ΚΑΠΕ: Επιδοτούμενα προγράμματα με θέμα θερμικά ηλιακά συστήματα

Η νέα ενεργειακή πραγματικότητα καθιστά επιτακτικότερη τη δραστική μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην Ελλάδα, όπου η ηλιακή ενέργεια προσφέρεται άφθονη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, μπορούμε απλά και άνετα, με ένα θερμικό ηλιακό σύστημα (ΘΗΣ), να τη χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και τη θέρμανση στα κτήριά μας, εξοικονομώντας συλλογικά τεράστιες ποσότητες ενέργειας και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), σε συνεργασία με τον πάροχο κατάρτισης «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ», πραγματοποιεί μία σειρά επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 75 ωρών, στα ειδικά θέματα της εγκατάστασης, ρύθμισης, παρακολούθησης και συντήρησης των ΘΗΣ. Τα προγράμματα επιδοτούνται με €5 ανά ώρα κατάρτισης και οδηγούν σε δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων κατά ISΟ/IEC 17024. Θα διεξαχθούν και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, κατά κύριο λόγο στην έδρα κάθε Περιφέρειας, αλλά παρέχεται και η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν 

1η Ομάδα Περιφερειών

16 προγράμματα / 241 ωφελούμενοι

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη 2 προγράμματα / 30 ωφελούμενοι
Κεντρική Μακεδονία 5 προγράμματα / 76 ωφελούμενοι
Ήπειρος 2 προγράμματα / 30 ωφελούμενοι
Θεσσαλία 3 προγράμματα / 45 ωφελούμενοι
Δυτική Ελλάδα 4 προγράμματα / 60 ωφελούμενοι

2η Ομάδα Περιφερειών

6 προγράμματα / 87 ωφελούμενοι

Δυτική Μακεδονία 1 πρόγραμμα / 14 ωφελούμενοι
Ιόνια Νησιά 1 πρόγραμμα / 15 ωφελούμενοι
Πελοπόννησος 1 πρόγραμμα / 15 ωφελούμενοι
Βόρειο Αιγαίο 1 πρόγραμμα / 13 ωφελούμενοι
Κρήτη 1 πρόγραμμα / 15 ωφελούμενοι
Στερεά Ελλάδα 1 πρόγραμμα / 15 ωφελούμενοι

3η Ομάδα Περιφερειών

5 προγράμματα / 72 ωφελούμενοι

Αττική 4 προγράμματα / 61 ωφελούμενοι
Νότιο Αιγαίο 1 πρόγραμμα / 11 ωφελούμενοι

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους και την επαγγελματική τους θέση, καθώς και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Κατάρτιση
και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ», με κωδικό ΟΠΣ 5002431, στην οποία Κύριος του Έργου είναι η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ) και Φορέας Υλοποίησης το ΚΑΠΕ, όπου περιγράφονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ.

Σημειώνεται ότι έχει δοθεί παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οπότε κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να υποβάλει την Αίτηση της/του έως και την Παρασκευή, 30.9.2022.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα