Κ. Αγοραστός: «Θέλουμε το φράγμα Αγιονερίου για αυτό και το προτείναμε ως έργο μεγάλης εθνικής σημασίας για να υλοποιηθεί από το Υπουργείο »

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διεκδικεί το φράγμα Αγιονερίου  Ελασσόνας για αυτό και  έχουμε προτείνει  τον χαρακτηρισμό του ως έργου μεγάλης εθνικής σημασίας στα αρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ενταχθεί για χρηματοδότηση, αφού τα έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και είναι στην ευθύνη του Υπουργείου» τόνισε  ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σήμερα στη Λάρισα.  «Από τη μελέτη κόστους -οφέλους που χρηματοδότησε η Περιφέρεια, προκύπτει  η χρησιμότητα του έργου  για την προστασία  του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού του νερού. Η μελέτη της Περιφέρειας περιλαμβάνει χρηματοοικονομική ανάλυση, κοινωνική και οικονομική αιτιολόγηση, ανάλυση ευαισθησίας και  ανάλυση κινδύνου.  Πέραν του κόστους κατασκευής, χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και  τα λειτουργικά έξοδα του Φορέα Διαχείρισης, που καλείται να  συστήσει ο Δήμος Ελασσόνας όταν ολοκληρωθεί το έργο για να το λειτουργήσει. Η ανάλυση σε χρονικό ορίζοντα 30ετίας, τοποθετεί το κόστος λειτουργίας των έργων στα 31 εκατομμύρια ευρώ και το κόστος κατασκευής στα 68 εκατομμύρια ευρώ.  Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος των έργων ανέρχεται σε περίπου 100.000.000 ευρώ.

Η μελέτη

Το έργο «Φράγμα Αγιονερίου Ν. Λάρισας – Έργα υδροληψίας – Αρδευτικό δίκτυο» είναι ένα σύνθετο έργο, με σκοπό την άρδευση αγροκτημάτων στην περιοχή Ελασσόνας–Τσαριτσάνης. Αποτελείται από το φράγμα και τα συναφή έργα στην κοίτη του ποταμού Ελασσονίτη για τη δημιουργία του ταμιευτήρα νερού, τρία αντλιοστάσια άντλησης νερού από τον ταμιευτήρα με τους αντίστοιχους αγωγούς μεταφοράς του στις προς άρδευση περιοχές και τα έργα διανομής του νερού σε αυτές.

 Η περίοδος ανάλυσης μελέτης  καλύπτει 30 έτη (4 έτη για την κατασκευή και 26 για την λειτουργία), όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 2 και παράρτημα Ι, του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της (ΕΕ) 480/2014.  Η χρονική διάρκεια ζωής των έργων  τοποθετείται στα 70 έτη για το φράγμα και 50 έτη για τα αρδευτικό δίκτυο.

Στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ελασσόνας έχουν κατασκευαστεί και σχεδιάζονται 58 φράγματα και ταμιευτήρες που αποτελούν αναγκαία έργα για παροχή νερού για άρδευση.

Αντικείμενο του έργου

Η αρχική σύμβαση περιλάμβανε την κατασκευή λιθόρριπτου Φράγματος βαρύτητας με αργιλικό πυρήνα στον ποταμό Ελασσονίτη, στα ανάντη του οικισμού Αγιονερίου Ελασσόνας. Το έργο διακρινόταν στα ακόλουθα τμήματα:

 • Το σώμα του φράγματος
 • Υπερχειλιστής
 • Σήραγγα εκτροπής των νερών του ποταμού
 • Σήραγγα αποστράγγισης
 • Έργα οδοποιίας και αποκατάστασης

Υφιστάμενα έργα:

Τμήμα Υπερχειλιστή

Τμήμα Σήραγγα εκτροπής των νερών του ποταμού

Τμήμα Σήραγγα αποστράγγισης

Προβλεπόμενα έργα- Υπολειπόμενο αντικείμενο

 •  Το σώμα του φράγματος
 •  Υπολειπόμενα Έργα Υπερχειλιστή
 • Σήραγγα εκτροπής των νερών του ποταμού
 •  Σήραγγα αποστράγγισης
 • Έργα υδροληψίας – μεταφοράς (υδροληψίες, δεξαμενές, αντλιοστάσια, αγωγοί)
 • Αρδευτικά έργα (Δίκτυο Διανομής, Αποχετευτικό δίκτυο)

Κόστος κατασκευής και λειτουργίας

 • Κόστος υφισταμένων έργων: 12.000.000 ευρώ
 • Κόστος κατασκευής υπολειπόμενων έργων: 53.000.000 ευρώ
 • Κόστος Μελετών: 1.600.000 ευρώ
 • Δαπάνη Απαλλοτριώσεων: 1.400.000 ευρώ
 • Το συνολικό κόστος  κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 68.000.000 ευρώ
 • Το συνολικό λειτουργικό κόστος των έργων για την περίοδο ανάλυσης εκτιμάται σε 31.000.000 ευρώ .
 • Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας των έργων ανέρχεται σε περίπου 100.000.000 ευρώ.

Χρηματοδότηση

Η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων, ιδιαίτερα τεχνικών υποδομών με υψηλό επενδυτικό κόστος, απαιτεί την διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πηγών. Οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Δημόσιος Τομέας (Π.Δ.Ε.)
 • Συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 •  Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Χρηματοδοτήσεις
 • ΣΔΙΤ
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα