσκεψης «σε γκισέ τραπεζικού καταστήματος».

Με συνεργαζόμενη τράπεζα την Attica Bank, οι υποψήφιοι δανειολήπτες έχουν τη δυνατότητα πίστωσης των χρημάτων του δανείου τους σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό.

Παράλληλα, η εταιρία, ως πάροχος μικροπιστώσεων, αξιολογείται από υπερεθνικούς φορείς (EIF,EIB) προκειμένου να λειτουργεί ως διαμεσολαβητής (Intermediary) για την άντληση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών κεφαλαίων, ενώ τα επόμενα χρόνια σκοπεύει να διευρύνει τη δραστηριότητά της και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους.

Γιάννης Στουρνάρας, Διοιηκητής ΤτΕ / Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ

Το ΤΜΕΔΕ συνεργάζεται με την Αναπτυξιακή Τράπεζα με στόχο την κάλυψη των αναγκών εγγυοδοσίας των επαγγελματιών του κλάδου. Ποια είναι η μέχρι τώρα ανταπόκριση και τα αποτελέσματα που έχετε δει από την πρωτοβουλία αυτή;

Η ανταπόκριση των επαγγελματιών του κλάδου από την αρχή υπήρξε θερμή. Όταν τον Οκτώβριο του 2021 δημιουργήθηκε το «Ταμείο Εγγυοδοσίας HDB – ΤΜΕΔΕ», ήταν η πρώτη φορά που δίναμε στους επαγγελματίες ένα ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο, φτιαγμένο στα μέτρα τους και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Το «Ταμείο Εγγυοδοσίας HDB-ΤΜΕΔΕ» αποτελεί μια νέα, καινοτόμα χρηματοδοτική λύση που δημιούργησε το ΤΜΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, στοχεύοντας στη στήριξη του τεχνικού κόσμου σε μία κρίσιμη αναπτυξιακή στιγμή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, με διαφάνεια και απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών,  των Ελλήνων μηχανικών, μελετητών, κατασκευαστών αλλά και των χιλιάδων επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας HDB-ΤΜΕΔΕ χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης έως 200.000 ευρώ, μέσω 8 συνεργαζόμενων τραπεζών, με ευνοϊκούς όρους και με εγγύηση 80% του κεφαλαίου. Το πρόγραμμα έχει αποσπάσει διεθνές βραβείο ως «βέλτιστη πρακτική» στην ετήσια συνάντηση του πανευρωπαϊκού οργανισμού εγγυοδοτικών φορέων AECM το Σεπτέμβρη του 2022.

Οι ειδικοί όροι του εν λόγω δανειακού προϊόντος το καθιστούν μοναδικό στην κατηγορία του καθώς τα δάνεια έχουν διάρκεια από 1 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 1 έτος και ο δανειολήπτης δύναται να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειο πριν την ημερομηνία λήξης του, χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας HDB-ΤΜΕΔΕ αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για Μηχανικούς, Μελετητές και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, καθώς, μετά από δύο παρατάσεις από την έναρξή του το 2021, συνεχίζει να αποτελεί μια εξειδικευμένη λύση σε μια ιδιαίτερη αγορά με συγκεκριμένες ανάγκες.

Και  για να μιλάμε με πραγματικούς αριθμούς για την αποδοχή και την μέχρι τώρα επιτυχία του εν λόγω προγράμματος : έως τις 31.08.2023 έχουν χορηγηθεί περίπου 35εκ. ευρώ σε 300 και πλέον μικρές και μεσαίες τεχνικές εταιρίες.

Ποια είναι η επόμενη ημέρα μετά τη διατήρηση από το ΤΜΕΔΕ συμμετοχής ποσοστού 5% στην Attica Bank; Τι σημαίνει για τα μέλη η εξέλιξη αυτή;

 Το ΤΜΕΔΕ αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε ως κατάλληλος μέτοχος ειδικής συμμετοχής σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έπειτα από τη θετική εισήγηση της ΤτΕ και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB). Ως ενεργός, πλέον, μέτοχος από το 2019, το Ταμείο συνέβαλε ώστε η Attica Bank να διαχειριστεί επιτυχώς και 1η πανευρωπαϊκά το ζήτημα μετατροπής της οριστικής και εκκαθαρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (DTC), θέτοντας τις βάσεις μαζί με το ΤΧΣ για την περαιτέρω εξυγίανση και την ιδιωτικοποίησή της, συμβάλλοντας καθοριστικά στην είσοδο στρατηγικού ιδιώτη επενδυτή, ώστε να κερδίσει η Τράπεζα την κρίσιμη μάχη της επιβίωσης.

Το ΤΜΕΔΕ συνεχίζει να στηρίζει τον αναπτυξιακό ρόλο της Τράπεζας και το φιλόδοξο πρόγραμμα μετασχηματισμού της, υπό την ηγεσία της CEO κας. Ελένης Βρεττού. Πιστεύει το όραμα της δημιουργίας του 5ου τραπεζικού πυλώνα, το οποίο σε συνδυασμό με την επικείμενη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και την ένταξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο αναμενόμενο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΙ, θα λειτουργήσει θετικά για την Τράπεζα και τους μετόχους της. Ήδη σήμερα, τα πρώτα αποτελέσματα είναι ορατά: η Τράπεζα καταγράφει θετικές επιδόσεις και κερδοφορία για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2023.

Ως ΤΜΕΔΕ διατηρούμε τη συμμετοχή του 5% στην Attica Bank και προσδοκούμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας με την Τράπεζα, μέσω της ανάπτυξης συνεργειών της με τον τεχνικό κόσμο, που πρωταγωνιστεί στο νέο παραγωγικό μοντέλο της πατρίδας μας.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_136 της ΠΕΣΕΔΕ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα