Εργασίες συντήρησης Η/Μ δικτύου Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (2020-2022) προϋπολογισμού 2.000.000,00€

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» η εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2020-2022)», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 1.184.178,60€χωρίς το ΓΕ & ΟΕ 18% 213.152,15€, απρόβλεπτα 15% 209.599,61€, αναθεώρηση 972,86 €, απολογιστικά 5.000,00€ (με ΓΕ & ΟΕ 18%) και Φ.Π.Α. (24%) 387.096,77€.

Η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 05/11/2020, ώρα 12:00π.μ και της ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 11/11/2020, ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) πληροφορίες στα  τηλέφωνα 213 2005332 -5337-5330, FAX επικοινωνίας 213 2005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Δάρατζης Δ. και κος Καριώρης Δ. (αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 92781).

ΑρχείοΜέγεθος αρχείουΤελευταία Επεξεργασία
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ308 kB2020-10-01 13:16
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1676 kB2020-10-01 13:16

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα