Καταγγελία ΠΕΣΕΔΕ για ανάθεση έργου

Επιστολή έστειλε η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΠΕΣΕΔΕ στον Δήμαρχο Ιστιαίας-Αιδηψού κ. Ι.Κοντζιά, την οποία κοινοποίησε στην Υπουργού Εσωτερικών Ν. Κεραμέως, στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φ. Σπανό και στον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδος κ. Κ.Τζανακούλη, με θέμα:  «Καταγγελία για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκιού, Ασμηνίου Α΄Φάση», συνολικού προϋπολογισμού 17.000.000,00 ευρώ με πρόσκληση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση – Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού για τις εργοληπτικές και μελετητικές επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η επιστολή η ΠΕΣΕΔΕ ζητά την ακύρωση του διαγωνισμού με προσκλήσεις και τη  διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του υπόψιν έργου.

Η επιστολή, την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος Μαρία Τσιομπάνου και ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Δερμεντζόγλου, αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, συγκεκριμένα το άρθρο 18  του ν.4412/2016, προβλέπει ρητά την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ισχύουν ανεξαρτήτως του είδους ή της αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης. Ειδικότερα, οι Αναθέτουσες Αρχές οφείλουν, εκτός των άλλων :

  • Να αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις.
  • Να ενεργούν με διαφάνεια.
  • Να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας
  • Να τηρούν την αρχή της ελευθερίας του ανταγωνισμού.
  • Να μην αποσκοπούν στην εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου I (άρθρα 3 έως 221) ή στον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Επίσης, ο ν4412/2016, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, ορίζει τα κριτήρια επιλογής για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων και  προβλέπει συγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Τα  μέλη μας, Σύνδεσμοι Εργοληπτών Δημοσίων Έργων,  μας γνωστοποίησαν   την αποστολή απαράδεκτης πρόσκλησης, βάσει της 114/2024 απόφασης της Δ.Ε. του Δήμου Ιστιαίας, (ΑΔΑ: ΡΠΣΘΩΕ7-ΔΛΛ), σε συγκεκριμένες  Εταιρείες, χωρίς προηγούμενη  δημοσίευση διακήρυξης,  για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Αντιπλημμυρική Προστασία Γουβών, Αρτεμισίου, Πευκιού, Ασμηνίου Α΄Φάση», εκτιμώμενης αξίας 17.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%).

Επειδή,

  • Δεν δικαιολογείται ο χαρακτήρας του «κατεπείγοντος» όπως προβλέπεται από το άρθρο 32γ, Ν4412/2016 και όπως προκύπτει και τον συμβατικό χρόνο περαίωσης του έργου (18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης), πράγμα αντίθετο με τα ισχυριζόμενα, στην ανωτέρω απόφαση, για ολοκλήρωση στις αρχές του επόμενου χειμώνα.
  • Βάσει της ανωτέρω απόφασης της Δ.Ε., σχετ. 12 της απόφασης, η εν λόγω μελέτη του έργου, υπ, αρ. 20/2023, εγκρίθηκε στις 11-12-2023, με την υπ, αρ. 226/2023 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Ιστιαίας και έτσι μέχρι της παρούσης απωλέσθη μεγάλο χρονικό διάστημα (4 μήνες) για τη δρομολόγηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης.
  • Η ανωτέρω απόφαση της Δ.Ε., βάσει του αναφερομένου της σχετ, 21, επικαλείται την υπ’ αρ. «Δ107/2018 ομόφωνη απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ», για να τεκμηριώσει το «κατ’ επείγον» και τη νομιμότητα της απόφασης. Η εν λόγω απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ, αναφέρεται σε συγκεκριμένο αίτημα του Δήμου Μεγαρέων για ανάλογο έργο του, για το οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη της για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Η ΕΑΑΔΗΣΥ στην εν λόγω απόφασή της, παρ. 23, 24 καταλήγει, αποφαίνεται και δηλώνει ρητώς ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς της τέτοιου είδος απόφαση.   
  • Η συγκεκριμένη διακήρυξη, καταχρώμενη το πνεύμα του νομοθέτη για την διαδικασία του «κατ’ επείγοντος» και παρερμηνεύοντάς το, περιορίζει αδικαιολόγητα το δικαίωμα συμμετοχής πολλών ικανών ελληνικών εργοληπτικών και μελετητικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού  
  • Ο ενωσιακός νομοθέτης, ο εθνικός νομοθέτης και η νομολογία έχουν συνδέσει τον ανταγωνισμό με τις γενικές αρχές του δικαίου που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις, ήτοι την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Η  Ομοσπονδία μας καταγγέλλει την εν λόγω προκήρυξη και θεωρεί απαραίτητη και επιτακτική την παρέμβασή σας, όπως επιτάσσει η χρηστή Διοίκηση, με την ακύρωση του διαγωνισμού με προσκλήσεις και τη  διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη Αναδόχου του υπόψιν έργου. 

Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Περιμένουμε να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και παραμένουμε στην διάθεσή Σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.».

 Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση
Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα