Γιάννης Μπρατάκος: Αναγκαία η παραγωγή περισσότερων εξαγώγιμων προϊόντων & υπηρεσιών

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Γ. Μπρατάκος μιλάει στο ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου, πιο ανθεκτικού και βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα αλλά και για την απαραίτητη στροφή των επιχειρήσεων στην εξωστρέφεια και την ψηφιακή μετάβαση.

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_128 της ΠΕΣΕΔΕ

Οι διαδοχικές κρίσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια αναδεικνύουν με έμφαση την ανάγκη για μετάβαση της χώρας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, βιώσιμο και πιο ανθεκτικό στις διεθνείς αναταράξεις με έμφαση στην παραγωγή περισσότερων εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών, με καινοτομία και νέες τεχνολογίες που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και προσθέτουν μεγαλύτερη αξία στο ΑΕΠ, σημειώνει ως προτεραιότητα στους σχεδιασμούς που πρέπει να έχει η ελληνική Πολιτεία ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος. Αναφερόμενος στις προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο το ελληνικό επιχειρείν, ο κ. Μπρατάκος θεωρεί την πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση ως τη μεγαλύτερη δυσκολία σήμερα και σημειώνει ότι χρειάζεται αφενός επιτάχυνση των δανειακών ρυθμίσεων, μέσα από την προώθηση και τη χρήση εξωδικαστικών μηχανισμών αλλά και η διαμόρφωση μιας νέας φιλοσοφίας όσον αφορά την αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα δυναμικά και ποιοτικά στοιχεία, όπως είναι τα επιχειρηματικά σχέδια, οι προοπτικές των υποψήφιων δανειοληπτών, αλλά και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Σε ό,τι αφορά στις απαραίτητες για την επιτυχημένη πορεία των επιχειρήσεων στην επόμενη μέρα, ο κ. Μπρατάκος θεωρεί ότι είναι απαραίτητος τόσο ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους, όσο και η δημιουργία μηχανισμών εξωστρέφειας για την ενίσχυση της παρουσίας τους σε ξένες αγορές.

Η συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση έχει αφήσει ανοιχτές «πληγές» στις επιχειρήσεις ενώ το τοπίο, με τις ενδεχόμενες μεταλλάξεις του ιού παραμένει ευμετάβλητο. Παράλληλα, η ενεργειακή κρίση των τελευταίων μηνών έχει δημιουργήσει πίεση στις επιχειρήσεις από τα αυξημένα κόστη και από το κύμα ανατιμήσεων σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις σε αυτό το περιβάλλον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και στους στόχους τους; Είναι αρκετά τα μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση προς την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις;

Είναι αλήθεια ότι, παρά την υποχώρηση της πανδημίας, το περιβάλλον στην αγορά παραμένει αβέβαιο και δύσκολο. Η ενεργειακή κρίση και οι πληθωριστικές πιέσεις – αν και ξεκίνησαν ως επακόλουθο της απορρύθμισης που προκάλεσε η πανδημία – σήμερα συνεχίζονται και εντείνονται εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Πλέον το κύμα των ανατιμήσεων στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες και τα είδη διατροφής, γίνεται ανεξέλεγκτο. Ο πληθωρισμός ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών, περιορίζει το ρυθμό ανάπτυξης και διαμορφώνει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά συνολικά για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση έχει λάβει μέχρι τώρα μια σειρά από μέτρα, που λειτουργούν ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις και που, βεβαίως, θα πρέπει να συνεχιστούν, για όσο απαιτηθεί. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα τολμηρές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πρώτη φάση και για όσο διαρκεί η ακραία αβεβαιότητα, θα πρέπει να διευρυνθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια των χωρών – μελών, ώστε να μπορέσουν να παρέχουν επιδοτήσεις και να στηρίξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, απέναντι στην έκρηξη των τιμών. Παράλληλα, θα πρέπει να σχεδιάσει και την επόμενη μέρα, μέσα από αποτελεσματικές εναλλακτικές πολιτικές για φθηνότερη ενέργεια, για όλους τους πολίτες και όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δύο παράγοντες: πρώτον στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας, από την οποία θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα επανεκκίνησης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο επόμενο διάστημα. Δεύτερον, στην ανάγκη επιτάχυνσης των επενδύσεων, για την ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, ώστε να διασφαλιστεί επάρκεια και ασφάλεια τροφοδοσίας, αλλά και χαμηλότερο κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Έχετε αναφερθεί στη σημασία της αξιοποίησης εξωδικαστικών μηχανισμών, στην ταχύτερη ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων και, γενικότερα, στο ρόλο των τραπεζών για την μέγιστη αξιοποίηση των κονδυλίων που θα εισρεύσουν από την επιχειρηματικότητα. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο αυτό ενόψει των επιδοτήσεων και κονδυλίων από το ταμείο Ανάκαμψης, τον νέο Αναπτυξιακό και το νέο ΕΣΠΑ;

Η πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια – το σημαντικότερο, ίσως – που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, εδώ και πολλά χρόνια. Η ανάγκη για λύσεις είναι ακόμα πιο επιτακτική σήμερα, καθώς η Ελλάδα ετοιμάζεται να δεχθεί τα κονδύλια και τις επιδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο ΕΣΠΑ και το νέο αναπτυξιακό νόμο. Ο δανειοδοτικός ρόλος των τραπεζών για την απορρόφηση όλων αυτών των πόρων, που απαιτούν κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, είναι κρίσιμος.

Ως ΕΒΕΑ, πιστεύουμε ότι απαιτούνται κινήσεις σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στην επιτάχυνση των δανειακών ρυθμίσεων, μέσα από την προώθηση και τη χρήση εξωδικαστικών μηχανισμών. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για όλους και ανοίγει ο δρόμος για την ταχύτερη αύξηση των διαθέσιμων πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις. Όχι ασύστολα και χωρίς κριτήρια, αλλά με ρεαλιστικά κριτήρια και κίνητρα για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τη διαμόρφωση μιας νέας φιλοσοφίας όσον αφορά την αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα δυναμικά και ποιοτικά στοιχεία, όπως είναι τα επιχειρηματικά σχέδια, οι προοπτικές των υποψήφιων δανειοληπτών, αλλά και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Έτσι θα μπορέσουν περισσότερες επιχειρήσεις να καταστούν επιλέξιμες και να γίνει ξανά η επιχειρηματική πίστη κινητήριος δύναμη της ανάπτυξης.

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τα δύο νέα μεγάλα στοιχήματα για την οικονομία εν γένει αλλά και για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Πώς ανταποκρίνονται οι επιχειρήσεις στα νέα αυτά δεδομένα; Ποιο το όφελος και πώς θα μπορούσε το ΕΒΕΑ να στηρίξει τα μέλη του να κάνουν τα επόμενα αυτά βήματα για την βιώσιμη ανάπτυξή τους;

Η μετάβαση σε μια ψηφιακή, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία είναι το μεγάλο εθνικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε στα επόμενα χρόνια. Ειδικά όσον αφορά την πράσινη μετάβαση, βλέπουμε σήμερα ότι – πέρα από τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης – είναι απαραίτητη και για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας μας, απέναντι σε ενεργειακές κρίσεις. Από την άλλη, στο σημερινό περιβάλλον, όπου οι ψηφιακές τεχνολογίες ανατρέπουν τα δεδομένα παντού και δημιουργούν νέες δομές, εργαλεία, διαδικασίες και πρότυπα επιχειρηματικής ανάπτυξης, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι πια επιλογή, αλλά προϋπόθεση επιβίωσης.

Τα χρηματοδοτικά κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ παρέχουν στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων τις ευκαιρίες και τα εργαλεία, ώστε να κινηθούν ταχύτερα και στις δύο αυτές κατευθύνσεις.

 Ως ΕΒΕΑ στηρίζουμε τις προσπάθειες των μελών μας – αλλά και ευρύτερα των ελληνικών επιχειρήσεων – με δράσεις, πρωτοβουλίες και προτάσεις σε πολλά επίπεδα. Προωθούμε την ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πρώτες δράσεις του ΕΣΠΑ, καθώς και τη βελτίωση του περιβάλλοντος ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων, με ειδικά προγράμματα στήριξης, με φορολογικά και άλλα κίνητρα για τους επενδυτές.

Εστιάζουμε στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες τόσο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας, όσο και για τη διατήρηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται. Και, παράλληλα, συνεχίζουμε να προτείνουμε και να διεκδικούμε μέτρα για την ευρύτερη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, όσον αφορά την πρόσβαση σε τραπεζική ρευστότητα, τη συνέχιση των φορολογικών ελαφρύνσεων, τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και τη δημιουργία μηχανισμών ενημέρωσης των επιχειρηματιών για νέες επενδυτικές ευκαιρίες και χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της χώρας εξαρτάται από τη μετάβαση της οικονομίας μας σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Βγαίνοντας από την πανδημική κρίση πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη ημέρα; Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στόχευση για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την αύξηση των επενδύσεων;

Οι διαδοχικές κρίσεις που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια αναδεικνύουν με έμφαση την ανάγκη για μετάβαση της χώρας σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, το οποίο θα είναι βιώσιμο και περισσότερο ανθεκτικό στις αναταράξεις του διεθνούς περιβάλλοντος. Κι αυτό το μοντέλο δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην παραγωγή περισσότερων εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών, που ενσωματώνουν περισσότερη καινοτομία και νέες τεχνολογίες, δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας και προσθέτουν μεγαλύτερη αξία στο ΑΕΠ. Τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει η χώρα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πετύχουμε αυτή τη μετάβαση.

Οι πόροι αυτοί, μπορούν και πρέπει να υποστηρίξουν επενδύσεις για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και των επιχειρήσεων, για την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών που συμβαδίζουν στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0, για την ενίσχυση της καινοτομίας και την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της Έρευνας και Ανάπτυξης με τον κόσμο της παραγωγής, για την περαιτέρω στήριξη των δυναμικών νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες έχουν την καινοτομία και τις ψηφιακές τεχνολογίες στο DNA τους. Πρέπει να χρηματοδοτήσουν κίνητρα και ενισχύσεις για την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και την ταχύτερη ενσωμάτωση νέων «πράσινων» τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις, για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Είναι, ωστόσο, αυτονόητο, ότι για να επιτευχθεί η μετάβαση στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα, δεν αρκούν οι ενισχύσεις και τα κίνητρα. Απαιτείται παράλληλα, η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων σε τομείς, όπως είναι η απλούστευση και η αποσαφήνιση των νομοθετικών πλαισίων για τις επενδύσεις, η επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης, η περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας και βεβαίως η διαμόρφωση ενός σταθερού, ανταγωνιστικού φορολογικού περιβάλλοντος.

Ποιες είναι οι  πρωτοβουλίες που σχεδιάζει το ΕΒΕΑ για τη στήριξη των επιχειρήσεων και ποιοι οι στόχοι που θα θέλατε εσείς, ως Πρόεδρος, να πετύχετε κατά τη διάρκεια της θητείας σας;

Το όραμα και οι πρωτοβουλίες μας καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικότητας. Έχουμε αναδείξει, παρ’ όλα αυτά, μια σειρά από τομείς προτεραιότητας, με κρίσιμη σημασία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια.

Ένας από τους σημαντικότερους αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και του ίδιου του Επιμελητηρίου. Στόχος μας είναι σύντομα να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες μας ψηφιακά, ώστε τα μέλη μας να εξυπηρετούνται ταχύτερα και πιο εύκολα, χωρίς άσκοπες μετακινήσεις και αναμονές.

Επιπρόσθετα, εστιάζουμε στα θέματα εξωστρέφειας, με σκοπό να στηρίξουμε αποτελεσματικότερα τις προσπάθειες δικτύωσης των μελών μας και την ενίσχυση της παρουσίας τους σε ξένες αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με τον οργανισμό Enterprise Greece και άλλους φορείς εξωστρέφειας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα νέο, αποτελεσματικότερο πλαίσιο διοργάνωσης των επιχειρηματικών αποστολών.

Παράλληλα, επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε ουσιαστικά τις υπηρεσίες μας στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, της συμβουλευτικής υποστήριξης και της κατάρτισης σε θέματα εξωστρέφειας. Σημαντική προτεραιότητα είναι, επίσης, ο μετασχηματισμός του Κέντρου Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» – που λειτουργεί σήμερα ως θερμοκοιτίδα –σε ολοκληρωμένο κόμβο καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, που θα συγκεντρώνει όλους τους εμπλεκόμενους στο οικοσύστημα. Συνεχίζουμε, παράλληλα, να επιδιώκουμε τη βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, κυρίως μέσα από την εξέλιξη των κριτηρίων επιλεξιμότητας, αλλά και την αξιοποίηση νέων εργαλείων, όπως οι μικροπιστώσεις.

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα