Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Περάματος

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 4.092.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη πρότυπη Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών στο σύστημα).

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 3η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

Ακολουθούν τα τεύχη του διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ528 kB2020-07-08 13:35
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1741 kB2020-07-08 13:34
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ925 kB2020-07-08 13:35
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ1250 kB2020-07-08 13:35
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ878 kB2020-07-08 13:35
ΕΣΥ1306 kB2020-07-08 13:36
ΦΑΥ1096 kB2020-07-08 13:36
ΣΑΥ1815 kB2020-07-08 13:36
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ371 kB2020-07-08 13:36

για να διαβάσετε πατήστε: ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα