ΕΒΕΑ: Ρόλος, στόχος & δράσεις για τη στήριξη του ελληνικού επιχειρείν

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

πηγή: Εργοληπτικόν Βήμα Νο_128 της ΠΕΣΕΔΕ

Ο ρόλος του ΕΒΕΑ 

Ο ρόλος του ΕΒΕΑ είναι σαφής και διαχρονικός. Να εκπροσωπεί και να αναδεικνύει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτός είναι ο σταθερός στόχος για περισσότερα από 100 χρόνια, ο οποίος προσαρμόζεται αναλόγως των συγκυριών. Όταν οι συνθήκες είναι θετικές, το ΕΒΕΑ ενεργεί για την ενημέρωση, την επιμόρφωση και την εξέλιξη των μελών του. Όταν οι συνθήκες είναι αρνητικές, όπως την τελευταία δεκαετία με την οικονομική, την υγειονομική και τη γεωπολιτική κρίση, το επιμελητήριο λειτουργεί ως εκπρόσωπος της επιχειρηματικότητας. Διατυπώνοντας θέσεις, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις και διεκδικώντας βελτιώσεις.

Υπό όλες όμως τις συνθήκες, διατηρεί πάντα τον ρόλο του θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας. Παρακολουθεί τις εξελίξεις, καταγράφει τις προτεραιότητες της αγοράς και εκφράζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της επιχειρηματικής κοινότητας. Αξιολογεί με ενεργό ρόλο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Βουλής και παρουσιάζει στα πιο κρίσιμα νομοθετήματα τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και τη λειτουργία της επιχείρησης. Μετατρέπει τον ασυντόνιστο πλουραλισμό σε μία αρμονική φωνή, αυξάνοντας τη δύναμη και τον απόηχό της. Επιβεβαιώνει έτσι το σοφό ρητό, «η ισχύς εν τη ενώσει».

Πρόκειται επομένως για έναν πολυεπίπεδο ρόλο, που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Απαιτεί αντικειμενικότητα, κρίση και προσεκτικό σχεδιασμό. Και είναι λογική η προκλητική του φύση, καθώς η προστασία της επιχειρηματικότητας, που πρεσβεύει το ΕΒΕΑ, επηρεάζει εν τέλει την συνολική κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία.

Οι στόχοι του ΕΒΕΑ 

Από τις υπηρεσίες του μητρώου, τις εκδόσεις πιστοποιητικών και τις παρουσιάσεις προγραμμάτων ενίσχυσης, μέχρι τα προγράμματα επιμόρφωσης, προγράμματα “reskilling” και “upskilling”, τη διοργάνωση εκθέσεων και τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών από και προς το εξωτερικό, το ΕΒΕΑ εξυπηρετεί πιστά τον ρόλο του θεματοφύλακα της επιχειρηματικότητας. Διευκολύνοντας την καθημερινότητα του επιχειρηματία, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησής του, ενδυναμώνοντας το προσωπικό του, αναδεικνύοντας το έργο του και τονώνοντας την εξωστρέφεια. Περιθώρια βελτίωσης όμως, υπάρχουν πάντα. Όταν μιλάμε για επιχειρηματικότητα, δεν φτάνει η επάρκεια, αλλά η διαρκής πρόοδος, που θα οδηγήσει στη συνολική ευημερία.

Το ΕΒΕΑ, θέλει να «μπει μπροστά» στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης επιχειρηματικής κουλτούρας. Να αναδείξει καλές πρακτικές σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ισότιμης αντιμετώπισης, ηθικής διακυβέρνησης. Να ενισχύσει έμπρακτα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να τη συνδέσει με την καινοτομία.

Η ψηφιακή μετάβαση του επιμελητηρίου και των μελών του, είναι μία από τις κεντρικές προτεραιότητες. Για αυτό το σκοπό το ΕΒΕΑ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επέκταση των υφιστάμενων αλλά και την υλοποίηση νέων ψηφιακών διαδραστικών πλατφορμών, στη βελτιστοποίηση των Μητρώων του και σε μία νέα υπηρεσία ψηφιακής υποστήριξης της απασχόλησης, που θα αντιστοιχίζει την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού, με τη ζήτηση.

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, είναι η ανάπτυξη του κέντρου επιχειρηματικότητας στο εμβληματικό κτίριο του ΕΒΕΑ επί της οδού Αμερικής και ο μετασχηματισμός της ΘΕΑ από θερμοκοιτίδα μικρών startups, επιταχυντή. Σε ένα hub καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μία «ομπρέλα», που θα περιλαμβάνει εταιρίες επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital και private equity funds), πιθανούς επενδυτές, συμβούλους, φοιτητές, ερευνητές και ακαδημαϊκή κοινότητα, «εκκολαπτόμενους» επιχειρηματίες με σύγχρονες και καινοτόμες ιδέες. Στόχος είναι η δραστική και αποφασιστική συμβολή στη δόμηση του οικοσυστήματος καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας της χώρας μας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί την ουσιαστική έκφραση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Όταν αναφερόμαστε σήμερα σε αυτήν, εννοούμε τη θέση που καταλαμβάνει μια εταιρεία στην Κοινωνία των Πολιτών, τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τις δραστηριότητές της και τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, πήραμε την απόφαση να δώσουμε μια νέα διάσταση στην έννοιά της. Να τη διευρύνουμε, πέρα από το ωφέλιμο αλλά τυπικό πλαίσιο που έχει καθοριστεί. Να την εξελίξουμε, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις ανάγκες που επιτάσσει το σήμερα. Και να την προσαρμόσουμε σε ομάδες ανθρώπων που έχουν παραγκωνιστεί στο παρελθόν, λόγω των κοινωνικών αγκυλώσεων και αδυνατούν να επανέλθουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινήσαμε έναν νέο κύκλο δράσεων, τα EBEA talks. Αναλάβαμε έτσι έναν καινούριο ρόλο με την ελπίδα να έχει όσο το δυνατόν πιο έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε τον κόσμο των επιχειρήσεων με τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, ανοίγοντας διαύλους επικοινωνίας και ακούγοντας με προσοχή τα προβλήματά τους. Έτσι ώστε να διευκολύνουμε την ενσωμάτωσή τους στη σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα και να συμβάλλουμε στην αποκατάσταση των δυσκολιών τους.

Στην πρώτη εκδήλωσή μας, συζητήσαμε  με ωφελούμενους της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης του ΟΚΑΝΑ. Και ακούσαμε για τις πιο συνηθισμένες δυσχέρειες που προκύπτουν, στην προσπάθεια τους για την επαγγελματική τους επανένταξη. Από τον κοινωνικό στιγματισμό και τον πόλεμο των στερεοτύπων, μέχρι την πρόσληψη, την εκπαίδευση και τη διατήρηση μίας νέας θέσης εργασίας.

Ως πρώτο βήμα, επιδίωξη των EBEA talks είναι να κινητοποιηθεί ουσιαστικά και δραστικά ο επιχειρηματικός κόσμος. Από τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και το προσωπικό μιας επιχείρησης, μέχρι τον ιδιοκτήτη της. Ώστε τελικά να δημιουργηθεί μια κουλτούρα συμπερίληψης, που θα αμφισβητήσει το κατεστημένο και θα διαγράψει το στίγμα της διαφορετικότητας, αναδεικνύοντας στη θέση του την αξία της μοναδικότητας του κάθε ανθρώπου.

Ο απολογισμός του ΕΒΕΑ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 • Προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ενέργειας, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με την οποία επισημάνθηκε το πρόβλημα και κατατέθηκαν προτάσεις για την ελάφρυνση των επιχειρήσεων (Α.Π 10511/22-12-21 Τμήμα Βιομηχανίας).
 • Προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, για την υποστήριξη αιτήματος του κλάδου αργυροχρυσοχοΐας, που αφορά στην κατάργηση του ειδικού φόρου πολυτελείας 10%
 • Επιστολή προς τον Υφυπουργό Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο, τον Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. κ. Γεώργιο Πιτσιλή, τον Γενικό Διευθυντή Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. με κοινοποίηση στη Γενική Γραμματέα Βιομηχανίας κα Ευτυχίδου σχετικά με το σχηματισμό πλαισίου αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των δραστηριοτήτων προς απαλλαγή από τον ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία
 • Κατάθεση υπομνήματος στον Πρωθυπουργό για την ελληνική οικονομία εν’ όψει της Δ.Ε.Θ. (2 Σεπτεμβρίου 2021)
 • Προτάσεις στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση που αφορούν συμπληρώσεις, προσθήκες και διαφοροποιήσεις στο σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (11 Ιανουαρίου 2022)
 • Πρόταση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Σωτήριο Αναγνωστόπουλο που αφορά τροποποίηση/συμπλήρωση της αριθμ. 124876 Απόφασης (ΦΕΚ 5526/Β/29-11-2021) σχετικά με το τέλος χορήγησης δεδομένων ΓΕΜΗ σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ιδρύματα πληρωμών, σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και σε διατραπεζικές εταιρείες (16 Δεκεμβρίου 2021)
 • Προτάσεις στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη με κοινοποίηση στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Σωτήριο Αναγνωστόπουλο που αφορούν: τροποποιήσεις/συμπληρώσεις νόμων και έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων α) Νόμος Γ.Ε.ΜΗ (ν. 4635/2019 – Άρθρα 85-116) β) Νόμος 4441/2018 περί ΥΜΣ & eΥΜΣ β) Νόμος περί μετασχηματισμών Ν 4601/2019 δ) Νόμος περί Α.Ε. (ν. 4548/2018) (2 Νοεμβρίου 2021)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 

Επαφές με Πρέσβεις και Εμπορικούς Ακολούθους ξένων Πρεσβειών

Με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων και γνώμονα την τόνωση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας, ο πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ του ΕΒΕΑ, πραγματοποιούν συναντήσεις με Πρέσβεις και εκπροσώπους των επιμελητηριακών θεσμών από ξένες χώρες. Ενδεικτικά:

 • 14 Σεπτεμβρίου 2021. Ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. του ΕΒΕΑ συναντήθηκε με τον νέο Πρέσβη της Τσεχίας στην Ελλάδα, κ. Jakub KARFÍK. Συζητήθηκαν τρόποι για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων, καθώς και λεπτομέρειες εν όψει προγραμματισμένης υποδοχής Επιχειρηματικής Αποστολής Τσεχικών εταιρειών Νανοτεχνολογίας & b2b συναντήσεων.
 • 13 Οκτωβρίου 2021. Τους πρέσβεις του Μπαγκλαντές και της Μολδαβίας υποδέχτηκε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Μπρατάκος στο πλαίσιο ξεχωριστών εθιμοτυπικών συναντήσεων. Αρχικά, ο κ. Μπρατάκος και το Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και υπεύθυνος για το Μπανγκλαντές κ. Μιχάλης Κανδαράκης συναντήθηκαν με τον Πρέσβη του Μπανγκλαντές, H.E. Ashud AHMED και τον Εμπορικό Ακόλουθο, Mohammed Khaled, όπου συνομίλησαν για τις προοπτικές ενδυνάμωσης των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ κ. Γ. Μπρατάκος και ο κ. Χρίστος Μίχαλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και υπεύθυνος για τη Μολδαβία συναντήθηκαν με τον απερχόμενο Πρέσβη της Μολδαβίας, H.E. Anatolie VANGHELI.
 • 19 Οκτωβρίου 2021. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΕΒΕΑ με την κα Ελένη Λιανίδου, Πληρεξούσιο Υπουργό Β΄, η οποία τοποθετήθηκε ως Πρέσβης της Ελλάδος στο Περού, με παράλληλη διαπίστευση στην Κολομβία και στον Ισημερινό.
 • 2 Νοεμβρίου 2021. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου του ΕΒΕΑ με τον Πρέσβη του Λουξεμβούργου, κ. Paul STEINMETZ, όπου συζητήθηκαν τρόποι για περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας με το Λουξεμβούργο.
 • 14 Δεκεμβρίου 2021. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Μπρατάκου και του Μέλους Δ.Σ. ΕΒΕΑ και υπευθύνου για το τμήμα της Ουκρανίας, κ. Φάνη Ματσόπουλου με τον Πρέσβη της Ουκρανίας, κ. Sergii Shutenko, τον εκπρόσωπο του Ουκρανικού Επιμελητηρίου στην Ελλάδα, κ. Δημήτρη Δημητριάδη και την Εμπορική Ακόλουθο της Ουκρανίας στην Αθήνα, κα Anna Vasylets. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε την ανάγκη εξερεύνησης νέων ευκαιριών

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • 27 Ιανουαρίου 2022. Υπογραφή MOU μεταξύ του ΕΒΕΑ και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Τρίπολης- Λιβύη.
 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα HDB, στις 12/01/2022, σε συνέχεια της με αριθ. 23/23-11-2021 Απόφασης της Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Α. και συνεργασία για τη συμμετοχή του Ε.Β.Ε.Α. και των Επιχειρήσεων – μελών του, στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα/κοινότητα που δημιούργησε η “Hellenic Development Bank – HDB”, την “InnoAgora”, η οποία φιλοξενείται στην πλατφόρμα EuroQuity, της Γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – Bpifrance
 • Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Δομή Στήριξης νεοφυών Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητας “Lab40” του Επιμελητηρίου Δράμας, στις 19/01/2022, σε συνέχεια της με αριθ. 1/13-01-2022 Απόφασης της Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Α. Το “Lab40”, αποτελεί την πρώτη περιφερειακή δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια που λειτουργεί ως επιχειρηματικός επιταχυντής “Lab.40 Accelerator” και απευθύνεται σε νεοφυείς ομάδες, οι οποίες έχουν μια πρωτόλεια επιχειρηματική ιδέα ή σκεπτικό και βρίσκονται σ’ ένα αρχικό στάδιο σχεδιασμού και παραγωγής πρωτότυπου προϊόντος ή υπηρεσίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • 22 Σεπτεμβρίου 2021. Πραγματοποιήθηκε υποδοχή Επιχειρηματικής Αποστολής Τσεχικών εταιρειών νανοτεχνολογίας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας και το Enterprise Greece. Χαιρετισμό εκ μέρους ΕΒΕΑ απηύθυνε ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος και ο υπεύθυνος για τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών και επίσης μέλος του ΔΣ, κ. Ανδρέας Μπεκυράς, καλωσόρισαν τον Πρέσβη της Τσεχικής Δημοκρατίας, κ. Jakub Karfik, λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
 • 24 Σεπτεμβρίου 2021. Υποδοχή κυβερνητικής αντιπροσωπείας από τη Μόσχα. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ καλωσόρισε τον Υπουργό της Κυβέρνησης και Επικεφαλής του Τμήματος Εξωτερικών Οικονομικών και Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, κ. Sergey Cheremin και τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Μόσχας, κ. Vladimir Platonov, με τους οποίους συνομίλησε για τους στόχους και τις προτεραιότητες των Επιμελητηρίων των δύο πόλεων, στα πλαίσια της πανδημικής κρίσης, αλλά και της τόνωσης των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων. Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεύθυνοι για τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, κ.κ. Κωνσταντίνος Δεριζιώτης και Μιχάλης Κανδαράκης, οι οποίοι και ανέδειξαν τα ζητήματα που ανακύπτουν στις διμερείς εμπορικές επαφές, στους κλάδους που εκπροσωπούν.
 • 21 Οκτωβρίου 2021. Ο κ. Χάρης Λαμπρόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ συμμετείχε ως συντονιστής σε πάνελ με θέμα: “The green transformation: Africa as the bridge to carbon neutrality” στο 61st Annual Meeting of the European Trade Promotion Organizations – Connecting Europe with Africa: promoting economic collaboration and dialogue, το οποίο διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, Enterprise Greece.
 • 2 Νοεμβρίου 2021. Πραγματοποιήθηκε Επιχειρηματικό Forum Ελλάδας – Βιετνάμ στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, από την Πρεσβεία του Βιετνάμ στην Αθήνα σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ και τον ΣΕΒ. Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της Αντιπροέδρου της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ, κα. Vo Thi Anh Xuan, με την παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη. Το ΕΒΕΑ εκπροσώπησε ο κ. Νίκος Βασιλείου, Μέλος Διοικητικής Επιτροπής και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων, Στο σκέλος Q&A που ακολούθησε, συμμετείχε ο κ. Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ. Μετά τη συζήτηση, οι ελληνικές εταιρείες προχώρησαν σε προγραμματισμένες B2B συναντήσεις.
 • 21-23 Νοεμβρίου 2021. Συμμετοχή της Υπηρεσίας στο συνέδριο των ATA Carnet και πιστοποιητικών καταγωγής στο Dubai.
 • 30 Νοεμβρίου 2021. Ο κ. Δεριζιώτης Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ και υπεύθυνος για την Νιγηρία, εκπροσώπησε το ΕΒΕΑ στο Ετήσιο Οικονομικό και Επιχειρηματικό Forum που διοργάνωσε το Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο, απευθύνοντας χαιρετισμό.
 • 8 Δεκεμβρίου 2021, Εκπαίδευση νέας σειράς οικονομικών και εμπορικών ακολούθων (ΟΕΥ), σχετικά με τις δράσεις του Ε.Β.Ε.Α. για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων-μελών του.
 • 27 Ιανουαρίου 2022. Υποδοχή επίσημης Αντιπροσωπείας από τη Λιβύη πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος και τα μέλη του ΔΣ, Νικόλαος Κιολεΐδης και Φάνης Ματσόπουλος, στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος». Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Υφ. Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης, ο Υφ. Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τα θέματα Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος και ο Γεν. Γρ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπ. Εξωτερικών και πρόεδρος του Enterprise Greece, Γιάννης Σμυρλής, ενώ στη λιβυκή αποστολή συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρίπολης, Farag Darbil Amer, η Υφ. Νεολαίας και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Randa MH Grebi και ο Υφ. Οικονομικών για τα θέματα προϋπολογισμού, Abraheem A A Akrah. Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μπρατάκος αναφέρθηκε στη διαρκή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη Λιβύη, στις δυνατότητες διεύρυνσης των δραστηριοτήτων τους, αλλά και στις νέες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
 • 28 Ιανουαρίου 2022. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων και μελών της επίσημης Αντιπροσωπείας της Λιβύης με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρίπολης, Farag Darbil Amer. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν και τα μέλη του ΔΣ, Νικόλαος Κιολεΐδης και

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 1. Συντονισμός και Διοικητική Υποστήριξη του Διακρατικού Έργου “GAZELLE organizing accELaration for high – potential innovative SME’s”, που έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG BALCAN MED 2014 – 2020, με Συντονιστή Εταίρο το Ε.Β.Ε.Α. Το εν λόγω Έργο υλοποιείται από 25/06/2019 και θα ολοκληρωθεί 24/06/2022. Το έργο GAZELLE στοχεύει στη δημιουργία και την πιλοτική εφαρμογή ενός συνεκτικού μηχανισμού επιτάχυνσης της διαδικασίας ανάπτυξης για τις καινοτόμες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως “Γαζέλες” με τη συμβολή και την παράλληλη ανάπτυξη της Αγοράς των Επιχειρηματικών Αγγέλων στην περιοχή της Βαλκανικής και της Μεσογείου.
 2. Έγκριση της Πρότασης: SMPCOSME-2021-EENEnterprise Europe Network, στο πλαίσιο του προγράμματος Single Market Programme (SMPCOSME-2021-ΕΕΝ), Project: 101052682”, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει ως Εταίρος το Ε.Β.Ε.Α.. Το εν λόγω Έργο υλοποιείται από 01/01/2022 και θα ολοκληρωθεί 30/06/2025.

ΓΕΜΗ  

 • Η Δ/νση ΑΕ-ΕΠΕ & ΥΜΣ μέσα από τη συνέπεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στοχεύει στο να αποτελεί σταθερό και αξιόπιστο σύμμαχο για τις επιχειρήσεις – μέλη του ΕΒΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό έχει πετύχει τα εξής σε σταθερή καθημερινή βάση:
 • Άμεση διεκπεραίωση των αιτήσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, καθώς και έκδοση πιστοποιητικών και αντιγράφων, κατά κύριο λόγο μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες.
 • Η ΥΜΣ για τη σύσταση ΑΕ & ΕΠΕ παραλαμβάνει, ελέγχει την ορθότητα των δικαιολογητικών και προχωρά άμεσα την ίδια μέρα στη διαδικασία σύστασής τους.
 • Το Helpdesk των ΑΕ και Ε.Π.Ε. εξυπηρετεί αδιάλειπτα καθημερινά τους συναλλασσόμενους, παρέχοντας υποστήριξη, απαντώντας σε ερωτήσεις, παραλαμβάνοντας και διεκπεραιώνοντας μέσα σε 24 ώρες το αργότερο τα αιτήματα καταχώρισης μεταβολών.
 • Υπάρχει συνεχής και άμεση επικοινωνία, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων για θέματα καταχωρήσεων, πιστοποιητικών, ΥΜΣ ή άλλων ερωτημάτων που άπτονται της αρμοδιότητας της Δ/νσης μέσω των σχετικών διαύλων επικοινωνίας/ e-mail αλλά και τηλεφωνικά.
 • Διεκπεραιώνεται χωρίς καμία καθυστέρηση ο αυξημένος όγκος αιτήσεων που προκύπτει κατά διαστήματα όπως των μετασχηματισμών που κατατέθηκαν στο τέλος του έτους (Δεκέμβριος 2021), χάρη στην έγκαιρη προετοιμασία και οργάνωση της Δ/νσης και την ενημέρωση των συναδέλφων.
 • Πέραν της συνεχούς επικοινωνίας που υπάρχει με το αρμόδιο Τμήμα ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν συχνά κατά την εφαρμογή της εταιρικής νομοθεσίας και την παροχή των απαιτούμενων διευκρινίσεων προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι, κατατέθηκαν ερωτήματα προς το αρμόδιο Τμήμα ΓΕΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την οριστική διευκρίνιση και κοινή επίλυση επαναλαμβανόμενων θεμάτων.

 

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα