Καταγγελία της ΠΕΣΕΔΕ για καταχρηστική προκήρυξη του ΤΑΙΠΕΔ

Επιστολή έστειλε η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΠΕΣΕΔΕ στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θ.Σκυλακάκη, στον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Αθ. Ζηλιακόπουλο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ κ. Π.Σταμπουλίδη, την οποία κοινοποίησε στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με θέμα:  «Καταγγελία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης ορεινών λεκανών απορροής, μετά την πυρκαγιά του 2023, σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και της Διεύθυνσης Δασών Έβρου», εκτιμώμενης αξίας 40.352.064,68 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), με πρόσκληση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού για τις εργοληπτικες και μελετητικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η επιστολή η ΠΕΣΕΔΕ ζητά την ακύρωση του διαγωνισμού με προσκλήσεις και τη  διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του υπόψιν έργου.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος Μαρία Τσιομπάνου και ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Δερμεντζόγλου, αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένα το άρθρο 18  του ν.4412/2016, προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν ανεξαρτήτως του είδους ή της αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης.

Ειδικότερα, οι Αναθέτουσες Αρχές οφείλουν, εκτός των άλλων:

  • Να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.
  • Να ενεργούν με διαφάνεια.
  •  Να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας
  •  Να τηρούν την αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού.
  •  Να μην αποσκοπούν στην εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I (άρθρα 3 έως 221) ή στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Επίσης, ο ν4412/2016, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ορίζει τα κριτήρια επιλογής για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων και  προβλέπει συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Τα  μέλη μας, Σύνδεσμοι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,  μας γνωστοποίησαν  την αποστολή απαράδεκτης πρόσκλησης σε συγκεκριμένες  Εταιρείες, χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση διακήρυξης,  για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρικά έργα διευθέτησης ορεινών λεκανών απορροής, μετά την πυρκαγιά του 2023, σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου και της Διεύθυνσης Δασών Έβρου», εκτιμώμενης αξίας 40.352.064,68 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%).

Επειδή,

  • Δεν δικαιολογείται ο χαρακτήρας του «κατεπείγοντος» όπως προβλέπεται από το άρθρο 32γ, Ν4412/2016 και όπως προκύπτει και τον συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου (19 μήνες για κάθε τμήμα του).
  • Η συγκεκριμένη διακήρυξη, καταχρώμενη το πνεύμα του νομοθέτη για την διαδικασία του «κατ’ επείγοντος» και παρερμηνεύοντάς το,  περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα συμμετοχής πολλών ικανών ελληνικών εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
  •  Καλούνται συγκεκριμένες εταιρείες που όχι μόνο δεν έχουν καμία τοπική εγγύτητα με το δημοπρατούμενο έργο, αλλά ορισμένες εξ΄ αυτών δεν παρουσιάζουν καν σημαίνουσα δραστηριότητα εκτός των ορίων της Αττικής.
  •  Ο ενωσιακός νομοθέτης, ο εθνικός νομοθέτης και η νομολογία έχουν συνδέσει τον ανταγωνισμό με τις γενικές αρχές του δικαίου που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Η  Ομοσπονδία μας καταγγέλλει την εν λόγω προκήρυξη και θεωρεί απαραίτητη και επιτακτική την παρέμβασή σας, όπως επιτάσσει η χρηστή Διοίκηση, με την ακύρωση του διαγωνισμού με προσκλήσεις και τη  διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του υπόψιν έργου.

Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Περιμένουμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και παραμένουμε στην διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση».

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα