Η ΠΕΕΓΕΠ απαιτεί την άμεση απόσυρση του Π.Δ. 99/2018

Η Πανελλήνια Ένωση Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ), εκπροσωπώντας το σύνολο των Γεωτεχνικών Επιστημόνων που εμπλέκονται άμεσα με την μελέτη, υλοποίηση και διαχείριση Έργων Πρασίνου καταδικάζει την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος υπ΄αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/ Α’ ) με τίτλο  “Ρύθμιση του Επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα”.

Άρθρο της νέας Προέδρου της ΠΕΕΓΕΠ
Κατσογιάννη Σταυρούλας Γεωπόνου –
Αρχιτέκτωνος τοπίου Msc

Με το συγκεκριμένο Π.Δ. παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ευρύτερο Αστικό, Περιαστικό και Αγροτικό Πράσινο, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι εν λόγω ειδικότητες δεν διαθέτουν,  κατά το ελάχιστο, το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με το Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/ Α’ ) δίνεται η δυνατότητα στην ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος να εκπονούν Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Μελέτες Έργων Πρασίνου, στην ειδικότητα των πολιτικών μηχανικών να εκπονούν μελέτες  εγκαταστάσεων άρδευσης κλπ.

Επιπρόσθετα, το  συγκεκριμένο Π.Δ. καταστρατηγεί και παραβιάζει την  ισχύουσα σχετική νομοθεσία και ειδικότερα το Π.Δ. 344/2000, “Άσκηση επαγγέλματος του Γεωτεχνικού” με το οποίο ρητά ορίζονται τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών.

Η γεωπονική επιστήμη βασίζεται στη βαθιά μελέτη και γνώση ευμετάβλητων παραγόντων, όπως το έδαφος, το φυτό, τον αέρα, το κλίμα, τα έμβια όντα, βασίζεται στην ικανότητα του ειδικού επιστήμονα, γεωπόνου  να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη της χλωρίδας σε διαφορετικά περιβάλλοντα, προσφέροντας τροφή, υγεία, καλύτερες συνθήκες ζωής στον άνθρωπο.

Ειδικά δε στη σύγχρονη πραγματικότητα, ο γεωπόνος δραστηριοποιείται  στο ευαίσθητο και σύνθετο αστικό περιβάλλον, εκπονεί μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου, κατασκευάζει και διαχειρίζεται έργα πρασίνου, καταπολεμά τους διάφορους παθογόνους οργανισμούς με ασφάλεια για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και διαχειρίζεται ορθολογικά πολύτιμους περιβαλλοντικούς πόρους, όπως είναι το έδαφος και το νερό.

Η Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης έργων πρασίνου αποτελεί  μια ολοκληρωμένη πρόταση παρέμβασης σε ένα ανοιχτό ή δομημένο υπαίθριο χώρο. Οι φυτοτεχνικές μελέτες διαμόρφωσης χώρων πρασίνου δεν αποτελούν μελέτες  καλλωπισμού. Το πράσινο αποτελεί ουσιαστικό συστατικό για την ποιοτική διαβίωση στην πόλη και την ομαλή επιβίωση των κατοίκων της. Η μελέτη χώρων πρασίνου διασφαλίζει την καλή  λειτουργία τους, στοχεύει στη βιοκλιματική αναβάθμιση, στην εξυγίανση του αστικού περιβάλλοντος, στην αναψυχή, στην προστασία του ανθρώπου από φυσικές καταστροφές, στην απόδοση προστιθέμενης αξίας στα ακίνητα των πόλεων και στην αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, δημόσιου και ιδιωτικού.

ΠΕΕΓΕΠ:ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ T.:210.9570615 F.:210.9570535

Οι φυτοτεχνικές μελέτες δεν διαμορφώνουν απλώς ένα στατικό τοπίο, δημιουργούν  ανοιχτά συστήματα όπου αλληλεπιδρούν δυνάμεις και στοιχεία, που έχουμε εισροές αλλά και εκροές ενέργειας, δομούν  μια επιφάνεια  που εξελίσσεται τρισδιάστατα με πολλούς απρόβλεπτους παράγοντες να επηρεάζουν και να συνδιαμορφώνουν την αρχική  σύλληψη  σε βάθος χρόνου. Η γνώση της  εξελικτικής πορείας του φυτικού υλικού αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο εγκαθίσταται καθορίζουν τη βιωσιμότητα του, η ανθεκτικότητα  του σε παθογόνα  περιορίζουν τις ανάγκες φυτοπροστασίας των φυτών, η βιοκλιματική του συμπεριφορά μπορεί  να διαφοροποιήσει δυσμενείς  συνθήκες διαβίωσης,  η κατάλληλη χωροθέτηση του μπορεί να περιορίσει ρύπους και σωματίδια, να βελτιώσει την ψυχολογία, να δημιουργήσει τοπόσημα, σημεία αναφοράς, τουριστικούς προορισμούς, υπεραξίες.

Οι μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης αφορούν α. χώρους με μεγάλο βαθμό ευαισθησίας λόγω της χρήσης τους από παιδιά όπως σχολεία, ιδρύματα, παιδικές χαρές, αθλητικά κέντρα, βοτανικοί – ζωολογικοί κήποι, πανεπιστήμια, β. χώρους πυκνοκατοικημένους με ιδιαίτερες απαιτήσεις σχεδιασμού και διαχείρισης, όπως κήποι κατοικιών, δημόσιων κτηρίων, οικισμοί πόλεων και προαστίων, γ. χώρους συνάθροισης μεγάλου αριθμού ανθρώπων όπως χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι, πάρκα και πλατείες πόλεων, υπαίθριοι χώροι αναψυχής, δ. χώρους τουριστικού ενδιαφέροντος, με ανάγκη ενδυνάμωσης της ιστορίας του τόπου με την χρήση ενδημικών φυτών όπως χώροι μνημείων, αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί κήποι – πάρκα, τουριστικά συγκροτήματα, αλλά και ε. χώρους με ιδιαίτερες απαιτήσεις όπως αποκαταστάσεις  τοπίου σε διαταραγμένες περιοχές     (λατομεία, μεταλλεία, χωματερές κλπ.), παρόδια βλάστηση, βιομηχανικές περιοχές, φυσικές προστατευμένες περιοχές.

Οι εφαρμογές αυτές απαιτούν άριστη επιστημονική γνώση μιας και το φυτικό υλικό καλείται σε περιορισμένες και αντίξοες συνθήκες να διαδραματίσει το ρόλο του.

Επίσης τα τελευταία χρόνια, λόγω των περιορισμένων ελεύθερων χώρων,  η  γεωπονία είναι ο επιστημονικός κλάδος που παρέχει, στους ασκούντες αυτήν, το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη καινοτόμων και σύγχρονων τεχνολογιών εισαγωγής πρασίνου στο αστικό περιβάλλον, όπως είναι τα φυτεμένα δώματα, οι κάθετοι κήποι, η αστική γεωργία, οι υδροπονικές καλλιέργειες.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου το 59% του παγκόσμιου πληθυσμού θα κατοικεί σε αστικές περιοχές μέχρι το 2030. Οι ελληνικές πόλεις έχουν αναπτυχθεί  άναρχα,  με στενούς δρόμους, ψηλά κτήρια, χωρίς ανάσες διαφυγής, χωρίς χώρους πρασίνου, με μικρά πεζοδρόμια, πλακοστρωμένες πλατείες, με άσφαλτο στους δρόμους, με τσιμέντο στις σχολικές αυλές,  με εγκιβωτισμένα ρέματα, χωρίς σχεδιασμό.  Οι πόλεις μας έχουν ήδη φτάσει στα όρια τους και ενόψει κλιματικής αλλαγής η πολιτεία  θα πρέπει  να δώσει χώρο στους γεωτεχνικούς να αναπτύξουν μια άλλη λογική σχεδιασμού όχι μόνο στο αστικό και περιαστικό πράσινο αλλά και ευρύτερα στο δημόσιο αστικό και περιαστικό χώρο.

Επίσης με το συγκεκριμένο Π.Δ. παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχανικών, η  δυνατότητα Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία μιας και  οι εν λόγω ειδικότητες δεν διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο.

Η καταπολέμηση εντόμων, ποντικών, ακάρεων, μικροοργανισμών και παθογόνων σε κατοικημένους χώρους απαιτεί α. καταρχήν άριστη γνώση των ειδών, των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών, της βιολογίας τους, του βιολογικού τους κύκλου, των ξενιστών τους, των συνηθειών τους, των προκαλούμενων συμπτωμάτων, β. απαιτείται άριστη γνώση της δράσης των κατάλληλων σκευασμάτων, τον τρόπο εφαρμογής τους, της υπολειμματικότητας  τους, το φάσμα δράση τους, γ. απαιτείται ολοκληρωμένος σχεδιασμός μέτρων ή συνδυασμός μέτρων (χημικός, φυσικός, μηχανικός) με σκοπό την ολοκληρωτική καταπολέμηση του εντόμου, μικροοργανισμού κλπ. προσέχοντας να μην κινδυνεύσει η ανθρώπινη υγεία και να μην επιβαρυνθεί το περιβάλλον.

Η εκπαίδευση των γεωπόνων σε γνωστικά αντικείμενα όπως η εντομολογία, ακάρεα, μυκητολογία, ιολογία, βακτήρια, μικροβιολογία, ζωολογία, χημεία, βιοχημεία, γενετική, φαρμακολογία, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση, ζωικών εχθρών, χημική καταπολέμηση, βιολογική καταπολέμηση, υπολειμματικότητα σκευασμάτων στα τρόφιμα και το περιβάλλον κτλ., τους δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνουν εφαρμόζοντας πρακτικές καταπολέμησης εντόμων, ποντικών, μικροοργανισμών σε κατοικημένους χώρους, σε χώρους υγειονομικής σημασίας,  σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων κλπ.

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας σε μια κοινωνία και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει επιτρέποντας σε ειδικότητες που δεν γνωρίζουν το αντικείμενο να παρεμβαίνουν θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων.

Η ΠΕΕΓΕΠ, απαιτεί την άμεση απόσυρση όλων των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/ Α’ ) ενώ παράλληλα ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του ΓΕΩΤΕΕ, αλλά και στην αυτονόητη υποχρέωσή της ως Γεωτεχνικός φορέας να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών, αποφάσισε και αυτή να προσφύγει στο ΣτΕ, συνεπικουρώντας την προσπάθεια του ΓΕΩΤΕΕ και των λοιπών Γεωτεχνικών κλάδων.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα