“Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας”

πηγή: Εργοληπτικόν βήμα Νο_114 της ΠΕΣΕΔΕ

Στις 8-9 Φεβρουαρίου 2019 και μετά από ενάμιση χρόνο πλήρους και ουσιαστικής λειτουργίας, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π)  από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς(ΠαΠει) διοργάνωσαν,υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκόπιου Παυλόπουλου, το 1ο Επιστημονικό τους Συνέδριο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων με τίτλο «Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας».

Το 1οδιήμερο Επιστημονικό Συνέδριο υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο νομικός και επαγγελματικός κόσμος, καθώς στις εργασίες του συμμετείχαν και παρακολούθησαν εκλεκτοί πολιτικοί, δικαστικοί, ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκπρόσωποι επαγγελματικών συνδέσμων αλλά και πλήθος ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα συναίνεσης και συνεργασίας με σκοπό την προάσπιση των δημοσίων συμβάσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας.

Κατά την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου χαιρετισμούς απεύθυναν ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ, κ. ΦώτιοςΘ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ., ο Πρύτανης του ΠαΠει, κ. Άγγελος Κότιος, Καθηγητής, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΝΔ, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου και ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης G2 – Πρόσβαση στις Αγορές Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Θεόδωρος Γαλάνης.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ. Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, η κα Βασιλική Θάνου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Δημήτριος Κυριτσάκης, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Φιλοκτήμων Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ., ο κ. Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κ. Σταύρος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Δ/νσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., ο κ. Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο κ. Ιωάννης Συμεωνίδης, Αντεπίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Εφέτης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο κ. Σπυρίδων Φλογαίτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ, ο κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η κα Βικτωρία Πέκκα – Οικονόμου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς,

Ιδιαίτερα τιμητική υπήρξε η συμμετοχή του κ. Μιχαήλ Βηλαρά, Προέδρου του 4ου Τμήματος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκές Ένωσης και Συμβούλου Επικρατείας, ο οποίος αποτέλεσε και τον κεντρικό ομιλητή του συνεδρίου, αναπτύσσοντας το θέμα της δικαστικής προστασίας στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων υπό το φως του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Τις εργασίες του συνεδρίου πλαισίωσαν επίσης με τις εισηγήσεις τους οι  κ.κ. Μαρία Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Νικόλαος Μαρκόπουλος, Πάρεδρος του ΣτΕ, Κωνσταντίνος Εφετάκης, Σύμβουλοςτου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Γεώργιος Δελλής, Καθηγητής Νομικής ΕΚΠΑ, Δημήτρης Γεωργακέλλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιχαήλ Πολέμης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Χρήστος Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Δ.Π.Θ., Xρυσούλα Μουκίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επίκουρος Καθηγητής του Δ.Π.Θ., Ευάγγελος Σαμπράκος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Δέσποινα Κλαβανίδη, Καθηγήτρια ΑΠΘ, Ιωάννης Σώρρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Χρήστος Μητκίδης, Νομικός Σύμβουλος ΝΣΚ, Έφη Παπαδοπούλου, Πρόεδρος της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφυγών Κύπρου, Σταυρούλα Κουρή, Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΑΕΠΠ και Πρόεδρος Κλιμακίου της ΑΕΠΠ, Μιχαήλ Διαθεσόπουλος, Μέλος ΑΕΠΠ, Ιωάννης Κίτσος, Μέλος ΑΕΠΠ, Σταυρούλα Καρατζά, Νομική Σύμβουλος ΑΕΠΠ, Χρήστος Τράκας, Ειδικός Επιστήμονας ΑΕΠΠ, Ελευθέριος Ράντος, Δικηγόρος, Γεώργιος Πανόπουλος, Δικηγόρος, Ιωάννης Καφφές, Δικηγόρος, Χαράλαμπος Κότιος, Δικηγόρος, Χρύσα Καρακόιδα, Δικηγόρος, Ελένη Τροβά, Δικηγόρος.

Ο διάλογος που αναπτύχθηκε αποκρυσταλλώθηκε στις κύριες θεματικές των επτά συνεδριών υπό τους τίτλους :

«Η δικαστική προστασία στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων υπό το φως του άρθρου 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ», «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον»,

«Οι Αρχές Προδικαστικών Προσφυγών ως όργανα ελέγχου του προσυμβατικού σταδίου των δημοσίων συμβάσεων»,

«Ανταγωνισμός, διαφάνεια, σύγκρουση συμφερόντων και κριτήρια αποκλεισμού στον Ν 4412/2016: Ο θεσμικός ρόλος της Α.Ε.Π.Π.»,

«Δίκαιο και Οικονομία»,

«Ο δημοσιονομικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων και η συμβολή της Α.Ε.Π.Π. στην ελληνική αγορά επιχειρήσεων» και

«Η ΑΕΠΠ ως ενδικοφανές όργανο προσφυγών και η συνταγματικότητα αυτής».

Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ευχαριστούν θερμά όσους τίμησαν με την συμμετοχή και την παρουσία τους την διήμερη αυτή επιστημονική συνάντηση, εκφράζοντας την ευχή η διοργάνωση αυτή να καθιερωθεί στον χώρο των δημοσίων συμβάσεων.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα