Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ’ Φάση)», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ’ Φάση)», με προϋπολογισμό 300.000,00€

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ’ Φάση)», με προϋπολογισμό 300.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με α/α συστήματος: 93400

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης στη Μονή Σέλτσου (Γ’ Φάση)», με συνολικό προϋπολογισμό 300.000,00€, με CPV:45233221-4 «Εργασίες επισκευής οδών», NUTS: EL541., NUTS: EL541

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό 241.923,65€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Νοεμβρίου 2020, και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2020, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.

Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα