«Καμπανάκι» από το ΕΜΠ για υποβάθμιση του επιπέδου των σπουδών – των διπλωμάτων

Ανακοίνωση εξέδωσε το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), όπου αναφέρεται ό, τι η κρατική επιχορήγηση για το 2024 θα είναι μόλις τα 7,17 εκατ. ευρώ. Το ΕΜΠ υπογραμμίζει ότι το 2009 η επιχορήγηση ήταν στα 19,68 εκατ. ευρώ: δηλαδή 63,6% κάτω από αυτή που θα δοθεί φέτος. Σημειώνεται ότι μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια, το καθηγητικό προσωπικό μειώθηκε κατά 36%, το λοιπό προσωπικό κατά 1,6%, ενώ αντίθετα οι σπουδαστές αυξήθηκαν κατά 20,7%.

Στη συνέχεια απευθύνει έκκληση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, να στηρίξουν το ιστορικό Ίδρυμα, προειδοποιώντας για αναπόφευκτη υποβάθμιση του επιπέδου των σπουδών και των διπλωμάτων αλλά και του Δημόσιου  Πανεπιστήμιου.

Η ανακοίνωση

«Το Συμβούλιο Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), μετά την ανάληψη των εκ του νόμου 4957/2022 προβλεπομένων καθηκόντων του, ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα του ΕΜΠ σχετικά με το σημερινό ύψος της κρατικής χρηματοδότησης προς το ΕΜΠ και τον αριθμό των υπηρετούντων σήμερα μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών Υπαλλήλων, σε σχέση με τους αντίστοι­χους αριθμούς του 2009. Επίσης ενημερώθηκε και για τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών στις εννέα Σχολές του ΕΜΠ σήμερα και το 2009.

Με βάση τα δεδομένα αυτά συντάχθηκε ο κάτωθι πίνακας:

Κρατική

Χρηματοδότηση

(Εκατομμύρια

Ευρώ)

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

Άλλες κατηγορίες προσωπικού

(ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό προσωπικό)

Εγγεγραμμένοι

Σπουδαστές

2009 19.68 612 861 20839
2024 7.17 391 847 25150
Μεταβολή -12.53 -221 -14 +4311
Ποσοστιαία

μεταβολή

-63.6% -36% -1.6% +20.7%

Από τον πίνακα προκύπτει σαφώς ότι κατά την τελευταία 15ετία το ΕΜΠ υποχρεώθηκε σταδιακά να λειτουργεί με προϋπολογισμό μειωμένο κατά 63.6%, καθηγητικό προσωπικό μειωμένο κατά 36%, άλλο προσωπικό μειωμένο κατά 1.6% και αριθμό σπουδαστών αυξημένο κατά 20.7%.

Ο δραματικά συρρικνωμένος προϋπολογισμός οδηγεί αναπόφευκτα σε αδυναμία συντήρησης και εκσυγχρονισμού των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και κτιριακών υποδομών του ΕΜΠ, οι οποίες υποβαθμίζονται με ραγδαίο ρυθμό. Το γεγονός αυτό σε συνάρτηση με την εξίσου δραματική αφαίμαξη του προσωπικού όλων των κατηγοριών και βαθμίδων, καθιστά προβληματική (αν όχι αδύνατη) την παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, ανάλογου του κύρους και της ιστορίας του ΕΜΠ. Παρόλα αυτά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεχίζει να κατέχει μια εκ των κορυφαίων θέσεων ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ίδρυμα στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη, ως αποτέλεσμα των ηρωικών προσπαθειών των μελών της Πολυτεχνειακής Κοινότητας να ανταποκριθούν στο λειτούργημά τους και στον κοινωνικό τους ρόλο. Το αποτέλεσμα αυτό δεν πρέπει επουδενί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη ότι εσαεί μπορούν να επιτυγχάνονται τέτοιου είδους αποτελέσματα χωρίς τις κατάλληλες υποδομές. Απεναντίας, ας σκεφτούμε πόσο ψηλότερα θα μπορούσε να φτάσει το ΕΜΠ αλλά και τα άλλα Δημόσια πανεπιστήμια της χώρας μας, αν η Πολιτεία εκπλήρωνε τις υποχρεώσεις της προς αυτά.

Ως Συμβούλιο Διοίκησης ενός εμβληματικού και ιστορικού Ιδρύματος είμαστε υποχρεωμένοι έναντι της κοινωνίας να δηλώσουμε καθαρά ότι η συνέχιση της συγκεκριμένης πολιτικής οδηγεί αναπόφευκτα σε υποβάθμιση του επιπέδου των σπουδών που παρέχει το ΕΜΠ και των Διπλωμάτων που αυτό απονέμει, αλλά και σε άμεσο κίνδυνο απώλειας της θέσης που έχει κατακτήσει στις διεθνείς κατατάξεις. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση της οποίας οι αποδόσεις είναι ευθέως συναρτημένες με τις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές, όπως αποδεικνύει η διεθνής εμπειρία.

Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ απευθύνουν δραματική έκκληση στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας, να εγκύψουν άμεσα στο πρόβλημα και να δώσουν γενναίες, πειστικές και χειροπιαστές λύσεις. Σε διαφορετική περίπτωση η συνεχής εκ μέρους τους επίκληση της πρόθεσης ενίσχυσης του ρόλου του Δημοσίου Πανεπιστημίου καθίσταται κενή περιεχομένου και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο οδηγείται αναπόφευκτα σε μαρασμό και απαξίωση και, εκ των πραγμάτων, η συνταγματική αποστολή του για προσ­φορά στον Ελληνικό Λαό εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου υψηλού επιπέδου θα παραδοθεί σε άλλες δομές (όπως τα υπό ίδρυση ιδιωτικά ΑΕΙ, θέμα επί του οποίου το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ δεσμεύεται να πάρει θέση, ευθύς ως τα μέλη του ενημερωθούν επί του ακριβούς περιεχομένου του σχεδίου νόμου που προτίθεται να καταθέσει η κυβέρνηση).

Το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΜΠ  έχει συγκροτηθεί ως ακολούθως:

1.Χατζηγεωργίου Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών , Πρόεδρος

2.Καλιαμπάκος Δημήτριος του Χρήστου, Καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, Εσωτερικό Μέλος

3.Κοζύρης Νεκτάριος του Γεωργίου, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εσωτερικό Μέλος

4.Σαπουντζάκης Ευάγγελος του Ιωάννη, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Εσωτερικό Μέλος

5.Καρώνης Δημήτριος του Ιωάννη, Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών, Εσωτερικό Μέλος

6.Κουρκουλής Σταύρος του Κυριάκου , Καθηγητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος

7.Γεωργίου Γεώργιος του Χρίστου, Καθηγητής Πανεπιστήμιου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος

8.Θεοδωρίδης Σέργιος του Ανέστη, Ομότιμος Καθηγητής EΚΠΑ, Εξωτερικό Μέλος

9.Μαυρόπουλος Αντώνιος του Προδρόμου, Χημικός μηχανικός, Σύμβουλος και ερευνητής, Εξωτερικό Μέλος

10.Παπανικόλας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος Ολυμπίας Οδού, Εξωτερικό Μέλος

11.Συριανός Γεώργιος του Εμμανουήλ, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., Εξωτερικό Μέλος

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα