Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών σε οκτώ Γραφεία Κτηματογράφησης

Ο φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει ότι από τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 η εξυπηρέτηση από τα Γραφεία Κτηματογράφησης Αμαλιάδας, Πύργου, Βόλου (για Βόρειο Πήλιο), Βέροιας, Νάουσας, Ελασσόνας, Τυρνάβου και Τεμπών, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα:

Α. Στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κτηματολογίου:

(ktimanet.gr) μπορείτε να υποβάλετε:

δηλώσεις Δ2 (νέες δηλώσεις για Υποθηκοφυλακείο) και

αιτήσεις χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

(Οι οδηγίες για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία για την Υποβολή νέων Δηλώσεων για Υποθηκοφυλακείο (δηλώσεις με τίτλους που δεν είχαν μεταγραφεί μέχρι την έναρξη της Ανάρτησης, είναι η ακόλουθη:

α) Υποβάλετε ηλεκτρονικά την δήλωση μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Κτηματολογίου

β) Πληρώνετε ηλεκτρονικά το τέλος που φαίνεται στην εφαρμογή

γ) Εκτυπώνετε το έντυπο «επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης»

δ) Εκτυπώνετε την δήλωση από την προεπισκόπηση

ε) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο με εκτυπωμένα:

– την προεπισκόπηση της υποβληθείσας δήλωσης,

– το έντυπο «επιτυχής υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης»,

– την προς μεταγραφή πράξη και

– το αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος εφόσον αυτό έχει επισυναφθεί στο συμβόλαιο, για να προχωρήσει η μεταγραφή.

Β. Για ειδικές περιπτώσεις, πληροφορίες, διευκρινίσεις και ερωτήματα μπορείτε να αποστείλετε email σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (βλέπετε συννημένο πίνακα), ανάλογα με το θέμα.

Ειδικότερα:

Υποβολή έντυπου Δ2’

Αφορά περιπτώσεις κατάργησης ήδη δηλωθέντος δικαιώματος π.χ. άρση υποθήκης, εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης, άρση κατάσχεσης, άρση διαλυτικής αίρεσης, κατάργηση δουλείας, διαγραφή αγωγής με δικαστική απόφαση της εκουσίας διαδικασίας, διαγραφή αγωγής με τελεσίδικη απόφαση, λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων του Δήμου  λόγω εξόφλησης της αποζημίωσης προς αυτόν, πράξη εξόφλησης κλπ.

Ενέργειες:

α) Συμπληρώνετε το έντυπο της δήλωσης Δ2’. Το έντυπο το βρίσκετε στο https://www.ktimatologio.gr/sites/default/files/2021-08/nkjmtp1591016745561%5B1%5D.pdf

β) Στέλνετε την δήλωση Δ2’ στο αντίστοιχο mail (βλέπετε συννημένο πίνακα) μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι/ δικαστικές αποφάσεις κλπ) για έλεγχο

γ) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2’

δ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας:

– την ελεγχθείσα δήλωση Δ2’,

– τους σχετικούς τίτλους/ δικαστικές αποφάσεις,

– εκτυπωμένο το απαντητικό mail επιβεβαίωσης ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή/σημείωση.

Υποβολή Δηλώσεων Δ2 για τις οποίες δεν οφείλεται πάγιο τέλος κτηματογράφησης

Αφορά περιπτώσεις που υποβάλλονται προς μεταγραφή:

– Πράξη αποδοχής κληρονομιάς ή κληρονομητήριο, για ακίνητα για τα οποία είχε καταβληθεί το πάγιο τέλος, εφόσον δεν υπάρχει ΟΥΔΕΜΙΑ μεταβολή στο ήδη δηλωθέν ακίνητο

– Διοικητικές πράξεις (από την έναρξη  των προθεσμιών του άρθρου 5 του ν. 2308/1995).

– Κανονισμό πολυκατοικίας (από την έναρξη  των προθεσμιών του άρθρου 5 του ν. 2308/1995).

Ενέργειες:

α) Συμπληρώνετε την δήλωση Δ2 και την στέλνετε στο αντίστοιχο mail (βλέπετε συννημένο πίνακα) μαζί με τα συνημμένα στοιχεία (τίτλοι κλπ) για έλεγχο

β) Λαμβάνετε επιβεβαιωτικό mail του επιτυχούς ελέγχου της δήλωσης Δ2 και βεβαίωση ότι δεν οφείλετε το πάγιο τέλος κτηματογράφησης

γ) Μεταβαίνετε στο Υποθηκοφυλακείο, προσκομίζοντας:

– την ελεγχθείσα δήλωση Δ2,

– τις σχετικές πράξεις

– εκτυπωμένο το απαντητικό mail του ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ενημέρωση για τον ΚΑΕΚ για χορήγηση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου

Στην περίπτωση που κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Κτηματολογίου, δεν γνωρίζετε τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, θα πρέπει να αποστείλετε στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (βλέπετε συννημένο πίνακα) τα στοιχεία του ακινήτου σας όπως οδό, αριθμό, περιοχή, τοπωνύμιο, Τ.Κ., αρ. διαμερίσματος στον τίτλο (αν πρόκειται για διηρημένη), όροφος κλπ, καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας, προκειμένου να σας αποσταλεί ο ΚΑΕΚ που πρέπει να καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή και έτσι να μπορέσετε να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της αίτησης και στην έκδοση του πιστοποιητικού.

Στην αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (βλέπετε συννημένο πίνακα) απευθύνονται οι πολίτες που ενδιαφέρονται για: Υποβολή αιτήσεων κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων,  χορήγησης αντιγράφων, επιστροφής τέλους. Τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα:

https://www.ktimatologio.gr/el/page/ktimatografisi/entypa

Υποβολή λοιπών ερωτημάτων/ διευκρινίσεων

Γενικές πληροφορίες:

210-6505600 Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30 έως 15:30

Πίνακας περιοχών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (42.03 KB)

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα