Intrakat: Αύξηση στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ανακοίνωσε η Intrakat.

Α’ Εξάμηνο 2022 – Κύρια αποτελέσματα & προοπτικές ανάπτυξης

  • Ετήσια αύξηση 18,5% παρουσίασαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat κατά την περίοδο, φτάνοντας τα 103,1 εκατ. Ευρώ.
  • Αντίστοιχα, το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε στα 2,8 εκατ. ευρώ και ανέρχεται σε ποσοστό 2,8% επί των πωλήσεων.
  • Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώνεται σε 1,3 δισεκ. ευρώ καταγράφοντας ιστορικό υψηλό
  • Χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ ισχύος 1,8 GW και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,7 GW
  • Δυναμική είναι η συμμετοχή του Ομίλου σε εμβληματικά αναπτυξιακά έργα εθνικής εμβέλειας όπως τα Hellinikon Marina Tower, ο Οδικός Άξονας Ν.Δ. Πελοποννήσου, η Ολοκλήρωση της Λ. Κύμης, ο ΒΟΑΚ, τα Δίκτυα Διανομής ΔΕΔΔΗΕ
  • Νέα εποχή για την αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της Intrakat των εταιρειών: WINEX INVESTMENTS LIMITED (31,70%), ΒLUE SILK (CY) LTD (13,64%) και CASTELLANO PROPERTIES LIMITED (13,08%).
  • Στην Γενική συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2022 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου ανέλαβε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας .
  • Η εταιρεία τον Σεπτέμβριο 2022 προχώρησε στην εξαγορά χαρτοφυλακίου 500 MW αιολικών πάρκων
  • Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 120 εκατ. ευρώ θα προχωρήσει η ολοκλήρωση ώριμου χαρτοφυλακίου 100 MW αιολικών πάρκων, εντός του 2023

Αναλυτικότερα,

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου του έτους, εξωγενείς παράγοντες με κυριότερους τις σημαντικές ανατιμήσεις στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες καθώς και το κόστος επιτάχυνσης έργων συνέχισαν να επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας. Η απόδοση της  Εταιρείας σε ατομική βάση δεν κινήθηκε στα επίπεδα των στόχων που είχαν τεθεί, συμπιέζοντας τα λειτουργικά αποτελέσματα της περιόδου.

Οι απομειώσεις και προβλέψεις για το Α’ Εξάμηνο του έτους, ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία και 5,3 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο, κυρίως σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες

εξωτερικού. Συγκεκριμένα, η  Εταιρεία προχώρησε σε απομείωση αξίας συμμετοχής στην Ρουμανία ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, σε προβλέψεις ύψους 1,6 εκατ. ευρώ σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες στη Β. Μακεδονία και σε λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις ύψους 3,3 εκατ. Ευρώ στις δραστηριότητες εντός της χώρας. Σχεδόν το σύνολο των παραπάνω προβλέψεων, πλην της Ρουμανίας, επηρέασαν και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του Ομίλου Intrakat παραμένει ισχυρά εστιασμένος στους κύριους πυλώνες στρατηγικής επένδυσης: Κατασκευές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ανάπτυξη Ακινήτων (Real Estate) και Παραχωρήσεις – ΣΔΙΤ. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο πλάνο λειτουργικής και διοικητικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου με στόχο να υλοποιήσει το αναπτυξιακό και επενδυτικό του πρόγραμμα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Αλέξανδρος Έξαρχου δήλωσε: “Η Intrakat έχει τη δυνατότητα μέσα στα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσει  στους κλάδους δραστηριότητάς της στην Ελλάδα.  Με τη δύναμη, την τεχνογνωσία, τους πόρους και με την πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη των μετόχων, που έχω την πεποίθηση ότι θα τους πείσουμε να παράσχουν όταν απαιτηθεί, πιστεύω ότι ο Όμιλος θα εισέλθει σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης. Στρατηγικά επενδύουμε στις κατασκευές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα έργα  παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, την ανάπτυξη ακινήτων και τον  τομέα περιβάλλοντος ως κύριους πυλώνες αξίας για τον Όμιλο.

Ήδη, στον εξαιρετικά σημαντικό τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου τα επόμενα έτη, βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη  χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων Ευρώ με στόχο  την πλήρη ανάπτυξη ώριμου χαρτοφυλακίου 100 MW αιολικών πάρκων, οι χρηματοροές του οποίου θα αρχίσουν εντός του 2023.

Επιπλέον, στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινούν μεγάλα έργα που ανέλαβε η εταιρεία στη διάρκεια του τρέχοντος έτους με υψηλό περιθώριο κέρδους, τα οποία προσδοκούμε  ότι θα ενισχύσουν σημαντικά τα αποτελέσματα του επόμενου έτους.

Η νέα διοίκηση συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς την ανάλυση του συνόλου των αναγκών του Ομίλου, υπό το φως του περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα και διεθνώς, με στόχο να καταλήξει και να παρουσιάσει σύντομα τα σχέδιά της προκειμένου να υποστηριχθεί ουσιαστικά το  φιλόδοξο αναπτυξιακό πλάνο που εκπονεί  για τον Όμιλο.”

Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2022

Όμιλος

Οι πωλήσεις του Ομίλου στο 1ο εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 103,1 εκατ. ευρώ έναντι  87,0 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 18,5%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες -18,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -13,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες -18,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -14,2 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε για το 1ο εξάμηνο του 2022 σε ζημίες -8,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -5,7 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2021, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε ζημίες -6,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -5,4 εκατ. ευρώ.

Εταιρεία

Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο 1ο εξάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 94,7 εκατ. ευρώ έναντι 86,7 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 9,23%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες -20,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -9,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες -19,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -10,5 εκατ. ευρώ.

Το EBITDA της Εταιρείας διαμορφώθηκε για το 1ο εξάμηνο του 2022 σε ζημίες -8,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -4,2 εκατ. ευρώ του 1ου εξαμήνου του 2021, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε ζημίες -6,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -3,9 εκατ. ευρώ.

Επιχειρηματικές ειδήσεις μ΄ένα κλικ στο https://gobhma.gr/

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα