Ηλίας Χατζηεφραιμίδης: «Αναγκαία προτεραιότητα το «πρασίνισμα» των μεταφορών»

Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο πρόεδρος της W.I.M.A.(World wide Industrial & Marine Association), κ. Ηλίας Χατζηεφραιμίδης εξηγεί στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ πώς διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα για τον κόσμο των θαλάσσιων μεταφορών και υποδομών.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_127 της ΠΕΣΕΔΕ

Ως μία αναγκαιότητα που πρέπει να θεωρείται άμεση προτεραιότητα χαρακτηρίζει το «πρασίνισμα» των μεταφορών δεδομένης της κλιματικής κρίσης ο πρόεδρος της W.I.M.A. (World wide Industrial & Marine Association), κ. Ηλίας Χατζηεφραιμίδης. Όπως σημειώνει ψηλά στην ατζέντα των αλλαγών θα πρέπει να μπει, ανάμεσα σε άλλα, η παράκτια ηλεκτρική διασύνδεση πλοίων σε μεγάλα λιμάνια,ηενεργειακή μετάβαση των νησιών σε «καθαρές» μορφές ενέργειας, η αξιοποίηση εγχωρίων ενεργειακών πηγών και η ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ τους ή με το ηπειρωτικό σύστημα, οι ενεργειακές υποδομές, η ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις στα λιμάνια που θα συνδυαστούν με προώθηση της χρήσης καθαρών καυσίμων και η εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση των λιμένων. Όπως υπογραμμίζει θα πρέπει να υπάρξει άμεση ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, έξυπνων-καινοτόμων και βιώσιμων υποδομών για τις θαλάσσιες μεταφορές, αναβάθμιση του λιμενικού δικτύου της χώρας με νέα έργα για περαιτέρω ανάπτυξη. Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη να υπάρξουν πρωτοβουλίες από το σύνολο της αγοράς που θα λειτουργούν ως γέφυρα καινοτόμων ιδεών στο χώρο της γαλάζιας οικονομίας με παλιούς και νέους επιχειρηματίες που εμπνέονται από την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

 

Ο.Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η μεγαλύτερη, ίσως, πρόκληση για την οικονομία και την κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως είναι η κλιματική αλλαγή. Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και τον οδικό χάρτη της Ε.Ε. για «πρασίνισμα» των μεταφορών, ο ενεργειακός μετασχηματισμός των λιμανιών έχει χαρακτηριστεί ως προτεραιότητα. ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στόχο για απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, στο γενικότερο πακέτο προτάσεων «Fit-for-55» ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Η Ελλάδα έχει προτείνει τη δημιουργία ενός κέντρου ερευνών εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων και τεχνολογίας και προτείνει το κόστος των περιβαλλοντικών μέτρων να είναι σύμφωνο με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Από την πλευρά της η αγορά σημειώνει ότι η ναυτιλιακή κοινότητα δεν πρέπει να σηκώσει μόνη της το βάρος της ευθύνης για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται τώρα καθώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Πώς μπορεί να συγκεραστεί η επίτευξη των στόχων αυτών παράλληλα με την ανάπτυξη της ναυτιλιακής αγοράς;

Αρχικά, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η προτεραιότητα για «πρασίνισμα» των μεταφορών είναι αναγκαία δεδομένης της κλιματικής κρίσης η οποία είναι εδώ. Σίγουρα στις αλλαγές θα προέκρινα την παράκτια ηλεκτρική διασύνδεση πλοίων σε μεγάλα λιμάνια,την ενεργειακή μετάβαση των νησιών σε «καθαρές» μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτροκίνησης, αξιοποίηση εγχωρίων ενεργειακών πηγών και ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ τους ή με το ηπειρωτικό σύστημα, τις ενεργειακές υποδομές, την ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης, τις παρεμβάσεις στα λιμάνια που θα συνδυαστούν με προώθηση της χρήσης καθαρών καυσίμων, την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση των λιμένων, καθώς και τη λειτουργική διαχείριση των υπηρεσιών τους.

Η προώθηση της πολιτικής «μιας πιο πράσινης Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και μπλε επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων» είναι στρατηγικής σημασίας, ωστόσο δεν πρέπει ξεχνάμε και τη δίκαιη μετάβαση σε όλο αυτό, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση προς μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία πραγματοποιείται με δίκαιο τρόπο, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο.

Στην «Εθνική Λιμενική Πολιτική 2020 – 2030» το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει θέσει ως προτεραιότητα τη σύνδεση του σιδηροδρομικού και λιμενικού δικτύου της χώρας. Πόσο σημαντική θα είναι μια τέτοια εξέλιξη για την ανάπτυξη της αγοράς των μεταφορών (θαλάσσιων και οδικών) και εν γένει της οικονομίας;

Πράγματι, μια τέτοια εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι, αφενός, ο στόχος είναι η βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική χώρα και αφετέρου,η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών όπου δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί ο χρόνος των μεταφορών, ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για οδικές συνδέσεις διευρωπαϊκών λιμανιών και αεροδρομίων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώραςόλοι αυτοί οι παράγοντες συμβάλουν δυναμικά στην οικονομία και την ανάπτυξή της.

Ο.Λ.ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ποιες κινήσεις θα έπρεπε να κάνει η Πολιτεία ώστε να ισχυροποιήσει τις θαλάσσιες μεταφορές και τη ναυτιλιακή αγορά, τόσο από πλευράς υποδομών, όσο και κανονισμών;

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τόσο το Περιβάλλον, την Ενέργεια αλλά και την Κλιματική Αλλαγή, η Πολιτεία βρίσκεται σε ένα σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων. Ωστόσο, αυτό που είναι σημαντικό για την ναυτιλιακή αγορά είναι η άμεση ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας, έξυπνων-καινοτόμων και βιώσιμων υποδομών για τις θαλάσσιες μεταφορές, αναβάθμιση του λιμενικού δικτύου της χώρας με νέα έργα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Πρόσφατα υπογράψατε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με στόχο την ενίσχυση και την στήριξη της καινοτόμου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο τομέα της γαλάζιας οικονομίας. Πόσο βοηθητικές είναι τέτοιες συνέργειες και τι άλλο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνει;

Τέτοιες ενέργειες όχι μόνο είναι βοηθητικές αλλά είναι και επιβεβλημένες. Η πρωτοβουλία αυτή του Δ.Σ. της WIMA, έλαβε υπόψη ότι η συνέργεια αυτή με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μπορεί να εξυπηρετήσει κοινούς στόχους, αφενός, του επιστημονικού φορέα, με την διασύνδεσή του με τον παραγωγικό και επιχειρηματικό ιστό της ευρύτερης περιοχήςτου Πειραιά καιαφετέρου, της Ένωσής μας, μιας επαγγελματικής δυναμικής ομάδας εταιρειών, με την αξιοποίηση της θεωρητικής γνώσης σε πρακτικό επίπεδο.Αυτό, δηλαδή, ουσιαστικά που λείπει για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Θα πρέπει άμεσα, να στραφούμε όλοι προς μια τέτοια κατεύθυνση,προς τέτοιες συνέργειες με στόχο οι πρωτοβουλίες αυτές να λειτουργούν ως γέφυρα καινοτόμων ιδεών στο χώρο της γαλάζιας οικονομίας με παλιούς και νέους επιχειρηματίες που εμπνέονται από την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα