Ανακοίνωση της ΠΕΕΓΕΠ σχετικά με το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων των μηχανικών, Κατσογιάννη Σταυρούλα, Πρόεδρος της ΠΕΕΓΕΠ

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_112 της ΠΕΣΕΔΕ

Άρθρο της νέας Προέδρου της ΠΕΕΓΕΠ Κατσογιάννη Σταυρούλας, Γεωπόνου – Αρχιτέκτωνος τοπίου Msc,

Σημείωση: Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) είναι μια Ένωση που προασπίζεται και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μελών της, εκπαιδεύει και πιστοποιεί τα μέλη της, μελετά ζητήματα για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί σύγχρονες τεχνολογίες στο επαγγελματικό αντικείμενο, συνεργάζεται με φορείς που προάγουν την επιστημονική γνώση και παρεμβαίνει σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν το πράσινο και το περιβάλλον.

ΠΕΕΓΕΠ:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
T.:210.9570615 F.:210.9570535  https://peegep.gr/epikinonia

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), εκπροσωπώντας το σύνολο των Γεωτεχνικών Επιστημόνων που εμπλέκονται άμεσα με την μελέτη, την υλοποίηση και τη διαχείριση Έργων Πρασίνου καταδικάζει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθ. 99/2018(ΦΕΚ 187/ Α’ ) με τίτλο “Ρύθμιση του Επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”.

Με το συγκεκριμένο Π.Δ. παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ευρύτερο Αστικό, Περιαστικό και Αγροτικό Πράσινο, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι εν λόγω ειδικότητες δεν διαθέτουν, κατά το ελάχιστο, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/ Α’ ) δίνεται η δυνατότητα στις ειδικότητες των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος να εκπονούν Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Μελέτες Έργων Πρασίνου, Μελέτες Εγγειοβελτιωτικών Έργων, διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Μελέτες εγκαταστάσεων Άρδευσης, εκπόνηση και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο Π.Δ. καταστρατηγεί και παραβιάζει την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και ειδικότερα το Π.Δ. 344/2000, “Άσκηση επαγγέλματος του Γεωτεχνικού” με το οποίο ρητά ορίζονται τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών.

Η άσκηση των δραστηριοτήτων του Γεωτεχνικού που ρητά ορίζεται με το Π.Δ. 344/2000, σχετίζεται άμεσα και ουσιαστικά με την προστασία και την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την ασφάλεια, υγεία και την ποιότητα της ζωής των πολιτών και προϋποθέτει την βαθιά και ολοκληρωμένη γνώση των αντίστοιχων επιστημονικών αντικειμένων.

Στο σημείο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι εδώ και 50 χρόνια το Αστικό και Περιαστικό Τοπίο δέχτηκε μια άνευ προηγουμένου λεηλασία καθώς ουδέποτε ζητήθηκε η συνέργεια των Γεωτεχνικών Πτυχίων στον Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό. Οι δεκαετίες της «αντιπαροχής» εξασφάλισαν μεν την κοινωνική επιταγή για την κατοικία εις βάρος όμως του Αστικού Περιβάλλοντος με μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Τα πρόσφατα περιστατικά στην Μάνδρα και στο Μάτι Αττικής, μαζί με την αναγκαιότητα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής αποτελούν αδιάσειστες αποδείξεις της λανθασμένης πολιτικής επιλογής να επιλέγονται και να πριμοδοτούνται από την Πολιτεία συνεχώς τα Τεχνικά πτυχία. Νομοθετήματα όπως το συγκεκριμένο οξύνουν τα ζητήματα Διαχείρισης του Αστικού Περιβάλλοντος καθιστώντας τα Τεχνικά πτυχία αρμόδια για επιστημονικά ζητήματα στα οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν.

Θεωρούμε δε, ότι αποτελεί προσβολή του συνόλου της κοινότητας των Γεωτεχνικών Επιστημόνων το γεγονός ότι το εν λόγω Π.Δ. δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ χωρίς προηγουμένως την οποιαδήποτε διαβούλευση με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, καθώς και με το σύνολο της Γεωτεχνικής επιστημονικής κοινότητας.

Για τους παραπάνω λόγους, η ΠΕΕΓΕΠ απαιτεί την άμεση απόσυρση όλων των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/ Α’ ) ενώ παράλληλα η Ένωση μας επιφυλάσσετε για την χρήση κάθε έννομου μέσου που προασπίζει τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά μας δικαιώματα των μελών της.

Για την ΠΕΕΓΕΠ,

η Πρόεδρος Σταυρούλα Κατσογιάννη ο Γεν. Γραμματέας Αλέξιος Σπανέλλης

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα