Ιφιγένεια Ζέρβα: Αναγκαία η κατάρριψη στερεοτύπων & προκαταλήψεων

Η Πολιτικός Μηχανικός – Δ/ντρια έργου ΤΕΡΝΑ ΑΕ κ. Ιφιγένεια Ζέρβα σημειώνει μιλώντας στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 ότι για να σπάσει η γυάλινη οροφή απαιτείται η συμμετοχή και η συνεργασία κράτους και πολιτών σε συλλογικό επίπεδο.

Υπάρχει βελτίωση στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας ως αποτέλεσμα νομοθετικών κινήσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την ισότητα των φύλων σημειώνει η Πολιτικός Μηχανικός – Δ/ντρια έργου ΤΕΡΝΑ ΑΕ κα Ιφιγένεια Ζέρβα μιλώντας στο Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137. Εντούτοις, υπογραμμίζει ότι οι αλλαγές αυτές δεν έχουν συνοδευτεί από ανάλογες αλλαγές στην καθημερινή ζωή των γυναικών και στις προσδοκίες που έχει η κοινωνία από αυτές. Σύμφωνα με την κ. Ζέρβα, στον ανδροκρατούμενο χώρο των κατασκευών οι γυναίκες καλούνται, χωρίς να υποτιμούν την αξία δημιουργίας και στήριξης της οικογένειας, να εργαστούν σκληρότερα από ό,τι οι άντρες ομόλογοι τους για να αποδείξουν τις ικανότητές τους και να υπερκεράσουν τους περιορισμούς και την νοοτροπία που τις εμποδίζει να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και εξουσίας. Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν κατά την κ. Ζέρβα πρωτίστως με προώθηση της συνειδητοποίησης των γυναικών για την δυνατότητα κατάρριψης των αόρατων εμποδίων που κλείνουν τον δρόμο τους προς την κορυφή, όπως η επικρατούσα κουλτούρα, τα έμφυλα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Στο πλαίσιο αυτό σημαντική είναι η συνεισφορά των εκστρατειών ευαισθητοποίησης, η εκπαίδευση και η συμμετοχή πολιτείας, επιχειρήσεων και πολιτών στην προσπάθεια για την κατάκτηση και την εμπέδωση της πραγματικής ισότητας των φύλων στην εργασία με δράσεις για εξίσωση των ευκαιριών σε γυναίκες και άντρες. Τέλος, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών είναι μία ευθύνη στην οποία η πολιτεία πρέπει να εστιάσει με περισσότερη έμφαση τονίζει η κ. Ζέρβα.

  • Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μηχανικοί που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή επιχειρηματικά σήμερα στην Ελλάδα; Πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν;
Ιφιγένεια Ζέρβα Δ/ντρια έργου ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Οι γυναίκες μηχανικοί αντιμετωπίζουν όλες τις προκλήσεις του κλάδου των μηχανικών όπως η ανάγκη συνεχούς ενημέρωσης για ανταπόκριση στις  τεχνολογικές εξελίξεις, η πρόκληση σχεδιασμού πράσινων και βιώσιμων κατασκευών με ενεργειακή εξοικονόμηση, η αυξημένη πίεση για λύσεις που μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα των κατασκευών και  η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Ο ανταγωνισμός που προκύπτει λόγω της παγκοσμιοποίησης και της προσφοράς εργασίας από φτηνότερο ανθρώπινο δυναμικό τρίτων χωρών καθώς και ο ανταγωνισμός με μεγάλους ξένους ομίλους αποτελεί μια ακόμη πρόκληση.

Πέραν αυτών οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις όπως η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και  η αναίρεση των εμποδίων που πηγάζουν από τις στερεότυπες αντιλήψεις σχετικά με το χρόνο που πρέπει να αφιερώνει η γυναίκα στην μητρότητα και το χρόνο που μπορεί να αφιερώνει στην επιδίωξη των φιλοδοξιών της.

Στον ανδροκρατούμενο χώρο των κατασκευών οι γυναίκες καλούνται, χωρίς να υποτιμούν την αξία δημιουργίας και στήριξης της οικογένειας, να αποδείξουν την αξία τους και να υπερκεράσουν τους περιορισμούς και την νοοτροπία που τις εμποδίζει να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και εξουσίας.

Οι προκλήσεις αυτές μπορούν να αντιμετωπισθούν κατά την άποψη μου, πρωτίστως με προώθηση της συνειδητοποίησης των γυναικών για την δυνατότητα κατάρριψης των αόρατων εμποδίων που κλείνουν τον δρόμο τους προς την κορυφή, σε θέσεις ιεραρχίας αντίστοιχες με όσες συνήθως καταλαμβάνουν άνδρες συνάδελφοί τους. Δεν είναι προσωπικά κωλύματα ή η έλλειψη προσόντων που κρατούν τις γυναίκες πίσω, αλλά η επικρατούσα κουλτούρα, τα έμφυλα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την αντιμετώπιση των προκαταλήψεων, που σχετίζονται με το φύλλο, έχουν ήδη προσφέρει πολλά και πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν. Με βάση τη συνεχή και συστηματική εκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, οι ίδιες οι γυναίκες πρέπει να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν φορείς αλλαγής για την κατάκτηση και την εμπέδωση της πραγματικής ισότητας των φύλων στην εργασία με δράσεις για εξίσωση των ευκαιριών για να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν από τις πραγματικά μεγάλες δυνατότητες των γυναικών. Τέλος, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και η δημιουργία υποστηρικτικών δομών είναι μία ευθύνη στην οποία η πολιτεία πρέπει να εστιάσει με περισσότερη έμφαση.

  • Διαθέτοντας εμπειρία σε μία από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας θεωρείτε πως οι γυναίκες μηχανικοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό για θέσεις ευθύνης; Είμαστε κοντά στο να σπάσει η «γυάλινη οροφή»;

Είναι σαφές ότι οι γυναίκες μηχανικοί αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο ανταγωνισμό για θέσεις ευθύνης. Ενώ το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στις κατασκευαστικές εταιρείες έχει αυξηθεί πολύ  τα τελευταία χρόνια, κυρίως στα μεσαία στελέχη, το ποσοστό των γυναικών σε υψηλές θέσεις ευθύνης και στις διοικήσεις των εταιρειών παραμένει πολύ μικρό. Παρότι έρευνες έχουν δείξει ότι η εκπροσώπηση και των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών οδηγεί σε καινοτόμες ιδέες, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και βελτιώνει την εταιρική διακυβέρνηση, πολύ λίγες γυναίκες έχουν ηγετικές θέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών που αποτελούνται κυρίως από άνδρες, διαιωνίζουν το status quo επιλέγοντας άντρες διευθυντές. Οι γυναίκες πρέπει να εργαστούν σκληρότερα από ό,τι οι άντρες ομόλογοι τους για να αποδείξουν τις ικανότητές τους αλλά παρ’ όλα αυτά η ισορροπία της γυναικείας και ανδρικής ηγεσίας παραμένει άνιση.

Λόγω των ασυνείδητων στερεότυπων πολλές γυναίκες επιλέγουν να μην αποκτήσουν πρόσβαση στις ανώτερες διοικητικές θέσεις θέτοντας προτεραιότητα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή και όχι στην εξέλιξη της  σταδιοδρομίας τους. Το γεγονός ότι η κοινωνία μας, θέλει την γυναίκα να έχει τον ρόλο της μητέρας και της νοικοκυράς, δημιουργεί τύψεις και ενοχές στη γυναίκα που παραγκώνισε τον «πρωταρχικό» της ρόλο, για να ικανοποιήσει παράλληλα τις φιλοδοξίες της.

Για να σπάσει η γυάλινη οροφή απαιτείται  διαδικασία μακρόχρονη, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουμε όλες και όλοι, κράτος και πολίτες, και συνεργασία σε συλλογικό επίπεδο.

Απαιτείται εκπαίδευση από τη σχολική ηλικία για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνδέονται με τη φροντίδα των μελών της οικογένειας και είναι αναγκαίο να σταματήσει η αντίληψη ότι οι γυναίκες «εκ φύσεως» πρέπει να αναλαμβάνουν ένα δυσανάλογο μερίδιο του βάρους της αόρατης εργασίας στο σπίτι και στην οικογένεια. Πιστεύω ότι και οι άντρες πρέπει να συμμετέχουν εξ ίσου στην φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών. Το κοινωνικό κράτος και η  παροχή πραγματικής παιδικής μέριμνας από πλευράς πολιτείας είναι επίσης απαραίτητα ώστε να παραμείνουν και να εξελιχθούν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Στην τρέχουσα συγκυρία, που ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα έχει μεγάλη ανάπτυξη και υπάρχει μεγάλη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού και όλο και περισσότερες γυναίκες θα απασχοληθούν στον τομέα αυτό, αποτελεί ευκαιρία για τις γυναίκες μηχανικούς να αποδείξουν την αξία τους, να σπάσουν τα στερεότυπα, να μην αφήσουν τις προκαταλήψεις να σταθούν εμπόδιο στην επαγγελματική τους καριέρα περιορίζοντας τες στον ρόλο της νοικοκυράς και της μητέρας και με αυτογνωσία και πίστη στον εαυτό τους να αγωνισθούν για ισότιμη μεταχείριση στον εργασιακό κλάδο για να μπορέσει να σπάσει η «γυάλινη οροφή»

  • Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας πορείας, έχετε αντιμετωπίσει διακρίσεις λόγω του φύλου σας; Έχετε δει βελτίωση του κλίματος αυτού μέσα στα χρόνια;
Ιφιγένεια Ζέρβα Δ/ντρια έργου ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Προσωπικά δεν έχω αντιμετωπίσει διακρίσεις γιατί είχα την τύχη στα πρώτα χρόνια της καριέρας μου να συνεργαστώ με προοδευτικούς και  ανοιχτόμυαλους ανθρώπους  που μου παρείχαν υποστήριξη και καθοδήγηση και στην πορεία, με συνεχή προσπάθεια και κατάρτιση, κατάφερα να αποκτήσω τον σεβασμό και την αναγνώριση των συναδέλφων.

Είναι όμως σαφές ότι πολλές εργαζόμενες γυναίκες μηχανικοί υφίστανται διακρίσεις που πηγάζουν κυρίως από την εδραιωμένη αντίληψη ότι στον κατασκευαστικό τομέα η έννοια της επιτυχούς σταδιοδρομίας παραμένει συνδεδεμένη με πολλές ώρες εργασίας, αναγκαιότητα ταξιδιών, συνεχή αλλαγή τόπου εργασίας στα οποία μπορούν να ανταποκριθούν κυρίως οι άντρες μηχανικοί και όχι με την κατάρτιση, τις ικανότητες, την προσωπικότητα και την θέληση να πετύχουν.

Υπάρχει πραγματική βελτίωση στην θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας που οφείλεται στις διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων. Πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει πολιτικές και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας. Δυστυχώς οι αλλαγές αυτές δεν έχουν συνοδευτεί από ανάλογες αλλαγές στην καθημερινή ζωή των γυναικών και στις προσδοκίες που έχει η κοινωνία από αυτές.

  • Ισορροπία προσωπικής – επαγγελματικής ζωής: Με ποια εργαλεία εκτιμάτε ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος για μία γυναίκα επαγγελματία στον τεχνικό κόσμο στην Ελλάδα;

Για μια γυναίκα επαγγελματία μηχανικό η πιο δύσκολη άσκηση που έχει να επιλύσει είναι η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτούνται πολλές δράσεις από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Η πολιτεία, οι εταιρείες και η ίδια η οικογένεια έχουν το δικό τους ρόλο. Η πολιτεία έχει λάβει βασικές πρόνοιες και συνεχίζει, με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, να υποστηρίζει τη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας αλλά μένουν πολλά να γίνουν ακόμα, κυρίως στην υλοποίηση των δομών που απαιτούνται για τη βελτίωση της καθημερινότητας. Οι εταιρείες από τη πλευρά τους, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τη σημασία της ισορροπίας προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και να αναλάβουν δράσεις όπως δημιουργία δομών φροντίδας παιδιών εντός του χώρου εργασίας, επιδότηση του κόστους των παιδικών σταθμών, δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου ή χρήση της τεχνολογίας για απομακρυσμένη εργασία στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό. Τέλος, θεωρώ πολύ σημαντική την οικογενειακή υποστήριξη και κυρίως την αλλαγή της νοοτροπίας ότι η φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών αποτελεί υποχρέωση της γυναίκας και την επανεξέταση της κατανομής των καθηκόντων εντός της οικογένειας. Πιστεύω ότι η προσφορά και η συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή και στην ανατροφή των παιδιών δεν είναι υποχρέωση αλλά δικαίωμα και των δύο συζύγων.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_137 της ΠΕΣΕΔΕ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ: ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ & ΤΟ ΑΥΡΙΟ

Ακολουθήστε το gobhma.gr στο Google News για να έχετε έγκαιρη & έγκυρη τεχνική ενημέρωση

Αυτά και άλλα πολλά άκρως ενδιαφέροντα στο περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ που κυκλοφορεί – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ! Καλή ανάγνωση!
Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα